lich thi đấu bong da hom nay

 • Sự đóng góp
 • Thời gian cập nhật 11/10/2021
 • 3 readings
 • Rating 0
 • great
 • Step on

Giới thiệu về lich thi đấu bong da hom nay

ty le keo bong da hom nay

Điều tra và phân tích động cơ gia nhập đảng và chiến lược đối phó của sinh viên đại học —— Một nghiên cứu điển hình của Trường Y, Đại học Khoa học và Công nghệ Vũ Hán

 • Sự đóng gópDốt nát
 • Cập nhật thời gian2015-09-28
 • Đọc795 lần
 • ghi bàn4
 • tuyệt vời74
 • Bước lên0

Zhou Ting Wang Yonghui

(Trường Y, Đại học Khoa học và Công nghệ Vũ Hán, Vũ Hán 430065, Hồ Bắc)

Tóm tắt: Qua bảng câu hỏi khảo sát 447 tân sinh viên đăng ký vào Đảng tại Khoa Y trường Đại học Khoa học và Công nghệ Vũ Hán, động cơ gia nhập Đảng được chia thành lý tưởng và niềm tin, loại giá trị bản thân, loại tự kỷ luật. loại, loại theo đuổi danh dự, loại hoàn toàn thụ động và loại mục đích mờ nhạt., theo đuổi bảy loại danh tiếng và sự giàu có, đồng thời phân tích các yếu tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến động lực tham gia đảng của sinh viên đại học hiện tại, sau đó khám phá các biện pháp đối phó sửa đổi động cơ vào đảng của sinh viên đại học trong tình hình mới.

Mạng Tạp chí Giáo dục http://www.jyqkw.com
Từ khóa: sinh viên đại học; động cơ tham gia đảng; điều tra và phân tích; chiến lược đối phó

Thư viện Trung Quốc Số phân loại: D262.4 Mã nhận dạng tài liệu: A doi: 10.3969 / j. Issn. 1665-2272.2015.06.022

Hiện nay, với sự thay đổi của tình hình kinh tế chính trị quốc tế, sự chuyển đổi của hệ thống kinh tế nước ta và những cải cách lớn của hệ thống giáo dục đại học, tư tưởng của sinh viên đại học đã có nhiều thay đổi, và một số động cơ của sinh viên Đảng cũng đã xuất hiện đa dạng hóa và thực dụng. Vì vậy, việc phân tích kỹ lưỡng và khắc phục động cơ kết nạp đảng của sinh viên đại học có ý nghĩa to lớn đối với việc ươm mầm những người kế thừa có năng lực. Vào tháng 10 năm 2014, tác giả đã thực hiện một cuộc khảo sát bằng bảng câu hỏi đối với 447 sinh viên năm nhất xin vào Đảng tại Khoa Y trường Đại học Khoa học và Công nghệ Vũ Hán, đồng thời phân tích và thảo luận về thực trạng động cơ gia nhập Đảng của sinh viên đại học. nguyên nhân và các chiến lược đối phó.

1 Đối tượng, nội dung và phương pháp khảo sát

1.1 Đối tượng khảo sát

Đối tượng khảo sát là 447 tân sinh viên đăng ký vào Đảng tại khoa Y trường Đại học Khoa học và Công nghệ Vũ Hán năm 2014. Đa số đều ở độ tuổi “hậu 95”, trẻ trung, năng động, có tư duy tích cực. . Các em vừa trải qua kỳ thi tuyển sinh đại học và huấn luyện quân sự cho tân sinh viên, vừa được trường tuyên truyền, giáo dục kết nạp đảng. Trường có tổng số 480 tân sinh viên và tổng số 447 sinh viên đã được viết đơn đăng ký kết nạp đảng sau khi nhận được sự công khai và giáo dục của đảng viên, chiếm 93,13%.

1.2 Nội dung khảo sát

Nó chủ yếu là một cuộc điều tra về động cơ gia nhập đảng. Có tổng cộng 7 phương án được đưa ra, đó là: ①Động lực gia nhập đảng của tôi là tham gia đảng vì cuộc sống cộng sản; ②Vì sau khi vào đảng, tôi có thể đóng góp nhiều hơn cho xã hội và nhận ra giá trị lớn nhất của mình trong cuộc đời; để không lợi dụng Tôi lạc vào đường đời, sau khi vào đảng, tôi có thể dùng tiêu chuẩn đảng viên để kiềm chế bản thân; và bạn bè muốn mình tham gia bữa tiệc chứ không phải ý muốn của mình; ⑥ Không hiểu sao mình lại muốn tham gia tiệc, hãy xem Nhiều người muốn nhập tiệc ngay khi vừa nhập tiệc, vì tâm lý phù hợp; ⑦Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện là đảng cầm quyền tại Trung Quốc, sau khi gia nhập đảng, bạn có thể tìm được công việc tốt hơn và thăng tiến nhanh hơn sau khi tốt nghiệp.

1.3 Phương pháp điều tra

Thiết kế bảng câu hỏi thống nhất theo tiêu chuẩn. Tổng số 447 sinh viên đã nộp đơn xin gia nhập đảng sau khi thực hiện tuyên truyền, giáo dục kết nạp đảng cho 480 tân sinh viên của trường. Các bảng câu hỏi đã được phát cho 447 sinh viên này. Cuộc khảo sát thông qua một bảng câu hỏi ẩn danh kín. Trước cuộc khảo sát, các sinh viên đã được giới thiệu về mục đích của hoạt động khảo sát: để hiểu động cơ của những người đăng ký tham gia đảng và nhấn mạnh rằng họ phải bày tỏ những suy nghĩ chân thật nhất của mình. Có tổng cộng 447 phiếu điều tra được gửi đi và 447 phiếu được trả về, với tỷ lệ thu hồi là 100%.

2 Phân tích kết quả khảo sát

Theo khảo sát, động cơ của 447 tân sinh viên xin vào Đảng tại Khoa Y trường Đại học Khoa học và Công nghệ Vũ Hán năm 2014 có thể được tóm tắt một cách khái quát như sau (xem Bảng 1).

3 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ gia nhập Đảng của sinh viên đại học

Lý thuyết động cơ hành vi cho thấy động cơ dùng để chỉ động cơ khơi dậy và duy trì một hoạt động nào đó mà một cá nhân có hướng nhất định nhằm đáp ứng những nhu cầu nhất định, tức là nguyên nhân bên trong thúc đẩy cá nhân đạt được một mục đích nhất định. Động cơ gia nhập đảng là lý do bên trong của đảng viên xin gia nhập để đạt được mục đích gia nhập đảng. Động cơ xuất phát từ nhu cầu. Sinh viên đại học thuộc trình độ văn hóa cao hơn trong giới trẻ cùng tuổi và cơ cấu nhu cầu của họ tương đối ở mức cao hơn. Ngoài mong muốn tiếp thu kiến ​​thức sâu rộng và khao khát trở thành tài năng, họ còn có một sự phát triển toàn diện. Tuy nhiên, do sinh viên đại học chịu ảnh hưởng khác nhau của xã hội, môi trường văn hóa họ sống rất phức tạp và đa dạng, và sự khác biệt về kinh nghiệm bản thân, thế giới quan và đặc điểm tính cách đã dẫn đến động cơ gia nhập Đảng phức tạp và đa dạng. Phân tích toàn diện cho thấy các yếu tố chính ảnh hưởng đến động cơ gia nhập đảng của sinh viên đại học bao gồm các khía cạnh chủ quan và khách quan sau đây.

3.1 Yếu tố chủ quan

Vì sinh viên đại học trẻ mới lớn, kinh nghiệm xã hội còn ít, thế giới quan, cách nhìn cuộc sống và các giá trị chưa được hoàn thiện, khả năng phân biệt đúng sai còn yếu, dễ bị ngoại cảnh can thiệp. các nhân tố. Một số sinh viên có thái độ học tập kiến ​​thức lý luận chính trị chưa đúng đắn, trình độ tư tưởng, chính trị thấp, lý tưởng và niềm tin cộng sản yếu, thậm chí không có niềm tin lý tưởng. Một số bạn học chăm chỉ nghiên cứu khoa học và văn hóa nhưng đồng thời bỏ qua sự biến đổi của thế giới chủ quan của bản thân, hiểu biết hời hợt về sự vật, có tính phù phiếm cao, coi việc tham gia đảng là để khoe khoang. Bản thân một số đặc điểm của sinh viên đại học trẻ là một khía cạnh quan trọng của động cơ không trong sáng để gia nhập đảng.

3.2 Các yếu tố khách quan

(1) Ảnh hưởng của gia đình. Cha mẹ là người thầy khai sáng đầu tiên của con cái, lời nói, việc làm và suy nghĩ của họ có ảnh hưởng trực tiếp và sâu rộng đến sự trưởng thành của con cái. Cha mẹ “mong con thành rồng, đàn bà thành phượng.” Họ mong con mình có học lực xuất sắc và cũng yêu cầu con cái mình phải có chí tiến thủ về chính trị. gia đình có đảng viên. Tuy nhiên, một số phụ huynh chỉ chú trọng đến việc con cái tham gia đảng về mặt hình thức tổ chức, mà không quan tâm đến việc con mình tham gia đảng về mặt tư tưởng hay không. Bản thân một số bậc cha mẹ thường thực dụng hơn, và thuyết phục con cái họ tham gia đảng theo quan điểm thực dụng, khiến một số sinh viên đại học thâm nhập vào một bầu không khí xã hội tồi tệ nào đó.

(2) Ảnh hưởng xã hội. Sinh viên đại học trẻ chưa tham gia sâu vào thế giới, họ giỏi suy nghĩ và tích cực trong hiểu biết tư tưởng của mình, và họ cũng dễ chấp nhận ảnh hưởng của nhiều yếu tố tiêu cực khác nhau trong xã hội. Sự lan truyền của những tư tưởng suy đồi và những xu hướng không lành mạnh như “con người chẳng ra gì, trời hư”, “sùng tiền” sẽ tác động đến động lực tham gia đảng của sinh viên. Một số sinh viên thấy rằng đảng viên phổ biến trong thị trường việc làm và tin rằng đảng viên sẽ tăng việc làm, một số sinh viên thấy sự tha hóa của một số đảng viên và cán bộ sử dụng quyền lực để trục lợi, và lầm tưởng rằng chỉ có gia nhập đảng mới có thể họ có cơ hội trở thành quan chức Nếu bạn là quan chức, bạn có quyền lực, và bạn có tất cả những gì bạn có. Ngoài ra, với sự toàn cầu hóa về chính trị, kinh tế và văn hóa ngày càng rõ nét, các phương thức sản xuất, tiêu dùng và giá trị khác nhau va chạm và thâm nhập vào nhau; một số lực lượng phương Tây chống Trung Quốc luôn coi các cơ sở đào tạo đại học của nước tôi là biên giới. xâm nhập văn hóa và diễn biến hòa bình, sử dụng Internet Tôn giáo và các phương tiện khác đã dần dần "ăn mòn" sinh viên đại học Trung Quốc, cám dỗ sinh viên đại học trẻ thiếu đức tin, sa sút tư tưởng, chủ trương "chủ nghĩa hư vô" và "lối sống tha hóa", rồi "chống đối Cộng sản. " Không thể bỏ qua tính ăn mòn của những ảnh hưởng đến động lực tham gia đảng của sinh viên đại học.

4 chiến lược đối phó

Hiện nay, sinh viên đại học "hậu 95" rất nhiệt tình tham gia đảng. tình hình chung không lạc quan. Trước tình hình đó, chúng ta phải có ý thức về khủng hoảng, nhận thức rõ tầm quan trọng của việc chấn chỉnh động cơ gia nhập đảng của sinh viên đại học và chủ động tìm ra các chiến lược đối phó hiệu quả.

4.1 Ý tưởng chung

Qua phân tích trên có thể thấy, động cơ vào Đảng của sinh viên đại học có xu hướng đa dạng, phức tạp, mang tính chất dẻo dai và dễ bị tác động bởi nhiều yếu tố khác nhau. Việc cần làm hiện nay là phân tích kỹ động cơ vào Đảng của sinh viên đại học, khẳng định những mặt tích cực của động cơ, cố gắng hết sức để chuyển những mặt tiêu cực của động cơ thành những mặt tích cực thông qua các phương tiện giáo dục, để điều chỉnh động cơ tham gia đảng của sinh viên đại học. Đó là, tăng cường nỗ lực đào tạo, giáo dục, tiến hành kiểm tra chuyên sâu, nghiêm túc phân biệt, công khai “loại A”, củng cố “loại B”, hướng dẫn “loại C”, chuyển loại “D”, “E. loại "và" loại F ", và chỉ trích" loại G ". Loại", để động cơ gia nhập đảng đúng đắn chi phối hành vi của học sinh.

4.2 Một số suy nghĩ

(1) Nghiêm túc làm tốt công tác điều tra động cơ tham gia đảng của sinh viên đại học. Động cơ gia nhập đảng có chính xác hay không liên quan trực tiếp đến kết quả hoạt động sau khi gia nhập đảng. Do động cơ gia nhập đảng có tính đa dạng nên các tổ chức đảng phải có thái độ thận trọng và tăng cường điều tra toàn diện về động cơ gia nhập của sinh viên Bữa tiệc. Một mặt có thể kiểm tra bằng cách xem xét hồ sơ gia nhập đảng của người xin gia nhập, mặt khác có thể kiểm tra trong công việc, học tập và cuộc sống hàng ngày; mặt khác cũng có thể kiểm tra người xin gia nhập đảng. thành viên vào những thời điểm quan trọng. Đặc biệt là vào những thời điểm quan trọng, tất cả các loại mâu thuẫn sẽ được phơi bày hoàn toàn. Một sinh viên thực sự muốn gia nhập đảng về mặt tư tưởng chắc chắn sẽ đứng vững vào thời điểm này, tiến hành từ tình hình chung, và tuân theo lời kêu gọi và chỉ huy của đảng. Một số người có động cơ không trong sáng khi tham gia đảng có thể do dự, thu mình lại, hoặc thậm chí đánh mất lập trường chính trị ở điểm xung đột lợi ích, sinh tử. Đây là cơ hội tốt nhất để xem xét động cơ tham gia đảng của sinh viên và tập trung vào việc kiểm tra vào những thời điểm quan trọng. Việc xem xét kỹ lưỡng động cơ gia nhập đảng của sinh viên đại học và phân tích cụ thể các tình huống cụ thể có thể thực hiện công tác giáo dục và hướng dẫn có mục tiêu, đồng thời ngăn chặn những người có động cơ gia nhập đảng không trong sáng vào hàng ngũ của chúng ta.

(2) Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Giáo dục chính trị tư tưởng là hoạt động xã hội sử dụng những quan niệm tư tưởng, quan điểm chính trị và chuẩn mực đạo đức nhất định để gây ảnh hưởng có mục đích, có kế hoạch và có tổ chức đối với các thành viên của xã hội hoặc các nhóm xã hội, để họ hình thành các hoạt động thực hành xã hội đáp ứng yêu cầu. Thuộc về xã hội. Trước hết, chúng ta phải tăng cường giáo dục lý luận của chủ nghĩa Mác. Học thuyết Mác là tư tưởng chỉ đạo cơ bản cho sự thành lập Đảng và dân tộc ta, là rường cột tinh thần chung của toàn đảng, toàn dân các dân tộc, là vũ khí tư tưởng đắc lực để chúng ta vượt qua khó khăn, trở ngại, chống lại sự can thiệp của những ý kiến ​​sai lầm. Thông qua việc học tập có hệ thống, sinh viên đại học có thể củng cố sự hiểu biết của mình về lý thuyết của chủ nghĩa Mác, nắm được bản chất tinh thần của chủ nghĩa Mác nói chung, thiết lập một quan điểm và giá trị thế giới đúng đắn, đồng thời học cách giải quyết các vấn đề thực tiễn theo quan điểm và quan điểm của chủ nghĩa Mác. Thứ hai, chúng ta phải tăng cường giáo dục lý tưởng và niềm tin. Lí tưởng là ngọn hải đăng dẫn đường cho những cuộc đấu tranh của cuộc đời, còn niềm tin là sức mạnh tinh thần mạnh mẽ biến lí tưởng thành hiện thực, một xã hội không thể thiếu lí tưởng, con người không thể thiếu lí tưởng. Kết hợp giáo dục lý tưởng, niềm tin với điều kiện đất nước, tình hình phát triển, điểm nóng chính trị hiện nay và lợi ích sống còn của sinh viên đại học đối với giáo dục. Hãy để các sinh viên hiểu rằng chủ nghĩa cộng sản là mục tiêu cuối cùng của chúng tôi, và quá trình đạt được mục tiêu này diễn ra từ từ và quanh co. Hơn nữa, chúng ta phải tăng cường giáo dục lịch sử đảng bộ và công tác xây dựng đảng. Chúng ta nên sử dụng đầy đủ các sách giáo khoa như "Tư tưởng Mao Trạch Đông và hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc", "Đại cương lịch sử Trung Quốc hiện đại", "Tài liệu bồi dưỡng cán bộ đảng viên" và các sách giáo khoa khác để giúp sinh viên nắm vững Những kiến ​​thức về Đảng mà họ xứng đáng được hưởng. Đồng thời, cần kết hợp giáo dục với đặc điểm địa phương, dạy học sinh thông qua các ví dụ thực tế xung quanh. Ngoài ra, cần tổ chức các hoạt động thiết thực như triển lãm ảnh, nhiều hoạt động kỷ niệm, thi tìm hiểu lịch sử đảng và xây dựng đảng, tham quan danh lam thắng cảnh đỏ, ... để học sinh hiểu sâu hơn kiến ​​thức sách giáo khoa và vận dụng tốt nếp sống của đảng. truyền thống vun đắp tình cảm của con người. Cuối cùng, chúng ta phải tăng cường giáo dục thực hành. Thực hành xã hội giúp sinh viên đại học thâm nhập xã hội tốt hơn, hiểu biết xã hội, hòa nhập xã hội, đóng góp cho xã hội, khả năng trải nghiệm, hình thành tình cảm. Vì vậy, các trường nên đưa các môn thực hành xã hội vào kế hoạch tổng thể chương trình giảng dạy, thường xuyên tổ chức cho sinh viên đại học đi gặp quần chúng, tích cực tham gia các hoạt động thiết thực như giúp đỡ người già mồ côi, khảo sát cộng đồng, lao động phúc lợi công cộng. Thông qua thực hành, sinh viên có thể kết hợp tốt hơn giữa lý thuyết với thực hành và giúp họ hình thành cái nhìn tốt đẹp về quần chúng, thực tiễn, đạo đức, lao động và các giá trị. Chỉ bằng cách này, về cơ bản chúng ta mới có thể đặt nền móng vững chắc cho sinh viên đại học hình thành động cơ gia nhập đảng rõ ràng và đúng đắn.

(3) Hoàn thiện hơn nữa cơ chế làm việc của công tác xây dựng đảng đối với đảng viên sinh viên đại học. Người làm công tác xây dựng Đảng trong các trường cao đẳng, đại học phải có bản lĩnh chính trị, trách nhiệm vững vàng, coi trọng việc tu dưỡng, giáo dục đảng viên trong các trường cao đẳng, đại học, nghiên cứu xây dựng cơ chế làm việc hiệu quả để giáo dục, quản lý đảng viên sinh viên. Áp dụng mô hình công tác “Đảng ủy nhà trường lãnh đạo phổ biến, cấp ủy các cấp nghiên cứu chuyên đề, tổ chức, triển khai của chi bộ chung, chi bộ sinh viên thực hiện cụ thể”. Tăng cường xây dựng đội ngũ và tăng cường đào tạo các bí thư chi đoàn. Hầu hết bí thư chi bộ sinh viên do cán bộ tư vấn sinh viên đảm nhiệm, tuy nhiên một số cán bộ tư vấn trẻ mới ra trường có phẩm chất chính trị chưa cao, kinh nghiệm công tác chưa đủ khó thực hiện công tác xây dựng đảng sinh viên đạt hiệu quả. sự chuyên môn hóa của đội này. Thực hiện nghiêm túc chủ trương kết nạp đảng viên “16 chữ”: đúng tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng, cải tiến cơ cấu, thận trọng phát triển. Kiểm tra chặt chẽ, chứ không phải là làm bừa bãi, xây dựng nghiêm ngặt mọi quy trình đối với đảng viên, sao cho công bằng, chính trực, công khai. Làm tốt công tác tuyển chọn người sinh hoạt đảng, công tác phát triển đảng viên, quản lý giáo dục, rèn luyện đảng viên sau này. Ngoài ra, cần thiết lập cơ chế tương tác lâu dài để kịp thời lắng nghe ý kiến, đề xuất của sinh viên, chủ động tìm hiểu mô hình quản lý, rèn luyện đảng viên phù hợp với thực tế của sinh viên, thực sự tìm kiếm chân lý từ sự kiện và bắt kịp với thời đại. Chỉ có như vậy, các tổ chức đảng cơ sở trong các trường cao đẳng, đại học mới có sức sống và hấp dẫn, mới có thể thực sự đào tạo ra những đảng viên sinh viên đại học ưu tú, ưu tú, để đảng viên và sinh viên phát huy hết vai trò biểu dương của đồng đẳng và phát huy sinh viên đại học để hình thành một động lực tốt để tham gia đảng.

(4) Cải thiện hơn nữa đời sống tổ chức của liên đoàn sinh viên đại học. Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc là một tổ chức quần chúng của thanh niên tiên tiến do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo, là trường học để thanh niên học chủ nghĩa cộng sản trên thực tế, đồng thời là trợ lý và quân dự bị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sinh hoạt tổ chức của Đoàn Thanh niên Cộng sản có bình thường và hợp lý hay không có ảnh hưởng rất lớn đến động cơ gia nhập đảng của sinh viên đại học. Cuộc sống bình thường của tổ chức Liên đoàn là một cơ chế hình thành hữu hiệu để sinh viên đại học sửa đổi động cơ tham gia đảng của họ. Trước khi tham gia đảng, các nhà hoạt động của sinh viên đại học trước tiên phải là một thành viên liên minh đủ tiêu chuẩn. Hiện nay, công tác của Đoàn TNCS trong các trường cao đẳng, đại học nhìn chung tập trung vào công tác xây dựng văn hóa cơ sở, coi trọng tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, thiếu công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên. Đoàn Thanh niên Cộng sản trong các trường cao đẳng, đại học cần tăng cường giáo dục nhận thức chính trị cho đoàn viên, chuẩn hóa hơn nữa nếp sống của Đoàn, làm cho Đoàn thực sự trở lại ý định ban đầu. Bên cạnh đó, cần hoàn thiện cơ chế quản lý, giáo dục đối với đoàn viên sinh viên, thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, đánh giá, lựa chọn đội viên, gắn chặt công tác tổ chức đoàn với công tác xây dựng đảng. của Đoàn đã trở thành công việc cơ bản để chấn chỉnh động cơ vào đảng của sinh viên đại học.

Mạng Tạp chí Giáo dục http://www.jyqkw.com
người giới thiệu

1 Wen Shengli. Những vướng mắc và biện pháp đối phó trong công tác sinh viên đại học gia nhập đảng[J]. Tạp chí của Đại học Dầu khí Trung Quốc, 2011 (2)

2 Feng Xiao. Nghiên cứu vấn đề sinh viên đại học kết nạp đảng trong công tác xây dựng đảng ở các trường cao đẳng, đại học[J]. Tạp chí Học viện Hành chính Liêu Ninh, 2011 (2)

3 Xiao Li. Những suy nghĩ về việc tăng cường giáo dục sinh viên đại học sau khi gia nhập đảng[J]. Công tác xây dựng Đảng trong các trường cao đẳng, đại học, 2011 (4)

4 Jiang Benwu, Cao Xunfei, Zuo Hui. Những sai lệch về động cơ gia nhập Đảng của sinh viên đại học đương thời và giải pháp của họ[J]. Tạp chí Viện Công nghệ Vũ Hán, 2012 (2)

5 Lưu Nghị. Điều tra và Suy nghĩ về Động lực Gia nhập Đảng của Sinh viên Đại học[J]. Thị trường Trung Quốc, 2011 (2)

6 Guo Xiulan, Huang Jianhua. Điều tra và Phân tích Động lực Gia nhập Đảng của Sinh viên Đại học Đương đại[J].Tạp chí Đại học Kinh tế Hồ Bắc

(Ấn bản Khoa học Xã hội và Nhân văn), 2011 (3)

(Phụ trách biên tập Gao Ping)

Trước: Về hiệu quả hoạt động và các biện pháp đối phó với rủi ro tài chính trong các trường cao đẳng và đại học tư thục
Kế tiếp: Thực trạng công việc bán thời gian của sinh viên đại học và các biện pháp đối phó

Chúc các bạn đọc tin lich thi đấu bong da hom nay vui vẻ!