bong da ket qua truc tiep hom nay

  • Sự đóng góp
  • Thời gian cập nhật 11/10/2021
  • 3 readings
  • Rating 0
  • great
  • Step on

Giới thiệu về bong da ket qua truc tiep hom nay

binh luan bong da hom nay

Mã Tần

(Trung tâm Kiểm tra và Giám sát Chất lượng và An toàn Nông sản Tây An, Tây An, Thiểm Tây 710077)

[Abstract]Với sự phát triển của kinh tế - xã hội, chất lượng và độ an toàn của nông sản ngày càng được nhà nước và xã hội quan tâm. Nhân viên kiểm nghiệm chất lượng và an toàn nông sản là cơ sở để nâng cao năng lực của các cơ sở kiểm nghiệm và kiểm nghiệm chất lượng và an toàn nông sản, việc tăng cường xây dựng đội ngũ kiểm nghiệm có ý nghĩa to lớn để nâng cao trình độ giám sát chất lượng và an toàn nông sản. Bài báo này sử dụng phương pháp bảng câu hỏi để điều tra thực trạng của các cán bộ kiểm tra chất lượng và an toàn nông sản, phân tích các vấn đề tồn tại và đưa ra các đề xuất, phục vụ cho việc nâng cao khả năng kiểm tra chất lượng và an toàn của nông sản.

[Mạng Tạp chí Giáo dục http://www.jyqkw.com
Từ khóa]sản phẩm nông nghiệp; chất lượng và an toàn; kiểm tra tài năng; xây dựng đội ngũ

[DOI]10.13939 / j.cnki.zgsc.2015.22.285

Là một nguồn lực quan trọng liên tục và tái tạo, nhân tài đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển, cải cách và đổi mới xã hội của đất nước tôi. “Đề cương kế hoạch phát triển trung và dài hạn quốc gia” xác định nhân tài là: “Người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhất định, thực hiện công việc sáng tạo và đóng góp cho xã hội, là người lao động có năng lực và phẩm chất cao hơn con người. nguồn lực. "Là sự quan tâm của quần chúng. Nhiệm vụ quan trọng của bộ phận nhân sự là xây dựng một đội ngũ nhân tài giỏi cho các hoạt động kiểm tra chất lượng và an toàn sản phẩm nông nghiệp nhằm thúc đẩy sự an toàn và sức khỏe của xã hội và sự phát triển hài hòa và ổn định của xã hội.

1 Thực trạng đội ngũ tài năng kiểm tra chất lượng và an toàn nông sản

Là một thành phố sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ nông sản lớn, Tây An là trung tâm phân phối nông sản quan trọng ở Tây Bắc Trung Quốc. Các nhiệm vụ kiểm tra chất lượng và an toàn nông sản rất quan trọng và có tác động xã hội sâu rộng. Để thích ứng tốt hơn với môi trường sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn ở Tây An, cần có một đội ngũ nhân viên kiểm tra chất lượng và an toàn nông sản vững chắc và hùng hậu.

Việc kiểm tra chất lượng và an toàn của các sản phẩm nông nghiệp ở Tây An bắt đầu từ năm 2004, như thể hiện trong Bảng 1.

Hiện tại, có hơn 630 kỹ thuật viên kiểm tra chất lượng và an toàn sản phẩm nông nghiệp ở Tây An, trong đó có hơn 100 thanh tra từ các cơ sở chuyên môn của thành phố, quận và huyện. Sau khi thống kê các cơ sở khảo nghiệm chuyên nghiệp, cho thấy xét theo cấp phân bố, các cơ sở khảo thí thành phố có 20% kỹ thuật viên xét nghiệm, cơ sở khảo thí quận, huyện chiếm 80%; từ trình độ văn hóa trở lên, cao đẳng trở lên. dưới 52%, cử nhân 52%, 42%, thạc sĩ trở lên chiếm 6%; về chức danh kỹ thuật có 68% trung cấp trở xuống, 26% trung cấp, 6 % là từ cấp cao trở lên; từ góc độ kinh nghiệm làm việc, những người đã đảm nhiệm vị trí kiểm tra trên 5 năm chiếm 68%, 58%, 42% dưới 5 năm. Mặc dù có một số lượng lớn thanh tra viên tại các trạm giám sát chất lượng và an toàn nông sản nằm dưới rất nhiều quận, huyện nhưng rất khó đếm do tính di động cao hoặc kiêm nhiệm. Theo kết quả điều tra, thống kê, đoàn kiểm tra chất lượng và an toàn nông sản Tây An có đặc điểm trình độ dân trí thấp, chức danh kỹ thuật thấp.

2 Phân tích các vấn đề và nguyên nhân trong việc xây dựng đội ngũ tài năng kiểm nghiệm chất lượng và an toàn nông sản

(1) Thiếu nhân tài thử nghiệm sản phẩm nông nghiệp. Việc kiểm tra chất lượng và an toàn nông sản bao gồm thanh tra và kiểm nghiệm, đo lường, công nghệ tiêu chuẩn hóa, luật pháp và các quy định, chính sách. Thứ nhất, tổng số cán bộ kiểm nghiệm chất lượng và an toàn nông sản còn thiếu, đặc biệt là ở cấp cơ sở. Theo yêu cầu tài liệu của Sở Nông nghiệp tỉnh Thiểm Tây "Ý kiến ​​của Sở Nông nghiệp tỉnh Thiểm Tây về việc đẩy nhanh việc xây dựng các tổ chức dịch vụ công để giám sát chất lượng và an toàn các sản phẩm nông nghiệp thị trấn", trạm giám sát thị trấn cần được trang bị với 2 đến 3 kỹ thuật viên, và ít nhất 1 kiểm tra viên toàn thời gian. Tuy nhiên, do thị xã còn vướng mắc về biên chế, kinh phí, chế độ đãi ngộ nên số lượng thanh tra viên còn thiếu, cơ động quá cao, thứ hai là thanh tra viên kiêm nhiệm nhiều việc. Tại các trạm giám sát quận, huyện, thị xã, thanh tra viên không chỉ làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra mà còn kiêm nhiệm kiểm tra giám sát, đối với công tác kỹ thuật nông nghiệp, chăn nuôi, thậm chí có trường hợp thanh tra viên có năng lực mạnh được biệt phái sang các sở, ngành khác; 3. Phân bố không cân đối, số lượng kỹ thuật viên xét nghiệm ở cấp thành phố, quận, huyện tương đối dồi dào, chưa đủ cán bộ kỹ thuật xét nghiệm từ cấp thị xã trở xuống, các huyện, quận có điều kiện kinh tế tốt được đảm bảo, điều kiện kinh tế kém còn thiếu thốn; thứ tư, trình độ văn hóa thấp, chưa đủ trình độ kinh doanh. Những vấn đề ở trình độ cao hơn nổi lên. Số kỹ thuật viên kiểm định có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ hoặc trung cấp, cao cấp càng ít. chức danh, và ít thanh tra chuyên nghiệp hơn. Nguyên nhân là do cơ sở kiểm tra chất lượng nông sản còn yếu, chính quyền chưa quan tâm đúng mức, điều kiện làm việc và chế độ đãi ngộ của các vị trí kiểm tra cơ bản còn kém, dư địa phát triển hạn chế, khó thu hút nhân tài xuất sắc. .

(2) Thiếu hệ thống đào tạo nhân sự khoa học và đầy đủ. Với tầm quan trọng ngày càng cao của hệ thống kiểm tra chất lượng nông sản, yêu cầu nhiệm vụ không ngừng được cải tiến và công việc ngày càng khó khăn, cơ chế đào tạo nhân sự chưa theo kịp nhu cầu của công việc. Thứ nhất, người tập thiếu tiết chế, áp dụng phương pháp huấn luyện giống nhau cho người tập lưng kỹ thuật và người mới, người tập luyện kỹ thuật không chú trọng đào tạo. Người mới tập không hiệu quả, mất nhiều thời gian để thích nghi với công việc, đó là Dễ bị nhàm chán tiêu cực; Thứ hai, phương pháp huấn luyện chưa linh hoạt, do không được trao đổi kỹ càng trước khi tập huấn nên học viên nhìn chung cho rằng phương pháp huấn luyện nhàm chán, buồn tẻ, khó huy động nhiệt tình, không muốn tham gia tập huấn, Mức độ chấp nhận đào tạo thấp; thứ ba, hệ thống đánh giá đào tạo chưa được thiết lập và đào tạo Sau khi người tổ chức không nắm được tình hình thực tế như mức độ chấp nhận đào tạo, rất khó để đo lường chính xác hiệu quả đào tạo, tác dụng của việc đào tạo đối với việc nâng cao năng lực thực tế không rõ ràng. Nguyên nhân là do hệ thống quản lý nhân sự của các cơ sở công truyền thống còn hạn chế, chưa quan tâm đúng mức đến nhân tài, tư tưởng lạc hậu, cơ chế đào tạo chưa khoa học, phương pháp lạc hậu, đơn lẻ.

(3) Thiếu cơ chế khuyến khích nhân tài. So với các vị trí kỹ thuật nông nghiệp khác, môi trường làm việc của các vị trí kiểm nghiệm nông sản thật nhàm chán, yêu cầu công việc rất khắt khe, đòi hỏi tính khoa học, tỉ mỉ và tinh thần làm việc không ngừng nghỉ. So với các công việc ở các bộ phận khác, vị trí kiểm nghiệm gặp nhiều độc hại và hóa chất độc hại., dễ tiềm ẩn nguy cơ tiềm ẩn bệnh nghề nghiệp, đồng thời tay nghề của vị trí này nhanh hơn, áp lực công việc lớn hơn nên vị trí phát hiện không hấp dẫn được nhân tài, và ngay cả những tài năng kỹ thuật xuất sắc cũng không muốn tham gia vào các vị trí bị phát hiện trong một thời gian dài. Hiện nay, chưa có cơ chế khuyến khích đối với cán bộ kỹ thuật kiểm nghiệm nông sản đã làm tăng nhanh tình trạng chảy máu chất xám.

(4) Phát triển tài năng đổi mới không đầy đủ. Kiểm tra, kiểm nghiệm chất lượng và an toàn nông sản thực hiện chức năng quan trọng là cung cấp các quyết định kỹ thuật, dịch vụ kỹ thuật và tư vấn kỹ thuật cho chính phủ, hỗ trợ kỹ thuật để đảm bảo an toàn cho tiêu dùng nông sản, đánh giá rủi ro, quản lý theo luật định và giám sát thị trường. Các đợt kiểm tra định kỳ khác nhau và các dự án đặc biệt cần được hoàn thành hàng năm Việc kiểm tra và chứng nhận kiểm tra và chứng nhận tốn nhiều công sức và tốn nhiều năng lượng. Do đó, nhân viên kỹ thuật tương đối thụ động trong việc đổi mới và phát triển, và họ không có đủ nghiên cứu về các chủ đề. Họ không hiểu các tiêu chuẩn mới ban hành trong và ngoài nước. So với các khu vực khác ở Trung Quốc, phòng thí nghiệm Mức độ tiêu chuẩn hóa phòng thí nghiệm chưa đủ cao, khả năng cảnh báo và dự đoán sớm còn yếu, và mức độ nghiên cứu tiêu chuẩn chưa đủ sâu. Khả năng đổi mới của nhân tài cần được nâng cao hơn nữa.

3 Gợi ý đào tạo đội ngũ tài năng về chất lượng và an toàn sản phẩm nông nghiệp

(1) Quy hoạch một cách khoa học đội ngũ kiểm tra chất lượng và an toàn thực phẩm nông sản. Để hợp lý hóa cơ cấu đội ngũ nhân tài và đảm bảo sự ổn định của đội ngũ nhân tài kiểm nghiệm, cần phải phối hợp một cách khoa học việc đào tạo đội ngũ nhân tài kiểm nghiệm chất lượng, an toàn nông sản. Kế hoạch đào tạo nhân tài phải tính đến mục tiêu phát triển của tổ chức khảo thí và mục tiêu phát triển của bản thân nhân tài, nhằm đạt được sự phát triển chung của tổ chức và cá nhân.

Trước hết, các cơ sở kiểm nghiệm chất lượng, an toàn nông sản cần kết hợp điều kiện thực tế, quan tâm đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm nghiệm, chủ động vào các trường đại học, tăng cường tuyển dụng nhân tài, cải thiện môi trường làm việc, tăng cường biên chế, nâng cao trình độ. điều kiện phần mềm và phần cứng và xử lý vật liệu, không chỉ phải có khả năng thu hút nhân tài sắp tới, điều quan trọng hơn nữa là giữ chân nhân tài và tăng tổng số nhân viên kiểm nghiệm chất lượng và an toàn nông sản; thứ hai, các vị trí kiểm nghiệm chất lượng và an toàn nông sản Cần độc lập với các vị trí khác, thay đổi hiện tượng xen kẽ các vị trí, làm rõ trách nhiệm của nhân sự được chỉ định, đảm bảo sự ổn định của đội ngũ; một lần nữa, cán bộ kiểm tra đội cần phân bổ các vị trí một cách khoa học và hợp lý để nâng cao hiệu quả sử dụng nhân tài. Ví dụ: khuyến khích cán bộ kỹ thuật của các cơ sở kiểm nghiệm cấp thành phố và cấp quận, huyện đi cơ sở để thực hiện trao đổi kỹ thuật và hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ công việc ở những khu vực có năng lực kiểm nghiệm yếu, biệt phái quận, huyện và thanh tra thị xã Đến trung tâm khảo nghiệm thành phố để tìm hiểu và làm quen với công việc kinh doanh, cùng thành lập cơ sở thí nghiệm của sinh viên đại học với các trường đại học nông nghiệp để nâng cao trình độ khảo nghiệm cơ bản; cuối cùng là tôn trọng sự sẵn sàng phát triển nghề nghiệp của cán bộ kỹ thuật, khuyến khích và hướng dẫn họ xây dựng kế hoạch phát triển năng lực cá nhân phù hợp với nhu cầu của tổ chức, và giúp nhân tài nâng cao Con đường phát triển nghề nghiệp, cung cấp nhiều chương trình đào tạo huấn luyện nhằm nâng cao cơ sở lý thuyết và kỹ năng chuyên môn của kỹ thuật viên xét nghiệm, đồng thời đạt được các mục tiêu phát triển nghề nghiệp cá nhân.

(2) Cải thiện cơ chế đào tạo nhân tài. Tăng cường đào tạo kỹ thuật là tiền đề và cơ sở để nâng cao chất lượng và kiểm nghiệm an toàn nông sản. Trước hết phải khảo sát đào tạo, làm rõ nhu cầu đào tạo, có nội dung, phương pháp đào tạo khác nhau cho các mức chỉ tiêu đào tạo khác nhau, đào tạo theo phân loại, dạy phù hợp với năng khiếu của học viên; thứ hai, đào tạo phải gắn với thực tế công việc. và xây dựng chương trình và kế hoạch đào tạo cho cán bộ kỹ thuật. Thiết lập một nền tảng trao đổi và truyền thông công nghệ khảo nghiệm nông sản trên toàn thành phố, thực hiện linh hoạt các phương pháp đào tạo, lựa chọn các phương pháp giảng dạy dễ tiếp thu và sinh động và áp dụng nhiều phương pháp khác nhau như các bài giảng của chuyên gia , thảo luận kinh doanh, trao đổi trong ngành và mô phỏng kịch bản. Một hệ thống đào tạo trước khi làm việc phải được thiết lập để cải thiện đào tạo tại chỗ. chú ý đến việc áp dụng hệ thống đánh giá đào tạo, bạn có thể học hỏi từ mô hình đánh giá của Kirkpatrick, có mục tiêu rõ ràng và phương pháp hoạt động đơn giản: bảng câu hỏi và diễn đàn có thể được sử dụng để đánh giá chính thức về thái độ và quan điểm về đào tạo; kiểm tra viết, hoạt động thực tế và mô phỏng tình huống để đo lường mức độ thành thạo của nội dung đào tạo; hiểu biết về sự cải thiện khả năng làm việc bằng cách so sánh các thay đổi hành vi trước và sau khi đào tạo.

(3) Thiết lập cơ chế khuyến khích nhân tài. Một cơ chế khuyến khích hợp lý không chỉ có thể đáp ứng nhu cầu của nhân tài để tồn tại và phát triển và nhận ra giá trị bản thân, mà còn kích thích sự công nhận và lòng trung thành của cá nhân đối với tổ chức, đồng thời cải thiện sự gắn kết. Theo lý thuyết phân cấp nhu cầu của Maslow, các biện pháp khuyến khích phải xem xét đầy đủ nhu cầu cá nhân và phản ánh các đặc điểm của con người và sự đa dạng hóa. Một là để đáp ứng nhu cầu sống còn và an toàn và cung cấp các khuyến khích vật chất. Kết hợp cơ hội của việc cải cách hệ thống quản lý các tổ chức công, cải thiện cơ chế đánh giá hiệu quả hoạt động và hệ thống đánh giá chức danh, xem xét đầy đủ mức độ khó khăn của nội dung công việc trong quá trình đánh giá kết quả hoạt động và xem xét đầy đủ tính đặc thù của vị trí thanh tra khi đánh giá chức danh, để làm nên tài năng, chức vụ, đóng góp và các yếu tố khác Gắn liền với chức danh nghề nghiệp và chế độ đãi ngộ, giá trị của nhân tài được thể hiện dưới dạng vật chất, để nhân tài tránh được những lo toan của cuộc sống cá nhân; thứ hai là đáp ứng nhu cầu thuộc về và cung cấp các khuyến khích tinh thần như danh hiệu và giải thưởng. Ghi nhận những tài năng xuất sắc có đóng góp xuất sắc để ghi nhận công việc và sự chăm chỉ của họ, nâng cao ý thức hoàn thành và tôn vinh họ, tiếp tục cống hiến cho đơn vị; thứ ba là đáp ứng nhu cầu tôn trọng và tự nhận thức, và ưu tiên những tài năng xuất sắc để xem xét chức danh nghề nghiệp và giáo dục Các biện pháp khuyến khích khác nhau như cơ hội học tập cao hơn và thăng tiến công việc được giao cho nhiệm vụ quan trọng là xương sống của doanh nghiệp tài năng và đầy tham vọng, để họ có thể cải thiện khả năng của mình càng sớm càng tốt, thăng chức kịp thời, huy động sự nhiệt tình của họ và cung cấp cho họ một nền tảng phát triển cao hơn.

(4) Thiết lập văn hóa tổ chức đổi mới và cải thiện cơ chế đổi mới nhân tài. Đặc thù của công tác kiểm tra chất lượng và an toàn sản phẩm nông nghiệp xác định rằng hành vi đổi mới là không chắc chắn và rủi ro, và kết quả cũng có thể là thất bại. Một nền văn hóa tổ chức bảo thủ chỉ theo đuổi sự ổn định và có khả năng chịu đựng thất bại thấp. Những hành vi đổi mới của nhân tài có nhiều khả năng cảm thấy thất vọng. Do đó, để khuyến khích nhân tài đổi mới, một văn hóa tổ chức hỗ trợ đổi mới phải được thiết lập. Văn hóa tổ chức đổi mới có thể cung cấp các nền tảng và đảm bảo thể chế khai sáng, tập trung vào định hướng vào con người, trao quyền cho nhân tài tự chủ hơn trong công việc, tôn trọng nhân tài, khuyến khích nhân tài phát triển chuyên môn, phát huy hết nhiệt huyết của nhân tài và khơi dậy tiềm năng sáng tạo của nhân tài; sáng tạo bình đẳng trong môi trường bên ngoài Môi trường hài hòa, thiết lập các kênh thông tin liên lạc thông suốt, hình thành tình đoàn kết, tương trợ, tương ái, từ đó nảy sinh những hành vi đổi mới.

Mạng Tạp chí Giáo dục http://www.jyqkw.com
người giới thiệu:

[1] Li Zhuan. Suy nghĩ về đổi mới công việc nhân tài trong các đơn vị nghiên cứu nông nghiệp [J]. Khoa học nông nghiệp nhiệt đới, 2011 (6): 88-93.

[2] Wang Ping. Khám phá việc sử dụng nhân tài trong các tổ chức cấp cơ bản [J]. Times Finance, 2010 (6): 179-180.

[3] Zhu Jianzhong, Li Shiqin. Các vấn đề và giải pháp trong việc xây dựng các cơ sở kiểm nghiệm sản phẩm nông nghiệp cơ bản [J]. Tiêu chuẩn Chất lượng Nông nghiệp, 2008 (8): 36-38.

[Hồ sơ của tác giả]Ma Qin (1983—), nữ, quê Tây An, Thiểm Tây, chuyên gia kinh tế, thạc sĩ hành chính công.

Chúc các bạn đọc tin bong da ket qua truc tiep hom nay vui vẻ!