bong da tbn

 • Sự đóng góp
 • Thời gian cập nhật 20/10/2021
 • 3 readings
 • Rating 0
 • great
 • Step on

Giới thiệu về bong da tbn

bong da keo nha cai

Phân tích về Mô hình tính toán chỉ số giảm GDP do EXCEL áp dụng

 • Sự đóng gópYuichi
 • Cập nhật thời gian2015-09-28
 • Đọc574 lần
 • ghi bàn4
 • tuyệt vời37
 • Bước lên0

Liuyang

(Văn phòng giám sát toàn diện về y tế và kế hoạch hóa gia đình thành phố Xiangyang và Cục thực thi pháp luật, Xiangyang, Hồ Bắc 44101)

Tóm tắt: Tính chỉ số giảm GDP là một công việc phức tạp, tốn nhiều thời gian và công sức, phương pháp tính ban đầu thường dễ xảy ra sai sót. Hãy thử khám phá cách sử dụng bảng tính EXCEL để thiết lập mô hình tính toán với ví dụ minh họa, nhằm đơn giản hóa phương pháp tính toán và đạt được hiệu quả nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng công việc.

Mạng Tạp chí Giáo dục http://www.jyqkw.com
Từ khóa: EXCEL; chỉ số giảm GDP; mô hình tính toán

Số phân loại thư viện Trung Quốc: F319 Mã nhận dạng tài liệu: A

doi: 10.3969 / j. Issn. 1665-2272.2015.004.04

0 Giới thiệu

So với các phần mềm thống kê chuyên nghiệp như SAS, SPSS, S-Plus, Stata, Eviews thì Excel thường không được sử dụng như một phần mềm thống kê chuyên dụng nhưng nhiều chức năng thống kê của Excel không thua kém các phần mềm khác, Excel quản lý bảng chức năng việc lập biểu đồ thống kê rất mạnh mẽ và dễ vận hành, được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như quản lý, tài chính, thống kê và tài chính. Các bài thi viết sử dụng bảng tính Excel để xây dựng phương pháp mô hình tính toán chỉ số suy giảm GDP nhằm đạt được hiệu quả trích xuất dữ liệu hữu ích thuận tiện hơn.

1 Hiểu và sử dụng đúng chỉ số giảm GDP

Trong tính toán GDP, để phản ánh khách quan và chính xác hơn các điều kiện vận hành của nền kinh tế quốc dân, cần phải tính toán đồng thời giá cả năm hiện hành và giá so sánh. Bằng cách này, kết quả tính toán thổi phồng do lạm phát gây ra hoặc kết quả tính toán thổi phồng do giảm phát gây ra có thể được loại bỏ, để phản ánh đúng trình độ và thực trạng phát triển kinh tế quốc dân một cách khách quan hơn.

Theo phân tích khách quan, chỉ số giảm giá được sử dụng để giảm GDP theo giá hiện hành để thu được GDP tương đối thực tế, sau đó là trình độ phát triển tương đối thực tế và khách quan của GDP. Sử dụng chỉ số giảm phát giá để giảm phát GDP là một trong những phương pháp khả thi hơn để tính GDP. Do đó, việc tính toán chỉ số giảm phát GDP đã trở thành mắt xích quan trọng nhất trong việc tính toán GDP.

1.1 Chỉ số thu hẹp GDP

Chỉ số giảm phát GDP là hệ số so sánh giữa GDP tính theo giá hiện hành và GDP tính theo giá cố định. Mục đích của việc sử dụng chỉ số giảm phát GDP là chuyển kết quả tính giá hiện hành của GDP thành GDP tính theo giá cố định thông qua chỉ số giá có liên quan, để phản ánh thực trạng trình độ phát triển của GDP sau khi trừ các thay đổi giá cung cấp. làm cơ sở cho việc tính toán tốc độ tăng trưởng GDP thực tế, các chỉ tiêu phát triển và các chỉ tiêu khác. Công thức tính như sau:

Chỉ số giảm phát GDP = GDP tính theo giá thực tế (giá trị gia tăng) ÷ GDP tính theo giá so sánh (giá trị gia tăng).

GDP (giá trị gia tăng) tính theo giá so sánh = GDP (giá trị gia tăng) tính theo giá thực tế ÷ Chỉ số giảm phát GDP.

1.2 Vai trò của chỉ số thu hẹp GDP

Các chức năng chính của chỉ số giảm phát GDP là: ① Nó ​​có thể phản ánh đúng mức độ và tình trạng phát triển kinh tế quốc gia một cách khách quan và chính xác hơn; ②Có thể tính toán GDP một cách khoa học và chính xác hơn; ③ Nó có thể hiểu rõ hơn về tác động của lạm phát hoặc giảm phát trong một quốc gia về giá cả. Ảnh hưởng.

2 Xây dựng mô hình tính toán chỉ số giảm GDP

Trường hợp: Bản tin do Cục Thống kê quốc gia phát hành hàng năm sử dụng một số lượng lớn các chỉ tiêu và số liệu thống kê quan trọng để phản ánh tình hình phát triển kinh tế và xã hội của đất nước trong một năm. Cố gắng phân tích và phán đoán theo lời nhắc thông báo sau và chọn phương án trả lời đúng. Theo tính toán sơ bộ, năm 2009, GDP giá cả là 300,67 tỷ nhân dân tệ, tăng 433,4 tỷ nhân dân tệ so với năm trước, mức tăng thực tế là 9%. Trong đó, giá trị gia tăng của ngành công nghiệp sơ cấp là 340 tỷ nhân dân tệ, tăng 53,3 tỷ nhân dân tệ so với năm trước, tăng 5,5%; giá trị gia tăng của ngành công nghiệp thứ cấp là 1461,83 tỷ nhân dân tệ, tăng 213,8 ​​tỷ đồng. Nhân dân tệ so với năm trước, tăng thực tế 9% .3%; giá trị gia tăng của ngành công nghiệp cấp ba là 12048,7 tỷ nhân dân tệ, tăng thực tế là 9,5%. Theo tính toán sơ bộ, tổng mức tiêu thụ năng lượng cả nước năm 2009 là 2,85 tỷ tấn than tiêu chuẩn, tăng 600 triệu tấn than tiêu chuẩn so với năm 2006 và tăng 4% so với năm trước. Cuối năm 2009, dân số thành thị của cả nước chiếm 45,7% tổng dân số, cao hơn 9,5 điểm phần trăm so với năm 2001. Hãy thử phân tích và phán đoán nội dung thông báo trên và chọn câu trả lời đúng.

(1) GDP hiện tại năm 2006 là 1.8321,7 tỷ nhân dân tệ, và tốc độ tăng trưởng thực tế của GDP năm 2007 và 2008 lần lượt là 11,6% và 13,0%. Mức tiêu thụ năng lượng trên một đơn vị GDP năm 2009 tính theo giá hiện hành năm 2006 thấp hơn (B)% so với năm 2006.

A, 22,8 B, 7,9 C, 12,0 D, không chắc chắn

(2) Nếu chỉ số giảm phát GDP được xác định là tỷ lệ giữa GDP theo giá hiện hành trên GDP theo giá cố định thì chỉ số giảm phát GDP năm 2009 sẽ tăng (C)% so với năm trước.

A, 7,9 B, 5,9 C, 7,2 D, không chắc chắn

Theo ví dụ, sử dụng bảng tính Excel để xây dựng mô hình tính toán, các bước như sau:

2.1 Xây dựng mô hình tính toán bảng tính Excel

Như trong Hình 1: ①Tạo một trang tính mới (được đặt tên là chỉ số giảm GDP); ②Nhập "GDP theo giá hiện tại" và "GDP theo giá cố định" lần lượt vào các ô B1, C1, D1, E1, F1, G1 và H1 " , "Mức tiêu thụ năng lượng", "Mức tiêu thụ năng lượng đơn vị", "Tỷ lệ phần trăm tăng hoặc giảm mức tiêu thụ năng lượng của đơn vị", "Chỉ số giảm GDP", "Chỉ số giảm GDP tăng bao nhiêu phần trăm so với năm trước"; ③Trong ô A2, A3, A4 , A5 Nhập "2006", "2007", "2008" và "2009" vào ô B2 tương ứng; nhập GDP hiện tại của năm 2006 "183 217" được đề cập trong trường hợp trong ô B2 và trong ô C2 Nhập hằng số 2006 giá DGP "183 217" được đề cập trong trường hợp, nhập giá hiện hành GDP năm 2009 "300 670" được đề cập trong trường hợp trong ô B5 và nhập trường hợp được đề cập trong ô D5 Mức tiêu thụ năng lượng trong năm 2009 "28,5"; ⑤ Tính giá hiện tại GDP trong năm 2008: nhập vào ô B4: "= B5-43 364"; ⑥ Tính GDP theo giá cố định trong các năm 2007, 2008 và 2009: trong ô C3, C4 và C5 lần lượt nhập "= ROUND (C2 × (100 + 11,6) / 100,0) "," = ROUND (C3 × (100 + 13) / 100,0) "," = ROUND (C4 × (100 + 9) / 100,0) "; ⑦Tính toán mức tiêu thụ năng lượng trong năm 2006 và 2008 : Nhập "= D5-6" và "= ROUND (D5 / (100 + 4) / 100), 0)" vào ô D2 và D4 tương ứng; ⑧ Tính đơn vị năng lượng tiêu thụ trong năm 2006 và 2009: nhập "= D2 / C2 "và" = D5 / C5 "trong ô E2 và E5 tương ứng; ⑨ Tính mức tăng hoặc giảm mức tiêu thụ năng lượng của đơn vị trong năm 2009: trong ô F5 Nhập" = ROUND (E5 / E2 × 100-100, 1) "; ⑩ Tính GDP chỉ số giảm năm 2008 và 2009: Lần lượt nhập "= B4 / C4" và "= B5 / C5" vào ô G4 và G5. 11 Tính phần trăm tăng của chỉ số thu hẹp GDP năm 2009 so với năm trước: Nhập "= ROUND vào ô H5.

(G5 / G4 × 100-100, 1) "

2.2 Mô hình xác minh dữ liệu đầu vào

Kết quả tính toán thu được thông qua mô hình tính toán, như trong Hình 2: ① Mức tiêu thụ năng lượng trên một đơn vị GDP năm 2009 theo giá năm 2006 thấp hơn 7,9% so với năm 2006; ② Nếu chỉ số thu hẹp GDP được xác định là giá hiện hành của GDP trong một năm nhất định và Với tỷ lệ GDP theo giá so sánh, chỉ số thu hẹp GDP năm 2009 tăng 7,2% so với năm trước.

3. Kết luận

Có thể thấy rằng việc sử dụng bảng tính EXCEL để thiết lập mô hình tính toán chỉ số giảm GDP có thể đơn giản hóa các vấn đề phức tạp. các chỉ mục liên quan của nó.

Mạng Tạp chí Giáo dục http://www.jyqkw.com
người giới thiệu

1 Wei Jianguo. Thống kê[M]. Nhà xuất bản Đại học Công nghệ Vũ Hán, 2001

2 Yuan Yintang. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học[M]. Bắc Kinh: Nhà xuất bản Đại học Nhân dân Trung Quốc, 1998

3 Lưu Dương. Sử dụng kỹ năng phân tích thống kê để phân tích bốn mắt xích của tuần hoàn vật chất[J]. Doanh nhân Khoa học và Công nghệ hàng tháng, 2014 (10)

4 Xi Nei Kai. Thống kê xem qua tất cả các số[M]. Báo chí CITIC, 2013

(Phụ trách biên tập phải là Yi)

Trước: Nghiên cứu về mô hình hỗ trợ lẫn nhau cùng có lợi trong việc giáo dục đảng viên và quản lý việc làm cho sinh viên tốt nghiệp đại học
Kế tiếp: Một nghiên cứu so sánh về đổi mới khoa học và công nghệ ở tỉnh Phúc Kiến kể từ "Kế hoạch 5 năm lần thứ 12"

Chúc các bạn đọc tin bong da tbn vui vẻ!