24h the thao bong da ngoai hang anh

 • Sự đóng góp
 • Thời gian cập nhật 16/10/2021
 • 3 readings
 • Rating 0
 • great
 • Step on

Giới thiệu về 24h the thao bong da ngoai hang anh

ty le ca cuoc bong da ngoai hang anh

Việc áp dụng phương pháp giảng dạy nguyên lý và thực hành trong khóa học gia công các bộ phận thông thường

 • Sự đóng gópXiga
 • Cập nhật thời gian2015-09-18
 • Đọc533 lần
 • ghi bàn4
 • tuyệt vời43
 • Bước lên0

Text / Zeng Xiangkuo

Tóm tắt: Trường của tác giả đang tạo ra một trường trình diễn quốc gia. Để tăng cường xây dựng nội hàm chuyên môn của ứng dụng công nghệ CNC, việc thiết lập chương trình, nội dung giảng dạy, phương pháp giảng dạy và hệ thống đánh giá ứng dụng công nghệ CNC đã được cải cách. Gia công các chi tiết máy tiện thường là một môn học mang tính tổng hợp lý thuyết và thực hành cao. Để đào tạo học viên nắm vững các phương pháp gia công chi tiết điển hình, kỹ năng vận hành và biên soạn các kỹ thuật gia công chi tiết đơn giản, phải đổi mới chương trình, kết hợp lý thuyết chuyên môn với giảng dạy kỹ năng nghề nghiệp. phương pháp dạy học tích hợp lý thuyết và thực hành.

Mạng Tạp chí Giáo dục http://www.jyqkw.com
Từ khóa: Tích hợp lý thuyết và thực hành Phương pháp giảng dạy Kỹ thuật Bộ phận trường học Máy tiện thông thường

Tác giả và các cộng sự đã tiến hành nghiên cứu các doanh nghiệp liên quan ở Đồng bằng sông Châu Giang và thành phố Heyuan và nhận thấy rằng các doanh nghiệp yêu cầu sinh viên tốt nghiệp ứng dụng công nghệ CNC phải sáng tạo trong công việc, có kỹ năng vận hành đạt chuẩn và thành thạo, có khả năng giải quyết các vấn đề thực tế trong quy trình sản xuất. Điều này đặt ra thách thức lớn đối với chất lượng giảng dạy của các trường kỹ thuật, vì vậy, cần sử dụng phương pháp dạy học tích hợp lý thuyết và thực hành để đổi mới môn học gia công tiện các bộ phận, tăng cường rèn luyện năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của học sinh, làm cho kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp cần.

1. Đặc điểm và nội hàm của phương pháp dạy học tích hợp lý thuyết và thực hành

Phương pháp dạy học tích hợp giữa lý thuyết và thực hành nhằm phá vỡ vấn đề dạy học còn rời rạc giữa lý thuyết và thực hành, phát huy hết vai trò chủ đạo của giáo viên. đồng thời làm phong phú thêm việc dạy học trên lớp và thực hành Dạy học liên kết để nâng cao chất lượng dạy học. Xuyên suốt liên kết giảng dạy, lý thuyết và thực hành xen kẽ nhau, trực giác và trừu tượng đan xen, có sự thật trong lý trí, và lý trí trong thực tế. Đó là một phương pháp dạy học hiệu quả, đề cao việc trau dồi năng lực thực hành và kỹ năng nghề nghiệp của học sinh, đồng thời huy động và khơi dậy hứng thú học tập của học sinh.

Quá trình giảng dạy chủ yếu bao gồm phân nhóm học sinh, bài giảng và trình diễn vận hành, đào tạo vận hành, hướng dẫn tham quan, chỉnh sửa kỹ thuật và các vấn đề an toàn, v.v., và phải phản ánh đầy đủ vai trò chủ đạo của giáo viên và vai trò chính của học sinh.

2. Xây dựng lại nội dung giảng dạy của môn học theo phương pháp dạy học tích hợp giữa lý thuyết và thực hành làm người vận chuyển

Học viên học khóa học gia công máy tiện thường các chi tiết, chủ yếu nắm vững các kiến ​​thức cơ bản về tiện, bề mặt trụ trong và ngoài của ô tô, bề mặt côn trong và ngoài của ô tô, gia công bề mặt tạo hình, gia công ren, nguyên lý cắt và dụng cụ, cấu trúc và nguyên lý của đồ gá máy tiện thường dùng, và tiện những bộ phận phức tạp hơn Và phân tích quy trình của các bộ phận điển hình, để cải thiện tỷ lệ vượt qua kỳ kiểm tra trung cấp của máy tiện sinh viên.

Theo nhu cầu của trường chương trình đào tạo nhân tài công nghệ điều khiển số chuyên nghiệp, trên cơ sở nghiên cứu doanh nghiệp, nhiệm vụ công việc điển hình là thuê chuyên gia doanh nghiệp để cùng nhau sàng lọc. Trên cơ sở môn học vẽ cơ khí, nội dung giảng dạy của môn học gia công cơ khí đại cương các bộ phận được chia thành bảy học phần, mỗi học phần được chia thành một số nhiệm vụ giảng dạy.

Mô-đun 1, kiến ​​thức cơ bản về tiện, được chia thành: nguyên công một, sử dụng và bảo dưỡng máy tiện; nguyên công hai, hiểu biết về dụng cụ tiện và mài. Mô-đun hai, tiện mặt cuối của vòng tròn ngoài, được chia thành: nguyên công một, tiện mặt đầu của vòng tròn ngoài bằng tay; nguyên công hai, động cơ quay mặt cuối của vòng tròn ngoài; nguyên công ba, quay các bộ phận trục; nguyên công bốn, tiện và cắt rãnh hình tròn bên ngoài. Mô-đun ba, gia công lỗ, được chia thành: nguyên công một, sử dụng mài mũi khoan xoắn; nguyên công hai, gia công khoan, tiện dụng cụ mài; nguyên công ba, gia công qua lỗ, tiện lỗ bước; nguyên công bốn, gia công lỗ mù, tiện rãnh bên trong; Nhiệm vụ năm, xử lý doa. Mô-đun bốn, xử lý bề mặt hình nón và bề mặt tạo hình, được chia thành: nguyên công một, quay bề mặt hình nón bên ngoài của ván trượt nhỏ; nguyên công hai, quay bề mặt hình nón bên trong của ván trượt nhỏ; nguyên công ba, tiện bề mặt tạo hình; nguyên công bốn , xử lý sửa đổi bề mặt. Mô-đun 5, gia công tiện ren, được chia thành: nguyên công một, mài sắc bằng dụng cụ tiện ren tam giác; nguyên công hai, tiện ren bước; nguyên công ba, tiện ren ngoài bước lớn; nguyên công bốn, tiện ren tam giác trong. Mô-đun sáu, gia công ren hình thang và tiện ren, được chia thành: nguyên công một, sử dụng công cụ tiện ren ngoài hình thang để mài; nguyên công hai, tiện ren ngoài hình thang; nguyên công ba, tiện ren trong hình thang; nguyên công bốn, tiện ren nhiều ren . Mô-đun bảy, tiện các bộ phận phức tạp: nguyên công một, quay một phôi lệch tâm; nguyên công hai, quay một trục mảnh.

Thứ ba, việc thực hiện phương pháp dạy học tích hợp lý thuyết và thực hành

Mỗi học phần được chia thành nhiều nhiệm vụ, trong quá trình thực hiện đề tài có hướng dẫn các nhiệm vụ nhằm trau dồi kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên. Ví dụ, ở nhiệm vụ chuyển đề, dạy học trên lớp được tổ chức và thực hiện theo phương pháp dạy học tích hợp lý thuyết và thực hành.

1. Nhóm

Theo số lượng học sinh thực tế của mỗi lớp, học sinh được chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm từ 4 đến 5 người, nhằm trau dồi ý thức làm việc nhóm của học sinh. Mỗi nhóm chọn những sinh viên có kỹ năng hoạt động và khả năng quản lý vững vàng làm nhóm trưởng, người chịu trách nhiệm quản lý đào tạo và phân công nhiệm vụ của các sinh viên trong nhóm. Nhóm trưởng sử dụng “Phiếu ghi hoạt động” để ghi lại tình hình chuyên cần, kết quả công việc và hiệu quả công việc của các học viên trong nhóm để làm cơ sở cho việc đánh giá học sinh cuối kỳ.

2. Giảng dạy của giáo viên

Quy trình của quá trình tiện ren là tiện mặt cuối, tiện ren đường kính chính, tiện ren, vát mép và tiện ren.

3. Trình diễn của giáo viên

Theo bản vẽ bộ phận đã cho, một là phân tích bản vẽ bộ phận và lấy dữ liệu. Thứ hai là xác định các bước gia công: tiện mặt đầu phải, gia công thô và gia công tinh hình tròn ngoài, tiện ren đường kính lớn, tạo rãnh, vát mép, tiện ren. Thứ ba là chọn dao và lượng cắt, Giáo viên tương tác với học sinh để tính toán số lượng tiến dao và lượng ăn lùi để xác định số liệu gia công thô và gia công tinh. Thứ tư là lắp phôi, chọn vị trí kẹp phù hợp và lực kẹp vừa đủ. Thứ năm là lắp dao, giáo viên chứng minh, học sinh trình diễn, chú ý đường góc mũi dao vuông góc với trục của phôi. Thứ sáu, điều chỉnh máy công cụ, điều chỉnh tốc độ trục chính và cao độ. Thứ bảy là phương pháp vận hành tiện ren, áp dụng phương pháp tiện tích cực và tiêu cực, cài đặt dao, ren và rút dao.

4. Đào tạo vận hành sinh viên

Giáo viên đi khắp nơi để hướng dẫn, gặp những vấn đề điển hình, tập trung giải thích, nhắc nhở học sinh những vấn đề cần chú ý và quy cách vận hành, đột phá những điểm chính, khó, để học sinh giải quyết những vấn đề thực tế trong hoạt động.

5. Đánh giá

Sau khi hoàn thành công việc, sinh viên nên đo ren, sử dụng thước cặp, thước thép, thước đo bước và panme ren để đo hiệu quả đường kính chính, bước ren, góc cắt răng và đường kính bước của các phần tử đo và ghi lại kết quả đo trong bảng ghi hoạt động, bảng ghi hoạt động được thể hiện trong bảng 1. Giáo viên cần nhận xét bài làm của học sinh, chỉ ra những tồn tại, cho điểm tại chỗ để xác định kết quả học tập của học sinh, phiếu đánh giá học sinh xem bảng 2.

6. Tóm tắt

Hướng dẫn sinh viên viết nhật ký thực tập và ghi lại kinh nghiệm giải quyết vấn đề trong quá trình học tập.

4. Tóm tắt phương pháp dạy học tích hợp lý thuyết và thực hành

1. Tăng cường quản lý lớp học

Một số học sinh khối kỹ thuật không có nề nếp, đi lại trên sân thực hành, sử dụng dụng cụ làm đồ chơi một cách bừa bãi, gây mất trật tự kỷ cương lớp học. Giáo viên cần thực hiện nghiêm túc kỷ luật lớp học, sắp xếp hợp lý các hoạt động của học sinh, duy trì trật tự lớp học.

2. Giáo viên cần tăng cường hướng dẫn

Giáo viên cần tăng cường hướng dẫn hành trình và kịp thời uốn nắn những thao tác chưa đều của học sinh. Học sinh hoạt động một cách có trật tự dưới sự hướng dẫn của giáo viên, và giáo viên nên đôn đốc mọi người cùng thực hiện.

3. Yêu cầu của giáo viên

Hãy chọn một giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng để dạy khóa học này. Giáo viên cần hướng dẫn người học hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn, tích hợp hữu cơ các kiến ​​thức và kỹ năng có liên quan với đạo đức nghề nghiệp và thái độ tình cảm.

Thông qua việc dạy học tích hợp lý thuyết và thực hành, dạy lý thuyết và dạy thực hành được tích hợp. Trình diễn và hướng dẫn của giáo viên, học sinh làm việc theo nhóm, tương tác giữa giáo viên và học sinh, để học sinh học các kỹ năng trong nhiệm vụ công việc và trau dồi năng lực chuyên môn toàn diện của học sinh.

Mạng Tạp chí Giáo dục http://www.jyqkw.com
người giới thiệu:

[1]Jiang Dayuan. Nghiên cứu về tư tưởng giảng dạy chính thống của giáo dục nghề nghiệp ở Đức đương đại[M]Bắc Kinh: Nhà xuất bản Đại học Thanh Hoa, 2007.

[2]Liu Bangxiang, Wu Quanquan. Nghiên cứu về Tổ chức Giảng dạy Định hướng Hành động của Giáo dục Nghề nghiệp Đức[J]Giáo dục Kỹ thuật và Dạy nghề Trung Quốc, 2007 (5).

[3]Deng Zemin.Bốn mô hình giáo dục nghề nghiệp hiện đại[M]Bắc Kinh: Nhà xuất bản Đường sắt Trung Quốc, 2006.

[4]Zhang Liang. Cải cách giảng dạy các khóa học tích hợp trong các trường cao đẳng và đại học kỹ thuật, giáo trình chuyên môn về gia công cắt gọt máy công cụ và điều khiển số: gia công máy tiện thường các bộ phận[M]Bắc Kinh: Báo Lao động và An sinh Xã hội Trung Quốc, 2012.

(Đơn vị tác giả: Trường Kỹ thuật Cao cấp Thành phố Heyuan)

Trước: Khám phá phương pháp phân tích quy trình gia công NC cho các bộ phận trục
Kế tiếp: Tiện phôi trục hình cầu chính xác và có hình dạng đặc biệt bằng máy tiện thông thường

Chúc các bạn đọc tin 24h the thao bong da ngoai hang anh vui vẻ!