truc tiep bong da copa

 • Sự đóng góp
 • Thời gian cập nhật 11/10/2021
 • 3 readings
 • Rating 0
 • great
 • Step on

Giới thiệu về truc tiep bong da copa

xem bong da tieng viet

Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ dựa trên công nghệ

 • Sự đóng gópNhược điểm
 • Cập nhật thời gian2015-09-28
 • Đọc997 lần
 • ghi bàn4
 • tuyệt vời56
 • Bước lên0

He Li, Deng Kunhong, Gao Ping

(Viện nghiên cứu thông tin khoa học và công nghệ Hồ Bắc, Hồ Bắc Vũ Hán 430071)

Tóm tắt: Doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ là nền tảng quan trọng cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. kết cấu. Phân tích nội hàm, đặc điểm và tầm quan trọng của doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ dựa trên công nghệ, thảo luận về các nguyên tắc và lựa chọn con đường phát triển doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ dựa trên công nghệ.

Mạng Tạp chí Giáo dục http://www.jyqkw.com
Từ khóa: doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ dựa trên công nghệ; nguyên tắc phát triển; đường lối phát triển; cơ sở lý thuyết

Thư viện Trung Quốc Số phân loại: F270 Mã nhận dạng tài liệu: A doi: 10.399 / j. Issn. 1665-2272.2015.02.016

* Dự án tài trợ: "Nghiên cứu chiến lược thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa dựa vào khoa học và công nghệ ở tỉnh Hồ Bắc", một dự án nghiên cứu khoa học mềm của Chương trình hỗ trợ khoa học và công nghệ tỉnh Hồ Bắc (Dự án số: 2013BDF059)

Ngày nhận: 2014-10-29

1 Nội hàm, đặc điểm và tầm quan trọng của doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ dựa trên công nghệ

Khái niệm doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ bắt nguồn từ "Thông báo của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, Cục Thống kê Quốc gia, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia và Bộ Tài chính về việc ban hành các tiêu chuẩn và quy định cho vừa và nhỏ- Doanh nghiệp có quy mô ": Loại hình.

1.1 Nội hàm của các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ dựa trên công nghệ

Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được gọi chung là doanh nghiệp nhỏ, cơ sở kinh doanh siêu nhỏ, xưởng gia đình, hộ sản xuất công thương nghiệp cá thể. Hiện nay, trong nước định nghĩa về doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ dựa trên công nghệ vẫn chưa hình thành một định nghĩa thống nhất, theo nghiên cứu về doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ dựa trên công nghệ của các học giả trong và ngoài nước, kết hợp với sự phát triển hiện nay của tác giả cho rằng: Lấy đổi mới công nghệ là động lực chính, tham gia nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phát triển, sản xuất, kinh doanh sản phẩm công nghệ cao, thương mại hóa thành tựu khoa học công nghệ và phát triển công nghệ, dịch vụ kỹ thuật, kỹ thuật tư vấn và sản phẩm công nghệ cao làm nội dung chính, định hướng thị trường và theo đuổi đổi mới Về cốt lõi, nó là một tổ chức kinh tế vừa và nhỏ thâm dụng tri thức, thực hiện "tự huy động vốn, liên kết tự nguyện, hoạt động độc lập , tự trang trải kinh phí, tự phát triển và tự giác ”.

1.2 Tiêu chuẩn phân loại doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ dựa trên công nghệ

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được chia thành 3 loại: quy mô vừa, nhỏ và siêu nhỏ. các đặc điểm của ngành. Ở nước ngoài, các quốc gia khác nhau có các tiêu chuẩn khác nhau về phân loại doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ, ở đây chỉ lấy Hoa Kỳ, Đức, Nhật Bản và Singapore làm ví dụ (xem Bảng 1).

Dựa trên các quy định quốc gia có liên quan, tác giả tin rằng "các doanh nghiệp công nghệ nhỏ và siêu nhỏ" cần đáp ứng các tiêu chuẩn sau (xem Bảng 2).

1.3 Đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ dựa trên công nghệ

Doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ dựa trên nền tảng công nghệ có những điểm khác biệt và đặc điểm đáng kể so với các loại hình doanh nghiệp truyền thống khác, thể hiện cụ thể ở:

(1) Hàm lượng công nghệ của sản phẩm và chất lượng của người lao động rất cao. Các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ dựa trên nền tảng công nghệ đòi hỏi sự hỗ trợ công nghệ cao, cả về công nghệ sản phẩm và hệ thống quản lý, có hàm lượng công nghệ cao và yêu cầu cao về chất lượng tổng thể của nhân viên.

(2) Thị trường sản phẩm và nhu cầu của khách hàng thay đổi nhanh chóng. Hiện nay, khoa học công nghệ ngày càng tiến bộ, các sản phẩm công nghệ cao cập nhật rất nhanh, thị trường thay đổi rất nhanh, cơ hội kinh doanh thoáng qua, nhiều bất trắc. Rất khó để nắm bắt nhu cầu của khách hàng, và đôi khi ngay cả khi bạn có thể nắm bắt chính xác nhu cầu của khách hàng, bạn vẫn chưa thể phát triển sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ có quy mô nhỏ, có lợi thế “tàu thuyền nhỏ, quay vòng thuận lợi”, khi thấy tình hình bất lợi có thể chuyển đổi sản xuất kịp thời.

(3) Nhu cầu vốn lớn và phụ thuộc nhiều. Các doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ dựa trên nền tảng công nghệ hầu hết tham gia vào lĩnh vực công nghệ cao, với các sản phẩm công nghệ cao, vòng đời sản phẩm ngắn, thị trường cạnh tranh gay gắt, nâng cấp sản phẩm nhanh. Do đó, việc này đòi hỏi phải liên tục nghiên cứu và phát triển khoa học, liên tục nâng cấp thiết bị và đầu tư một lượng vốn lớn.

(4) Rủi ro và lợi nhuận đầu tư cao hơn. Thị trường sản phẩm công nghệ cao rất khó lường, các doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ sử dụng công nghệ có những điểm yếu riêng như quy mô nhỏ, khả năng chịu rủi ro yếu, nguồn vốn eo hẹp nên sẽ gặp một số rủi ro trong hoạt động. Tuy nhiên, giá trị gia tăng của sản phẩm công nghệ cao rất cao, khi sản phẩm được phát triển thành công và được thị trường công nhận sẽ thu được lợi ích kinh tế đáng kể.

(5) Tài sản vô hình chiếm tỷ trọng lớn. Các doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ dựa trên nền tảng công nghệ được biết đến với hàm lượng tri thức cao, vì vậy đầu tư vào vốn con người rõ ràng là lớn hơn đầu tư vào tài sản cố định.

(6) Cơ cấu tổ chức đơn giản và ít cấp quản lý. Các doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ dựa trên công nghệ có quy mô nhỏ và thường áp dụng cấu trúc doanh nghiệp phẳng, thuận lợi cho việc ra quyết định nhanh chóng và cập nhật sản phẩm của đội ngũ kỹ thuật và quản lý doanh nghiệp, đồng thời thuận tiện để đáp ứng với những thay đổi của thị trường hơn một cách nhạy cảm.

1.4 Ý nghĩa của việc thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ dựa trên công nghệ

Theo thống kê của Ngân hàng Thế giới, có khoảng 60 triệu doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ ở Trung Quốc vào năm 2012, chiếm 99% tổng số doanh nghiệp của cả nước. Có hơn 10 triệu doanh nghiệp đăng ký kinh doanh và ngành, và 99% trong số đó là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Theo "Báo cáo về tình hình phát triển doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ quốc gia" do Cục Quản lý Nhà nước về Công Thương ban hành ngày 31 tháng 3 năm 2014, giá trị sản phẩm và dịch vụ cuối cùng do các DNNVV của nước ta tạo ra tương đương 60% tổng GDP và thuế chiếm 50% tổng thu thuế của cả nước., đã hoàn thành 65% bằng sáng chế và hơn 80% phát triển sản phẩm mới. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy việc làm và tăng trưởng kinh tế. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ dựa trên công nghệ là đầu tàu chủ chốt cho việc ứng dụng khoa học và công nghệ vào thực tiễn. cơ cấu công nghiệp.

(1) Thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội. Doanh nghiệp được ví như tế bào của nền kinh tế quốc dân, hệ thống kinh tế quốc dân của Trung Quốc bao gồm hàng triệu doanh nghiệp với nhiều hình thức khác nhau, không chỉ quyết định sự phát triển của kinh tế thị trường mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức sống và sức sống của các hoạt động kinh tế xã hội.

(2) Mở rộng các kênh việc làm. Doanh nghiệp không chỉ là cơ quan chính của sự phát triển kinh tế mà còn là đầu tàu quan trọng để thu hút việc làm. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhỏ và vừa có đặc điểm nhiều điểm, địa bàn rộng, quản lý linh hoạt, hầu hết là những ngành sử dụng nhiều lao động và thường có thể tiếp nhận nhiều lao động hơn. Theo Báo cáo quốc gia về phát triển doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, nước ta có gần 800 triệu lao động, số người có việc làm đạt 767 triệu người. Các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trên cả nước, một mình chủ doanh nghiệp đã giải quyết được vấn đề việc làm cho hàng chục triệu người.

(3) Mở rộng các nguồn thu tài chính. Hiện nay, thuế là hình thức thu ngân sách quan trọng nhất của đất nước, là chủ thể của nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp cần phải nộp các loại thuế như thuế kinh doanh, thuế thu nhập, đây là một nguồn thuế quan trọng. Với việc điều chỉnh cơ cấu kinh tế và nâng cao hiệu quả kinh tế doanh nghiệp, tỷ trọng nộp thuế của các doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ sử dụng công nghệ đã duy trì tốc độ tăng nhanh, là nền tảng vật chất quan trọng để đất nước phát triển bền vững và thực hiện thành công. chức năng.

(4) Nâng cao sức mạnh của đổi mới công nghệ. Các doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ dựa trên công nghệ có sức sống và lợi thế đổi mới hơn so với các doanh nghiệp thông thường, và là nguồn gốc của đổi mới công nghệ và là phương tiện chính của chuyển đổi nghiên cứu khoa học. Từ khi đổi mới và mở cửa, một số lượng lớn các doanh nghiệp nhỏ và vừa công nghệ cao ở nước tôi đã nhanh chóng phát triển và lớn mạnh, từng bước trở thành lực lượng quan trọng trong đổi mới công nghệ và phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao của nước tôi.

(5) Cung cấp dịch vụ cá nhân hóa. Với sự phát triển của nền kinh tế xã hội, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, nhu cầu của người dân dần trở nên đa dạng, tuy nhiên, các doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ có đặc điểm cơ chế linh hoạt, gần thị trường, quy mô nhỏ, chi phí thấp và chi phí xuất cảnh thấp. Tích cực cung cấp cho khách hàng các dịch vụ cá nhân hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống của người tiêu dùng.

2 Các nguyên tắc và lựa chọn con đường để phát triển các doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ dựa trên công nghệ

2.1 Nguyên tắc thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ dựa trên công nghệ

Từ lâu, đất nước tôi đã rất coi trọng sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ dựa trên công nghệ và đã áp dụng một loạt các biện pháp để thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng. các nguyên tắc sau đối với doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ, bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ dựa trên công nghệ:

(1) Hỗ trợ tích cực. Hỗ trợ tích cực là việc nhà nước áp dụng nhiều biện pháp hữu hiệu để hỗ trợ, giúp đỡ việc thành lập và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc thực hiện một loạt chính sách ưu đãi. “Luật Khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa” có nhiều quy định cụ thể thể hiện nguyên tắc này, ví dụ như luật quy định nhà nước thành lập quỹ đặc biệt để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, quỹ dành cho phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, tăng cường hỗ trợ tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cải thiện điều kiện tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, mở rộng các kênh tài trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập các doanh nghiệp nhỏ và vừa về địa điểm, cơ sở vật chất và thông tin. Hỗ trợ, khuyến khích thành lập và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các chính sách thuế có liên quan.

(2) Tăng cường hướng dẫn. Để các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động đúng pháp luật, tuân thủ chính sách công nghiệp quốc gia, thực sự đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và xã hội đất nước, cần tăng cường hướng dẫn đồng thời hỗ trợ phát triển. Theo quy định của "Luật khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa", bộ phận của Hội đồng Nhà nước chịu trách nhiệm về công tác doanh nghiệp, phù hợp với các chính sách công nghiệp quốc gia, kết hợp với đặc điểm và sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đã áp dụng các phương pháp chẳng hạn như xây dựng danh mục phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, xác định hỗ trợ và hướng dẫn chính để khuyến khích sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhà nước đối xử với doanh nghiệp nhỏ và vừa thu hút được số người thất nghiệp theo tỷ lệ quy định của cả nước, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng công nghệ cao đáp ứng chính sách khuyến khích và hỗ trợ của quốc gia, doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập ở vùng dân tộc thiểu số. các khu vực khó khăn và nghèo đói, và bố trí người tàn tật theo tỷ lệ quy định của quốc gia. Giảm hoặc miễn thuế thu nhập trong một thời gian nhất định và thực hiện các ưu đãi về thuế. Điều này được hướng dẫn bởi các chính sách thuế.

(3) Cải thiện dịch vụ. Cải thiện dịch vụ có nghĩa là chính quyền các cấp, các cơ quan hành chính liên quan và các cơ quan dịch vụ xã hội phải nâng cao nhận thức về dịch vụ, thay đổi phong cách làm việc và sử dụng các phương pháp tiên tiến để tăng cường và cải thiện hướng dẫn và dịch vụ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Liên quan đến các dịch vụ của các cơ quan liên quan của chính phủ và việc thiết lập một hệ thống dịch vụ xã hội lành mạnh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, "Luật Khuyến khích Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa" đã có quy định.

(4) Bảo vệ quyền và lợi ích. Theo "Luật khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa", nhà nước bảo vệ các khoản đầu tư hợp pháp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa và các nhà đầu tư của họ, cũng như thu nhập hợp pháp có được từ các khoản đầu tư đó. Không một đơn vị hoặc cá nhân nào có thể thu phí hoặc phạt các DNVVN vi phạm pháp luật và các quy định, hoặc phân chia tài sản cho các DNVVN. Doanh nghiệp nhỏ và vừa có quyền từ chối và có quyền báo cáo, khởi kiện nếu vi phạm các quy định trên. Bộ phận quản lý hành chính có trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp nhỏ và vừa, bảo vệ quyền tham gia cạnh tranh lành mạnh và giao dịch bình đẳng theo quy định của pháp luật, không phân biệt đối xử hoặc gắn các điều kiện kinh doanh không bình đẳng.

2.2 Con đường phát triển của các doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ dựa trên công nghệ

Doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ dựa trên nền tảng công nghệ có những đặc điểm riêng, so với các doanh nghiệp khác, họ có sự lựa chọn con đường phát triển khác biệt.

2.2.1 Đi đường cụm công nghiệp

Năm 1990, Mike Porter lần đầu tiên đề xuất việc sử dụng thuật ngữ cụm công nghiệp để phân tích hiện tượng cụm trong cuốn sách “Lợi thế cạnh tranh quốc gia”. Cụm công nghiệp là cụm từ chỉ một số lượng lớn các doanh nghiệp ở các quy mô, trình độ khác nhau, có sự phân công lao động và hợp tác trong một ngành cụ thể trên một địa bàn nhất định và nhiều cơ quan, tổ chức và các tác nhân khác có liên quan đến sự phát triển của chúng. Chúng được kết nối chặt chẽ với nhau thông qua mạng lưới đan xen mối quan hệ., đại diện cho một hình thức tổ chức kinh tế không gian mới giữa thị trường và hệ thống phân cấp. Cụm doanh nghiệp nhỏ và vừa là ngành liên quan với ngành chủ đạo là cốt lõi hoặc một số lượng lớn các doanh nghiệp nhỏ và vừa được kết nối với nhau và các tổ chức hỗ trợ của họ trong một lĩnh vực cụ thể trong không gian khu vực. Chia làm ba loại hình: Cụm công nghiệp truyền thống, cụm công nghiệp công nghệ cao và cụm công nghiệp kết hợp vốn và công nghệ. Doanh nghiệp Trung Quốc chỉ đóng vai trò “lắp ráp” trong chuỗi cung ứng hàng hóa từ sản xuất đến bán hàng, việc sản xuất điện thoại di động của Apple là ví dụ điển hình nhất. Trong cùng một nhóm doanh nghiệp, mặc dù có các mối quan hệ thượng nguồn và hạ nguồn trong chuỗi ngành, nhưng nhiều người trong số họ là pháp nhân độc lập và mỗi đơn vị có những cân nhắc lợi ích riêng. Họ thường là Chuỗi giá trị độc lập. Do đó, các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ phải “nhóm lại cho ấm”, đạt được lợi thế quy mô bên ngoài thông qua phân công lao động và cộng tác chuyên biệt, và cố gắng thay đổi tình trạng của “các nhóm dễ bị tổn thương”. Đầu tiên là phát triển các cụm công nghiệp đầu ngành, thúc đẩy và mở rộng một số (tập đoàn) doanh nghiệp nhỏ và vừa có tên tuổi. Thứ hai là phát triển một cụm thế hệ các nguồn lực không có lợi. Tận dụng khoảng trống của sự phát triển không cân đối của thị trường để giành lấy bãi biển và siết chặt thị phần. Lợi thế về tài nguyên không nhất thiết chuyển thành lợi thế kinh tế ngay lập tức, và không cần phải làm gì nếu không có lợi thế về tài nguyên. Thứ ba là phát triển các cụm xa cùng ngành, cùng sản phẩm, chuyển lợi thế của từng đơn vị thành lợi thế của cả tỉnh và cả nước.

2.2.2 Đi theo con đường của các doanh nghiệp công nghệ thịnh vượng

Năng lực đổi mới công nghệ là cơ sở cho sự tồn tại của các doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ dựa trên công nghệ, đồng thời cũng là một trong những yếu tố quan trọng đối với khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Việc doanh nghiệp kiên trì trên con đường đổi mới công nghệ là nhu cầu cấp thiết để đẩy nhanh chuyển đổi phương thức phát triển, thúc đẩy tối ưu hóa và nâng cấp công nghiệp, là yêu cầu khách quan đặt ra cho con đường mới tiến tới công nghiệp hóa, hiện thực hóa phát triển đồng nghĩa với việc cải thiện khả năng đổi mới độc lập của doanh nghiệp và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và nhanh chóng của doanh nghiệp. Doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ dựa trên nền tảng công nghệ phải thực hiện con đường phát triển doanh nghiệp thông qua khoa học và công nghệ. Thứ nhất, họ phải thể hiện đầy đủ vai trò cốt lõi của đổi mới độc lập trong chiến lược phát triển doanh nghiệp, có mục tiêu và biện pháp phát triển rõ ràng; thứ hai, họ phải đóng vai trò chủ đạo trong sự hợp tác của các ngành công nghiệp, học viện và nghiên cứu. , và sau đó là lợi thế thị trường, để nhận ra việc dựa vào đổi mới công nghệ để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

2.2.3 Đi theo con đường của nhân tài để củng cố công ty

Nhân tài là nguồn lực chính của doanh nghiệp và là động lực thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Cạnh tranh thị trường của các doanh nghiệp là cạnh tranh về sản phẩm, tuy nhiên để ra đời sản phẩm tốt phải dựa vào các tài năng nghiên cứu khoa học và phát triển làm chủ công nghệ cốt lõi, vì vậy cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cuối cùng vẫn là sự cạnh tranh của những nhân tài chất lượng cao. Đối với các doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ dựa trên công nghệ, tầm quan trọng của nhân tài là rất quan trọng, bởi vì nhân tài sáng tạo là những người tham gia cốt lõi, nhà sản xuất và thay đổi trong sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ dựa trên công nghệ. Vì vậy, cần thực hiện chiến lược tăng cường nhân tài cho doanh nghiệp, kết hợp các yếu tố trí tuệ và kỹ thuật để thiết lập hệ thống khuyến khích nhân tài hiệu quả, tăng cường phát triển nguồn nhân lực, giới thiệu nhân tài sáng tạo cao cấp, nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp. Trước thực trạng thiếu nhân tài chất lượng cao, chúng tôi sẽ giới thiệu và đào tạo nhân tài thông qua nhiều kênh, nhiều kênh; đối với vấn đề nan giải là nhân tài chất lượng cao khó giữ chân, chúng tôi phải xây dựng tâm lý hợp đồng trong khi xây dựng hợp đồng kinh tế. và thực hiện điều trị duy trì, duy trì sự nghiệp và duy trì. Một chiến lược duy trì toàn diện để duy trì cảm xúc. Trong khi giới thiệu nhân tài, cần tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nhân tài bên trong, thông qua hợp tác liên kết với các cơ sở nghiên cứu khoa học và các trường đại học, chúng ta không ngừng tăng cường đào tạo, tối ưu hóa cấu trúc tri thức của nhân tài, nâng cao khả năng đổi mới độc lập của nhân tài. , để tạo điều kiện cho nhiều nhân tài chất lượng cao hơn. Đóng góp vào sự đổi mới của công ty.

2.2.4 Thực hiện con đường phát triển kinh doanh các-bon thấp

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, mô hình kinh tế và lối sống “tiêu thụ nhiều năng lượng, ô nhiễm cao” đang trở thành sát thủ của trái đất và nhân loại, và mô hình phát triển kinh tế các-bon thấp đã trở thành sự lựa chọn tất yếu của nhân loại. Đi theo con đường công nghiệp các-bon thấp là nhu cầu của con người sống hài hòa với thiên nhiên, nhu cầu bảo vệ trái đất, nhu cầu phát triển bền vững của nhân loại và nhu cầu tồn tại và phát triển của chính nhân loại. “Nền kinh tế các-bon thấp” sẽ là một bước chuyển mình quan trọng của nền kinh tế thế giới và là một cuộc cách mạng kinh tế thế giới quan trọng. Cả trong nước và toàn cầu, các ngành công nghiệp các-bon thấp sẽ trở thành sự lựa chọn chiến lược cho sự phát triển kinh tế lâu dài của tất cả các quốc gia. Do đó, các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ dựa trên công nghệ phải thay đổi phương thức phát triển và đi theo con đường carbon thấp và thân thiện với môi trường.

Mạng Tạp chí Giáo dục http://www.jyqkw.com
người giới thiệu

1 Li Jinsheng. Về việc cải thiện hệ thống bảo đảm tài chính cho các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ dựa trên công nghệ[J]. Quản lý kinh tế đương đại, 2013 (1)

2 Xie Juanjuan, Liu Xiaoyu, Liao Peng. Thảo luận về hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ dựa trên công nghệ[J]. Tiến bộ Khoa học và Công nghệ và các biện pháp đối phó, 2013 (5)

3 Lưu Vĩ. Tạo ra một tổ chức theo định hướng dịch vụ để đổi mới và phát triển các doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ dựa trên kinh nghiệm và thực tiễn của Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ, Vừa và Siêu nhỏ dựa trên Công nghệ của Hoa Kỳ (SBA)[J]. Khoa học và Công nghệ Đông Trung Quốc, 2012 (5)

(Nguồn biên tập viên có trách nhiệm)

Trước: Phân tích nguyên nhân khó kiếm việc làm của sinh viên đại học
Kế tiếp: Nghiên cứu về hệ thống ươm mầm tài năng sáng tạo bậc đại học của chuyên ngành kỹ thuật chữa cháy

Chúc các bạn đọc tin truc tiep bong da copa vui vẻ!