tin tuc bong da anh

 • Sự đóng góp
 • Thời gian cập nhật 11/10/2021
 • 3 readings
 • Rating 0
 • great
 • Step on

Giới thiệu về tin tuc bong da anh

xem bong da tv

Phân tích về nội hàm và các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh cốt lõi của các trường đại học tư thục

 • Sự đóng gópYang Xi
 • Cập nhật thời gian2015-09-28
 • Đọc544 lần
 • ghi bàn4
 • tuyệt vời73
 • Bước lên0

Chen Juan 1 Zhu Hao 2

(1 Trường Chính trị, Luật và Hành chính Công, Đại học Hồ Bắc, Vũ Hán 430062, Hồ Bắc

2 Trường Khoa học Giáo dục, Đại học Sư phạm Hồ Bắc, Hoàng Thạch, Hồ Bắc 435002)

Tóm tắt: Với sự hình thành và phát triển của thị trường hóa giáo dục đại học, sự cạnh tranh giữa các trường đại học ngày càng gay gắt, làm thế nào để các trường đại học tư thục tìm kiếm và nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi của mình trong môi trường cạnh tranh gay gắt là một vấn đề thực tế cần được giải quyết cấp bách. Khi thảo luận về năng lực cạnh tranh cốt lõi của các trường đại học tư thục, nhiều học giả thường nhầm lẫn nó với năng lực vốn có của các trường đại học, hoặc sao chép năng lực cạnh tranh cốt lõi của các trường đại học công lập mà không phản ánh tính đặc thù của các trường đại học tư thục. Bài báo dự định bắt đầu với khái niệm về năng lực cạnh tranh cốt lõi của các trường cao đẳng tư thục, làm rõ nội hàm của năng lực cạnh tranh cốt lõi của các trường cao đẳng tư thục, sau đó tiến hành phân tích so sánh những ưu và nhược điểm của nó, nhằm xây dựng một mô hình về các yếu tố cấu thành các trường cao đẳng tư nhân để nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi.

Mạng Tạp chí Giáo dục http://www.jyqkw.com
Từ khóa: các trường cao đẳng và đại học tư thục; năng lực cạnh tranh cốt lõi; nội hàm; các yếu tố cấu thành

Số phân loại thư viện Trung Quốc: G648.7 Mã nhận dạng tài liệu: Adobe: 10.399 / j. Issn. 1665-2272.2015.001.023

* Dự án được tài trợ: Dự án Quỹ Thanh niên Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn của Bộ Giáo dục năm 2012 "Nghiên cứu về lộ trình thực hiện của việc quản lý phân loại các trường cao đẳng tư thục có lợi nhuận và phi lợi nhuận dựa trên kinh nghiệm quản lý phân loại của các trường đại học tư thục trong Hoa Kỳ "(Dự án số 12yjc880170); Tỉnh Hồ Bắc năm 2012 Dự án Thanh niên Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn của Bộ Giáo dục" Nghiên cứu về Mô hình gây quỹ đa dạng và Phòng tránh Rủi ro của các trường Đại học và Cao đẳng Tư thục "(số dự án; 2012Q020)

Về tác giả: Chen Juan, nữ, (1980-), giảng viên Trường Khoa học Chính trị, Luật và Hành chính Công, Đại học Hồ Bắc, Tiến sĩ, hướng nghiên cứu: văn hóa doanh nghiệp, quản lý công; Zhu Hao (1979-), nam, phó giáo sư Trường Khoa học Giáo dục, Đại học Sư phạm Hồ Bắc, Tiến sĩ Giáo dục học, hướng nghiên cứu: giáo dục so sánh, giáo dục đối ngoại lịch sử.

Ngày nhận: 2014-11-07

1 Khái niệm về năng lực cạnh tranh cốt lõi của các trường đại học tư thục

Khái niệm năng lực cạnh tranh cốt lõi của trường đại học được ghép từ lý thuyết về năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp, nhưng nghiên cứu về nó ở giai đoạn này ở nước tôi chưa đủ chín muồi và chưa hình thành được một cách hiểu thống nhất về khái niệm này. Trên thực tế, nghiên cứu về năng lực cạnh tranh cốt lõi của các trường đại học phải dựa trên sự hiểu biết rõ ràng về bản chất của nó. Lý thuyết về nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi của các trường đại học tư thục không nên hoàn toàn nhất quán với lý thuyết của các trường đại học công lập, cũng không nên đơn giản sao chép năng lực cạnh tranh cốt lõi của các trường đại học công lập, mà phải phản ánh các khái niệm, nội hàm và đặc điểm riêng của nó.

Thuật ngữ “năng lực cạnh tranh cốt lõi” lần đầu tiên được đưa ra vào năm 1990 bởi nhà kinh tế học nổi tiếng người Mỹ C. K Prahalad và G. Hammer lần đầu tiên đề xuất trong bài báo "Năng lực cốt lõi của doanh nghiệp" được xuất bản bởi "Harvard Business Review", và định nghĩa nó là một loại kỹ năng và công nghệ độc đáo cho phép công ty mang lại lợi ích đặc biệt cho khách hàng. Và từ đó, ba tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh cốt lõi được đưa ra: ① Năng lực cạnh tranh cốt lõi phải được thị trường thừa nhận; ② Năng lực cạnh tranh cốt lõi phải mang lại lợi ích đặc biệt cho khách hàng; ③ Năng lực cạnh tranh cốt lõi phải khó để đối thủ cạnh tranh bắt chước. Như một lý thuyết quản lý, năng lực cạnh tranh cốt lõi nhấn mạnh rằng khi doanh nghiệp đối mặt với một môi trường cạnh tranh phức tạp thì một mặt doanh nghiệp phải nhận ra những yêu cầu của môi trường bên ngoài đối với doanh nghiệp; mặt khác phải nhận ra điểm mạnh và điểm yếu của mình để tạo sự khác biệt với các doanh nghiệp khác.

Với sự hình thành và phát triển của thị trường hóa giáo dục đại học, sự cạnh tranh giữa các trường đại học ngày càng gay gắt, các trường đại học đang phải đối mặt với sự cạnh tranh không chỉ từ các trường trong nước mà còn phải tích cực tham gia vào cạnh tranh quốc tế. Một số người làm công tác lý luận và cán bộ quản lý đại học tâm huyết với nghiên cứu giáo dục đại học đã sáng tạo đưa lý thuyết về năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp vào quản lý chiến lược của các trường đại học, đưa ra hàng loạt tư tưởng, quan điểm xa vời. Nội hàm và đặc điểm chưa hình thành cách hiểu thống nhất. , điều này không có lợi cho khả năng hoạt động của năng lực cạnh tranh cốt lõi của các trường đại học. Hiện nay, định nghĩa của các học giả trong nước về năng lực cạnh tranh cốt lõi của các trường đại học có thể được chia thành 4 góc độ: lý thuyết hội nhập, nuôi dưỡng nguồn lực chất lượng cao, lý thuyết hệ thống và lý thuyết thành phần.

Quan điểm thứ tư là lý thuyết về yếu tố hiến pháp, tức là dựa trên thực tế điều hành một trường học ở nước tôi, mô hình yếu tố về năng lực cạnh tranh cốt lõi của các trường đại học được đề xuất. Các học giả theo quan điểm này tin rằng “khả năng cạnh tranh cốt lõi của một trường đại học là những đặc điểm và lợi thế riêng biệt của một trường đại học. Lợi thế này đến từ triết lý trường học và kế hoạch giảng dạy độc đáo của trường, cũng như bầu không khí học thuật sôi động và văn hóa khuôn viên trường. Các yếu tố toàn diện hoặc các lực lượng ảnh hưởng lẫn nhau là năng lực cạnh tranh của trường đại học. "

Mặc dù các nhà lý luận ở nước tôi vẫn chưa hình thành một định nghĩa thống nhất về năng lực cạnh tranh cốt lõi của các trường đại học ở giai đoạn này, nhưng từ nhiều cách diễn đạt khác nhau, chúng ta vẫn có thể thấy rằng nhiều học giả cho rằng khả năng độc đáo và khó bắt chước là năng lực cạnh tranh cốt lõi. tác giả tin rằng điểm này là tranh luận. Các học giả theo quan điểm này hoàn toàn ghép lý thuyết về năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp vào trường đại học, mà không phân biệt thực chất của doanh nghiệp với trường đại học. Giá trị cốt lõi của các trường cao đẳng, đại học là dựa trên việc ươm mầm nhân tài, không nhằm mục đích thu lợi nhuận, đồng thời, việc ươm mầm nhân tài cũng khác với việc chuyển đổi và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp. bắt chước công nghệ giáo dục trong hoạt động trồng người Ngoài ra, ngoài mối quan hệ cạnh tranh giữa các trường đại học, cao đẳng còn có mối quan hệ trao đổi, hợp tác và tham khảo.

Tác giả tin rằng cái gọi là năng lực cạnh tranh cốt lõi của các trường cao đẳng và đại học tư thục đề cập đến những lợi thế cạnh tranh mà các trường cao đẳng và đại học tư thục đã được xã hội thừa nhận trong quá trình hoạt động lâu dài của các trường và được tích hợp vào các phẩm chất bên trong của họ thông qua định vị hợp lý và hệ thống linh hoạt, để các trường cao đẳng và đại học tư thục có thể giành được lợi thế trong cạnh tranh. Khái niệm này bao hàm các ý nghĩa sau: Thứ nhất, việc nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi của các trường đại học tư thục cần dựa trên một hệ thống định vị hợp lý và linh hoạt; thứ hai, việc nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi của các trường đại học tư thục đòi hỏi sự nuôi dưỡng lâu dài và tích lũy liên tục của các trường đại học., Và bắt nguồn từ chất lượng bên trong của các trường đại học; thứ ba, năng lực cạnh tranh cốt lõi của các trường cao đẳng tư thục cần phải vượt qua thử thách của xã hội, được xã hội công nhận và thừa nhận; thứ tư, năng lực cạnh tranh cốt lõi của các trường cao đẳng tư thục là để có thể tiếp tục vào các trường cao đẳng. quá trình phát triển, khả năng điều chỉnh liên tục theo sự thay đổi của môi trường; thứ năm, năng lực cạnh tranh cốt lõi của các trường cao đẳng, đại học tư thục là có thể mang lại nhiều nguồn lực khác nhau cho sự phát triển của các trường cao đẳng và đại học.

2 Các thành phần của năng lực cạnh tranh cốt lõi của các trường cao đẳng và đại học tư thục

Việc làm rõ khái niệm và đặc điểm của năng lực cạnh tranh cốt lõi của trường đại học tư thục tạo điều kiện cơ bản để tiếp tục làm rõ hơn năng lực cạnh tranh cốt lõi của trường đại học tư thục. Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công nhận trường đại học bởi các mối quan tâm và đối tượng đánh giá khác nhau bao gồm: thứ nhất, các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công nhận trường đại học của sinh viên và các đơn vị xã hội: giáo viên, nguồn giảng dạy, văn hóa, hệ thống, ngành học, danh tiếng, v.v ...; thứ hai, Các yếu tố ảnh hưởng đến sự công nhận của giáo viên đối với trường đại học: nguồn giảng dạy, văn hóa, hệ thống, kỷ luật, danh tiếng, cách đối xử, v.v. Đây là những yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các trường đại học.

Tác giả cho rằng theo bản chất và đặc điểm của năng lực cạnh tranh cốt lõi của trường đại học tư thục, các yếu tố cấu thành của nó có thể được chia thành hai loại: yếu tố rõ ràng và yếu tố suy thoái: ① Yếu tố rõ ràng của năng lực cạnh tranh cốt lõi của trường đại học tư thục vừa là biểu hiện bên ngoài năng lực cạnh tranh cốt lõi của các trường đại học. Nó cũng là một phương tiện hữu hiệu để nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi của trường đại học. Các yếu tố chi phối của nó chủ yếu bao gồm khả năng đào tạo nhân tài và khả năng nghiên cứu học thuật, và hai khía cạnh này bao gồm các yếu tố hỗ trợ tương ứng của chúng. ② Yếu tố tiềm ẩn của năng lực cạnh tranh cốt lõi của các trường đại học tư thục là khả năng của một trường đại học khó đo lường nhưng rõ ràng có thể thúc đẩy việc nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi của trường đại học. phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng. Các yếu tố tiềm ẩn của nó chủ yếu bao gồm khả năng quản lý trường đại học và sức mạnh văn hóa, nhưng cũng có các yếu tố hỗ trợ tương ứng của chúng.

2.1 Khả năng trau dồi tài năng

2.1.1 Khả năng xây dựng kỷ luật

Khả năng xây dựng kỷ luật là một phương tiện quan trọng trong việc đào tạo nhân tài trong các trường đại học tư nhân và tạo thành nền tảng cơ bản cho sự phát triển của trường đại học. Kinh nghiệm phát triển của các trường đại học trong và ngoài nước cho thấy, xây dựng kỷ cương là cốt lõi của sự phát triển của các trường đại học, thông qua tích hợp và tối ưu hóa các nguồn lực, kết hợp với nhu cầu thực tế của xã hội và xu hướng phát triển công nghệ, nỗ lực xây dựng lợi thế của chính mình và các ngành và nhóm kỷ luật đặc biệt là sự phát triển của các trường đại học tư thục. Con đường duy nhất để đạt được năng lực cạnh tranh cốt lõi.

2.1.2 Mô hình đào tạo nhân tài

Mô hình đào tạo nhân tài là một cách hữu hiệu để ươm mầm nhân tài trong các trường đại học tư thục. Các trường cao đẳng và đại học tư thục nên sử dụng đầy đủ các nguồn tài nguyên giáo dục khác nhau, tạo ra một môi trường giáo dục và có thể phát huy hết các khía cạnh lợi thế của mình và tích hợp một cách hữu cơ việc giảng dạy trên lớp dựa trên việc truyền đạt kiến ​​thức gián tiếp với các hoạt động thực tập và nghiên cứu khoa học dựa trên tiếp thu trực tiếp kinh nghiệm và năng lực thực tế.Lồng ghép vào quá trình đào tạo sinh viên để xây dựng mô hình đào tạo nhân tài của giáo dục hợp tác.

2.1.3 Tỷ lệ việc làm

Tỷ lệ việc làm là phản hồi về hiệu quả đào tạo nhân tài của các trường cao đẳng và đại học tư nhân. Ở một mức độ nhất định, tỷ lệ sinh viên có việc làm là một chỉ số quan trọng về khả năng ươm mầm tài năng của một trường đại học và đó là sự công nhận của xã hội đối với chất lượng giáo dục của trường đại học đó. Do đó, tất cả các giáo viên và quản lý của các trường cao đẳng và đại học tư thục nên coi việc hướng dẫn khả năng làm việc của sinh viên là mục đích cuối cùng của công việc của họ, việc thiết lập chương trình giảng dạy và nhu cầu của xã hội, và việc đào tạo năng lực thực tế của sinh viên nên được thực hiện trong các kế hoạch giáo dục, cài đặt chương trình giảng dạy và các hoạt động thực tế.

2.2 Khả năng nghiên cứu học thuật

2.2.1 Khoa

Khoa là cơ quan chính của các hoạt động nghiên cứu học thuật trong các trường đại học tư thục. So với các trường cao đẳng và đại học công lập, các trường cao đẳng tư thục dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thị trường hơn khi xây dựng chuyên ngành và xây dựng hệ thống giáo trình, đội ngũ giảng viên chỉ có kiến ​​thức chuyên môn hoặc lý thuyết không thể đáp ứng được nhu cầu thực tế của họ. Vì vậy, một biện pháp tất yếu để nâng cao chất lượng của các trường cao đẳng, đại học là xây dựng đội ngũ giáo viên “kiêm nhiệm” vừa có kiến ​​thức lý luận, vừa có kỹ năng thực hành, có thể tích hợp vào giáo dục và giảng dạy.

2.2.2 Khả năng chuyển đổi kết quả nghiên cứu khoa học

Khả năng chuyển đổi kết quả nghiên cứu khoa học là một cách để nâng cao khả năng nghiên cứu học thuật của các trường đại học tư thục. Là những trường đại học dân lập với thực lực tương đối yếu, họ phải hiểu rõ về định vị nghiên cứu khoa học, nếu họ chạy theo các trường đại học công lập một cách mù quáng, nguồn nhân lực và tài chính của trường sẽ bị lãng phí trong cuộc cạnh tranh vô nghĩa. Khả năng chuyển đổi kết quả nghiên cứu khoa học là một trong những cách chính để các trường đại học tư thục nhận được sự công nhận từ các đơn vị xã hội, và nó đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy năng lực cạnh tranh cốt lõi của họ.

2.2.3 Khả năng đánh giá nghiên cứu

Khả năng đánh giá nghiên cứu khoa học là sự đảm bảo cho việc nâng cao khả năng nghiên cứu học thuật của các trường đại học tư thục. Lợi thế lớn nhất của các trường đại học tư thục nằm ở cơ chế tư nhân, do đó, trong quá trình phát triển, xu hướng quản trị của các trường đại học có thể tránh được càng nhiều càng tốt, và các vấn đề học thuật của các trường đại học có thể được giao cho các ủy ban học thuật gồm các giáo sư đánh giá. và quản lý. Điều này ở một mức độ nhất định Nó có thể đảm bảo chất lượng của nghiên cứu học thuật trong các trường đại học tư thục.

2.3 Khả năng quản lý

2.3.1 Khả năng thu nhận các nguồn lực

Nguồn lực là nền tảng của năng lực cạnh tranh cốt lõi của các trường cao đẳng và đại học, sự cạnh tranh giữa các trường cao đẳng và đại học luôn xoay quanh những nguồn lực có giá trị nhất định. Ở giai đoạn này, các trường cao đẳng và đại học tư thục ở nước tôi hiếm khi nhận được hỗ trợ tài chính từ các cơ quan chính phủ. sự công nhận của các bộ phận quản lý cấp trên.Vì tiêu chuẩn đánh giá của các nhà quản lý cấp trên nhìn chung dựa trên sự công nhận của xã hội.

2.3.2 Khả năng đổi mới hệ thống

Khả năng đổi mới hệ thống là một phương tiện để nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi của các trường cao đẳng và đại học, và nó là hiện thân quan trọng nhất của khả năng quản lý của các trường cao đẳng và đại học tư thục. đất nước tôi từ lâu đã thực hiện một hệ thống quản lý giáo dục đại học tập trung và thống nhất cao. Là một tổ chức hành chính trực thuộc chính phủ, các trường đại học đương nhiên bắt chước mô hình chính phủ trong thiết kế tổ chức của mình. Việc sắp xếp tổ chức của các trường đại học có tính nhất quán cao với trật tự của các tổ chức chính phủ. Trong một hình thức tổ chức như vậy, xu hướng "tiêu chuẩn chính thức" có thể dễ dàng phát triển trong trường đại học, dẫn đến hiệu quả thấp. Các trường đại học tư thục chỉ có một hệ thống tư thục, điều này nằm ngoài khả năng của các trường đại học công lập với khả năng đổi mới hệ thống linh hoạt và hiệu quả.

2.3.3 Khả năng xây dựng thương hiệu

Khả năng xây dựng thương hiệu là một cách thể hiện năng lực cạnh tranh cốt lõi của các trường cao đẳng và đại học tư thục. Các trường đại học tư thục phải tăng cường nhận thức về thương hiệu của họ. Việc trau dồi các khái niệm điều hành trường học nổi bật là điều kiện tiên quyết để các trường đại học tư thục nâng cao khả năng xây dựng thương hiệu của mình. Chất lượng điều hành trường học là chìa khóa để xây dựng thương hiệu. Việc xây dựng thương hiệu của các trường đại học tư thục cần thể hiện năng lực cạnh tranh cốt lõi.

2.4 Sức mạnh văn hóa

2.4.1 Triết lý trường học

Triết lý điều hành nhà trường đóng vai trò định hướng cho sự phát triển sức mạnh văn hóa của nhà trường và quy định định hướng sức mạnh văn hóa của nhà trường. Nhìn vào sự phát triển của các trường cao đẳng và đại học dân lập ở nước tôi, hầu hết các trường cao đẳng và đại học tư thục được thành lập sau khi cải cách và mở cửa, với sự nhiệt tình của những người tổ chức và sự kích thích của thị trường. Trong một khoảng thời gian ngắn, tác động kích thích này có thể thúc đẩy sự phát triển của giáo dục đại học tư thục, nhưng về mục tiêu lâu dài, sự phát triển của giáo dục đại học tư thục phải được truyền tải bằng tư duy hợp lý, đặc biệt là tư tưởng chỉ đạo khoa học.

2.4.2 Văn hóa cơ sở

Văn hóa cơ sở là một trong những thành phần quan trọng của sức mạnh văn hóa của trường, hình thành nên sức mạnh văn hóa của trường thông qua sự hòa nhập với văn hóa hệ thống, văn hóa học thuật và văn hóa môi trường. Xét trong giai đoạn hiện nay, việc xây dựng văn hóa trường ở nước ta đang ở trong tình trạng tương đối mâu thuẫn, đôi khi lấy mục tiêu chính trị làm định hướng giá trị, đôi khi lấy lợi ích kinh tế làm định hướng giá trị, tạo nên sự phát triển của trường đại học nước ta. văn hóa ngày càng lệch lạc với bản chất thực của nó. Sự can thiệp của quyền lực hành chính của các trường đại học tư tương đối yếu và quyền lực học thuật của họ có thể được tăng cường dần dần. năng lực cạnh tranh cốt lõi của các trường đại học.

2.4.3 Campus Spirit

Tinh thần khuôn viên trường dần được hình thành trong quá trình hoạt động lâu dài của trường, đó là sự công nhận của tất cả giáo viên và học sinh đối với mục tiêu và giá trị tinh thần chung của trường. Tinh thần khuôn viên chủ yếu được thể hiện ở các khía cạnh văn hóa như triết lý học đường, tinh thần học đường, phương châm trường học, bài ca học đường, v.v., nhưng còn ở các khía cạnh vật chất như cách bố trí xây dựng trường học, cảnh quan văn hóa, ... Đó là sự thể hiện cốt lõi của sức mạnh văn hóa của trường, và nó góp phần hình thành năng lực cạnh tranh cốt lõi của các trường đại học. Nó có thể đóng vai trò hướng dẫn tinh thần, khuyến khích và gây dựng.

3. Kết luận

Tóm lại, bài viết này xây dựng một mô hình về năng lực cạnh tranh cốt lõi của các trường đại học tư thục, như thể hiện trong Hình 1.

Năng lực cạnh tranh cốt lõi của các trường cao đẳng tư thục là một hệ thống đa dạng và phức tạp, tác giả chia nó thành ba yếu tố. Chuỗi năng lực thấp nhất là những năng lực vốn có của các trường cao đẳng và đại học, là điều kiện tiên quyết đảm bảo cho việc hình thành năng lực cạnh tranh cốt lõi của các trường cao đẳng tư thục . Khả năng đào tạo nhân tài và khả năng nghiên cứu học thuật của các trường cao đẳng và đại học tư thục là những yếu tố hiển nhiên, là thành quả chính của năng lực cạnh tranh cốt lõi của các trường cao đẳng tư thục và là cơ sở chính để các trường cao đẳng và đại học được xã hội công nhận. Tuy nhiên, việc cải thiện các yếu tố rõ ràng không chỉ đơn giản sự bổ sung của các yếu tố riêng lẻ, nhưng cần Sự hỗ trợ của các yếu tố ẩn và tích hợp các khả năng vốn có.

Mạng Tạp chí Giáo dục http://www.jyqkw.com
người giới thiệu

1 C. K Prahalad và Gary Hamel. Năng lực điều chỉnh của Tổng công ty[J]. Tạp chí Kinh doanh Harvard, tháng 5 đến tháng 6 năm 1990

2 Meng Liju. Ý nghĩa và định hình khái niệm về năng lực cạnh tranh cốt lõi của trường đại học[J]. Khoa học Giáo dục, 2002 (3)

3 Đặng Gia Thành. Về bản chất của năng lực cạnh tranh cốt lõi của trường đại học[J]. Nghiên cứu Giáo dục của Đại học Thanh Hoa, 2005 (6)

(Biên tập viên phụ trách Liang Gong)

Trước: Nghiên cứu về hệ thống ươm mầm tài năng sáng tạo bậc đại học của chuyên ngành kỹ thuật chữa cháy
Kế tiếp: Về hiệu quả hoạt động và các biện pháp đối phó với rủi ro tài chính trong các trường cao đẳng và đại học tư thục

Chúc các bạn đọc tin tin tuc bong da anh vui vẻ!