bong da 3s

 • Sự đóng góp
 • Thời gian cập nhật 21/10/2021
 • 3 readings
 • Rating 0
 • great
 • Step on

Giới thiệu về bong da 3s

lich bong da u23

Lý thuyết và thực hành của các trường cao đẳng nghề cao hơn ở Hồ Bắc trong việc phục vụ phát triển kinh tế và xã hội khu vực —— Lấy trường cao đẳng nghề thành phố Vũ Hán làm ví dụ

 • Sự đóng gópMang theo tháng
 • Cập nhật thời gian2015-09-28
 • Đọc456 lần
 • ghi bàn4
 • tuyệt vời28
 • Bước lên0

Li Hui 1 Li Ping 2

(1 Trường Kinh tế và Tài chính, Cao đẳng Nghề Thành phố Vũ Hán, Vũ Hán, Hồ Bắc 430073; 2 Trường Kinh tế và Quản lý, Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung chi nhánh Vũ Xương, Vũ Hán, Hồ Bắc 430064)

Tóm tắt: Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội vùng là chức năng quan trọng của trường cao đẳng nghề và là yêu cầu nội hàm của việc xây dựng trường cao đẳng nghề. Trường cao đẳng nghề Hồ Bắc đã có những thành tích xuất sắc trong việc phục vụ phát triển kinh tế và xã hội của khu vực, tuy nhiên vẫn còn nhiều tồn tại. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn hoạt động của Trường Cao đẳng nghề Thành phố Vũ Hán phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của khu vực, chúng tôi sẽ tập trung tìm cách để các trường Cao đẳng nghề cao hơn phục vụ sự phát triển xã hội.

Mạng Tạp chí Giáo dục http://www.jyqkw.com
Từ khóa: Cao đẳng nghề cao hơn; Dịch vụ; Kinh tế khu vực

Thư viện Trung Quốc Số phân loại: G41 Mã nhận dạng tài liệu: A doi: 10.3969 / j. Issn. 1665-2272.2015.08.002

* Dự án được tài trợ: Dự án nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn của Sở Giáo dục tỉnh Hồ Bắc năm 2014: Nghiên cứu về các vấn đề và biện pháp đối phó với sự phát triển kinh tế và xã hội của các trường Cao đẳng nghề Đại học Hồ Bắc trong Khu vực Dịch vụ (Số dự án: 14G587); Khoa học Giáo dục Vũ Hán "Thứ mười hai Kế hoạch 5 năm "dự án trọng điểm (Mã số: 2013A041).

Về tác giả: Li Hui (1981-), nữ, giảng viên Khoa Tài chính và Kinh tế thuộc Trường Cao đẳng Nghề thành phố Vũ Hán, nghiên cứu sinh Khoa Quản lý Trường Đại học Nông nghiệp Hoa Trung, hướng nghiên cứu: giáo dục nghề nghiệp; Li Ping (1987- ), nữ, quản lý kinh tế của Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung chi nhánh Wuchang giáo viên, hướng nghiên cứu: quản lý kinh tế.

Ngày nhận: 2015-01-20

Các chức năng cơ bản của trường cao đẳng nghề ở nước ta đều trải qua một quá trình từ ươm mầm tài năng, nghiên cứu khoa học đến phục vụ xã hội. Việc phục vụ phát triển kinh tế, xã hội vùng của trường cao đẳng nghề không chỉ là yêu cầu khách quan của phát triển kinh tế, xã hội vùng mà còn là con đường duy nhất để phát triển trường cao đẳng nghề.

Trong tình hình mới, làm thế nào để phát huy hết lợi thế của các trường cao đẳng nghề, phát huy hết vai trò thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và nhanh chóng của kinh tế - xã hội tỉnh Hồ Bắc là một môn học quan trọng, có ý nghĩa lịch sử và thực tiễn sâu rộng. ý nghĩa.

1 Những thành tựu chính của trường cao đẳng nghề Hồ Bắc trong việc phục vụ sự phát triển kinh tế và xã hội của khu vực

Trong những năm gần đây, các trường cao đẳng nghề ở tỉnh Hồ Bắc, theo yêu cầu của Kế hoạch cải cách và phát triển giáo dục trung và dài hạn quốc gia (2010-20), đã tập trung vào việc xây dựng một Hồ Bắc thịnh vượng và hùng mạnh, một Hồ Bắc, Hồ Bắc hợp pháp, Hồ Bắc văn minh, Hồ Bắc hạnh phúc, phát huy hết lợi thế của mình., Phát triển mạnh mẽ giáo dục nghề nghiệp, không ngừng tăng cường cải cách, xây dựng giáo dục và dạy học.

Thứ nhất, bước đầu hình thành hệ thống giáo dục nghề nghiệp đại học và đào tạo nhân tài với đặc điểm công nghiệp phù hợp với sự phát triển kinh tế và xã hội của khu vực. Theo Báo cáo thường niên năm 2013 về chất lượng ươm mầm nhân tài của giáo dục nghề nghiệp đại học ở tỉnh Hồ Bắc, trong năm học 2012-2013, tỉnh Hồ Bắc có tổng số 55 trường cao đẳng nghề độc lập, trong đó có 3 trường cao đẳng công lập và 41 trường dạy nghề cao hơn công lập. . 11 trường trung cấp nghề tư thục (trong đó có 4 trường cao đẳng nghề mẫu mực quốc gia, 5 trường cao đẳng nghề trục quốc gia và 6 trường cao đẳng nghề mẫu mực cấp tỉnh). Số lượng sinh viên toàn thời gian tại các trường cao đẳng nghề độc lập ở tỉnh Hồ Bắc đã lên tới 438.300.

Thứ hai, việc nâng cao năng lực cơ bản của giáo dục nghề nghiệp đã được tăng cường hơn nữa. Tỉnh Hồ Bắc thực hiện "Dự án 319" về giáo dục nghề nghiệp, phát động xây dựng các khu giáo dục nghề nghiệp, hình thành liên minh giáo dục nghề nghiệp của nhiều cấp và các ngành khác nhau, thành lập hệ thống thi kỹ năng giáo dục nghề nghiệp, thực hiện kế hoạch "Giáo viên có tay nghề Chutian", và củng cố “trình độ kép” Việc xây dựng đội ngũ giảng viên sẽ thúc đẩy đổi mới mô hình đào tạo nhân tài để gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp và xen kẽ vừa học vừa làm.

Thứ ba, tập trung vào các ngành công nghiệp mới nổi chiến lược của tỉnh Hồ Bắc như tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, năng lượng mới, thông tin điện tử, v.v., đi đầu trong việc thực hiện kế hoạch đào tạo nhân tài (trụ cột) của ngành công nghiệp mới nổi chiến lược trong nước, và hỗ trợ cao hơn trường cao đẳng nghề và các ngành, doanh nghiệp tương ứng của họ để cùng thực hiện xây dựng chuyên môn và đào tạo nhân tài.

Thứ tư, phát huy hết lợi thế công nghệ của các trường cao đẳng nghề ở Hồ Bắc để cung cấp dịch vụ, tư vấn, xúc tiến và đổi mới công nghệ cụ thể và trực tiếp cho sự phát triển kinh tế và xã hội của khu vực hoặc các ngành công nghiệp.

Sau nhiều năm xây dựng và phát triển, nhận thức của các trường cao đẳng nghề Hồ Bắc về phục vụ phát triển kinh tế, xã hội vùng đã được nâng cao rõ rệt, khả năng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội vùng không ngừng được nâng cao, tạo ra lợi ích kinh tế, xã hội tốt cho kinh tế vùng. và phát triển xã hội.

2 Những vấn đề chính tồn tại trong phát triển kinh tế và xã hội khu vực của các trường cao đẳng nghề Hồ Bắc

Mặc dù các trường cao đẳng nghề của tỉnh Hồ Bắc được sự quan tâm của chính quyền các cấp và của ngành trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của khu vực cũng đã đạt được nhiều thành tựu nhưng phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội của Hồ Bắc. và nhu cầu phát triển kinh tế vùng. Vẫn còn nhiều vấn đề thực tiễn cần tiếp tục nghiên cứu và giải quyết, chủ yếu ở các khía cạnh sau:

2.1 Cơ sở chuyên môn của giáo dục nghề nghiệp đại học thiếu tầm nhìn xa và không phù hợp với nhu cầu xã hội

Hiện nay, nhiều trường cao đẳng nghề chưa nhận thức được tầm quan trọng của công tác phục vụ xã hội, quan niệm quản lý trường học của họ còn lạc hậu, thiếu tính cầu thị, thiếu nhu cầu thị trường khi xây dựng chuyên ngành và các cơ sở chính không tương thích với cơ cấu kinh tế vùng. Các “chuyên ngành nóng” liên tục được thành lập có điều kiện việc làm không đảm bảo, nhiều nhân tài chuyên nghiệp thực sự cần thiết cho sự phát triển kinh tế khu vực lại rất khan hiếm. Lấy trường Cao đẳng nghề thành phố Vũ Hán làm ví dụ, theo các yếu tố đánh giá về "chất lượng, cơ cấu, quy mô và lợi ích", có những vấn đề nhất định trong môi trường chuyên môn của trường: từ góc độ chất lượng đào tạo nhân tài, nó không thể phản ánh "cao"; từ quan điểm cấu trúc, Các ngành công nghiệp chính mà các ngành phát triển trọng điểm của Vũ Hán tương ứng chưa lớn, chẳng hạn như hoạt hình và sáng tạo văn hóa; các chuyên ngành tương ứng với hàng trăm tỷ ngành công nghiệp của Vũ Hán chỉ là ô tô; chúng đã xét về quy mô tổng thể, nhưng có vấn đề về cân đối; từ góc độ hiệu quả Nhìn thấy hiệu ứng quy mô của một số chuyên ngành chưa được phản ánh, những vấn đề tồn tại trong nhà trường đặt ra cũng là vấn đề chung ở các trường cao đẳng nghề. ở tỉnh Hồ Bắc. Theo báo cáo khảo sát về nhu cầu nhân tài trình độ cao ở tỉnh Hồ Bắc trong giai đoạn "Kế hoạch 5 năm lần thứ mười hai", đến năm 2015, tổng số nhân tài trình độ cao ở Hồ Bắc sẽ đạt 2 triệu người. So với năm 2008, tăng 525 nghìn người trong vòng bảy năm, bình quân 75 nghìn người / năm. Năm 2020, lao động trình độ cao đạt 2,5 triệu người, chiếm hơn 31% tổng số lao động có tay nghề cao. Qua Bảng 1 có thể thấy, số lượng chuyên ngành, điểm chuyên môn, số sinh viên của ngành sơ cấp tương đối ít, nhân tài khoa học và công nghệ trong ngành sơ cấp đang thiếu trầm trọng; và bảo vệ môi trường, năng lượng mới và các ngành khác, số điểm chuyên môn và số lượng sinh viên ra trường tương đối ít, chuyên ngành cho các ngành như vật liệu mới hầu như không có.

2.2 Cần nâng cao năng lực của đội ngũ giáo viên phục vụ sự phát triển kinh tế và xã hội của vùng

Khách quan mà nói, khả năng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của khu vực của giáo viên ở các trường cao đẳng nghề rõ ràng là không đủ, một mặt là khả năng phát triển khoa học và công nghệ của họ không bằng giáo viên ở các trường đại học bình thường và chuyên môn của họ. và khả năng nghiên cứu kỹ thuật tương đối yếu. Mặt khác, hầu hết giáo viên dạy nghề thiếu kinh nghiệm làm việc tại doanh nghiệp và kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp của họ rất khan hiếm so với những người thực hành công việc thông thường và việc giảng dạy trên lớp không thể kết hợp với thực tiễn sản xuất của doanh nghiệp. Những vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nhân tài mà còn làm cho các dịch vụ xã hội mà giáo viên cung cấp không đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp, hiệu quả dịch vụ không lý tưởng.

2.3 Mức độ nâng cao năng lực phục vụ chưa sâu, cần mở rộng nội dung và hình thức phục vụ

Hiện nay, hầu hết các trường cao đẳng nghề chưa có trình độ nâng cao năng lực phục vụ phát triển kinh tế vùng, nội dung dịch vụ còn tương đối đơn giản, chỉ tập trung đào tạo nhân tài phục vụ phát triển kinh tế, xã hội vùng, đào tạo lao động cho doanh nghiệp, đào tạo trình độ nghề cho xã hội, trong công tác xác định, kiểm định còn thiếu nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ hướng vào nhu cầu sản xuất thực tế của doanh nghiệp.

3. Hoạt động khám phá thực tế của trường Cao đẳng nghề thành phố Vũ Hán phục vụ sự phát triển kinh tế và xã hội của khu vực

Trường Cao đẳng Nghề Thành phố Vũ Hán là một trường cao đẳng nghề trực thuộc Thành phố Vũ Hán, trước đây được gọi là "Cao đẳng Sư phạm Hoa Hồ". Trường có điều kiện hoạt động tốt và cơ sở vật chất tiên tiến, có 120 cơ sở đào tạo trong khuôn viên trường, 166 cơ sở đào tạo ngoài trường, hơn 1,21 triệu đầu sách trong thư viện và mạng lưới thông tin hiện đại bao phủ toàn trường. Trường có đội ngũ giáo viên với cơ cấu hợp lý và đạo đức cao quý, với hơn 840 giảng viên, hỗ trợ quan trọng cho việc đào tạo nhân tài, nghiên cứu khoa học và các dịch vụ xã hội. Trường có 12 trường cao đẳng trung học, bao gồm cao đẳng giáo dục mầm non, cao đẳng giáo dục tiểu học, cao đẳng kỹ thuật kiến ​​trúc, cao đẳng kỹ thuật cơ khí và điện tự động hóa, cao đẳng công nghệ ô tô và dịch vụ, cao đẳng kỹ thuật thông tin điện tử và cao đẳng tài chính. Các ngành tuyển sinh bao gồm 12 loại chính. , Sản xuất, văn hóa và giáo dục, kỹ thuật dân dụng, tài chính và kinh tế, thông tin điện tử, du lịch, thiết kế mỹ thuật, 7 hạng mục chính là những hạng mục chính xây dựng và phát triển của trường chúng tôi. Trong lịch sử hoạt động của trường hơn một trăm năm, nhà trường luôn quan tâm đến công tác tìm tòi thực tiễn phục vụ sự phát triển kinh tế, xã hội của khu vực, khuyến khích và hỗ trợ giáo viên và học sinh ra ngoài trường, phục vụ xã hội, hình thành lợi thế về dịch vụ, tạo thương hiệu văn hóa khu học xá đặc trưng, ​​nâng cao tỷ lệ đóng góp của trường vào sự phát triển kinh tế, xã hội của vùng, từ đó có cơ sở để tồn tại và là động lực để phát triển hơn nữa.

3.1 Làm rõ ý tưởng điều hành trường học và thiết lập ý thức phục vụ

Triết lý điều hành trường học là linh hồn của trường học. Triết lý điều hành trường học tiên tiến là sự gắn kết và sức mạnh hướng tâm bên trong, năng lực cạnh tranh cốt lõi và ảnh hưởng thương hiệu ra bên ngoài. Giáo dục nghề nghiệp đại học phải xác lập vững chắc khái niệm phục vụ là mục đích của nó, làm rõ hơn phương hướng điều hành trường học, điều chỉnh môi trường nghề nghiệp, xây dựng mục tiêu đào tạo, theo kịp tốc độ phát triển công nghiệp và đảm nhận nhiệm vụ bảo đảm nhân tài có tay nghề cao trong kinh tế. sự phát triển. Trường tuân thủ triết lý "năm ba": "Đối mặt với đô thị hóa hiện đại, hiện đại hóa đô thị và công nghiệp hóa mới" (ba định hướng), tuân thủ "định hướng đô thị, định hướng vùng và định hướng thị trường" (ba định hướng), và hướng tới " các ngành mới nổi ", Các ngành mới nổi, Nghề mới nổi" (ba hướng), thực hiện "giáo dục tay nghề cao, giáo dục phổ thông và giáo dục bồi dưỡng" (ba loại hình giáo dục) để tạo ra "thợ thủ công lành nghề, chuyên gia việc làm và bậc thầy trong ngành" (ba các loại hình giáo dục) để phát triển kinh tế và xã hội Trình độ tài năng) để đạt được sự phát triển đồng nghĩa, phát triển đi tắt đón đầu và phát triển khác biệt. Năm 2014, Nhà trường tiếp tục xác định ý tưởng tổng thể là "phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng chuyên ngành thị trường liên quan chặt chẽ với ngành; phục vụ đào tạo nhân tài nghề nghiệp, dựa vào ngành đào sâu nội hàm để xây dựng chuyên ngành; phục vụ nền kinh tế quốc dân. và các dự án dân sinh, và sự hợp tác của chính phủ, ngân hàng, doanh nghiệp và trường học để phát triển các chuyên ngành ". Bố cục cơ cấu chuyên nghiệp được đặc trưng bởi các chuyên ngành giáo dục và kỹ thuật dân dụng (nền công nghiệp và doanh nghiệp), với máy móc, ô tô và điện tử là xương sống (các ngành kinh tế trọng điểm của khu vực), và tập trung vào tài chính, văn hóa và sáng tạo, quản lý, dịch vụ và các chuyên ngành truyền thông (Các ngành dịch vụ sản xuất và đời sống).

3.2 Cung cấp cho doanh nghiệp những nhân tài có tay nghề cao dưới hình thức "đào tạo theo đơn đặt hàng"

Nhà trường tích cực tìm hiểu mô hình đào tạo nhân tài “theo đơn đặt hàng”, xây dựng kế hoạch đào tạo nhân tài với nhà tuyển dụng, ký đơn hàng tuyển dụng, giảng dạy và đào tạo tại trường và đơn vị sử dụng lao động theo phương thức “vừa học vừa làm”. Sinh viên sẽ trực tiếp thuê Người lao động sau khi tốt nghiệp Phương thức đào tạo việc làm của đơn vị thể hiện sự hợp tác chặt chẽ giữa nhà trường và người sử dụng lao động. Ví dụ, trường Cao đẳng Công nghệ và Dịch vụ Ô tô hợp tác với Công ty Changan Ford để xây dựng cơ sở đào tạo trong khuôn viên trường, nhà trường và doanh nghiệp cùng xây dựng các khóa học, xây dựng kế hoạch đào tạo nhân tài, cùng viết tài liệu giảng dạy và cùng tổ chức "Lớp học đặt hàng Changan Ford . " Khoa Cơ khí và Điện tự động hóa của Trường hợp tác với công ty hàng đầu thế giới “Keda Group” Nhà trường và doanh nghiệp cùng nhau biên soạn các giáo trình phù hợp với nhu cầu của các cấp quản lý cấp cao của công ty. Thông qua hình thức đào tạo theo đơn đặt hàng, lương tháng của sinh viên tốt nghiệp ngành Cơ điện của trường đã vượt quá 6.000 nhân dân tệ, phá vỡ định kiến ​​cho rằng sinh viên tốt nghiệp trung cấp nghề không được lương cao; sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm mầm non và tiểu học có 6 công việc cho mỗi sinh viên Trước khi tốt nghiệp, anh ấy đã bị các nhà tuyển dụng cướp mất. Ô tô, kỹ thuật xây dựng, máy móc và các chuyên ngành khác có mức độ hài lòng công việc cao trong những năm gần đây và được các nhà tuyển dụng ưa chuộng.

3.3 Xây dựng cẩn thận một nhóm giáo dục nghề nghiệp và tích cực xây dựng một nền tảng trao đổi trường học-doanh nghiệp trong khu vực

Trường liên hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội ngành hàng. Đến nay, trường đã thành lập và tham gia 5 tập đoàn giáo dục nghề nghiệp, sự hợp tác giữa chính phủ, nhà trường và doanh nghiệp được thực hiện một cách toàn diện, đã thiết lập được mối quan hệ hợp tác bền chặt với gần 300 công ty trong danh sách Fortune 500 và nổi tiếng các doanh nghiệp quốc gia và các chương trình đào tạo nhân tài cùng xây dựng; Giới thiệu các tiêu chuẩn của ngành và doanh nghiệp để hợp tác phát triển và thiết kế các khóa học cơ bản chuyên nghiệp, các khóa học cốt lõi về chuyên môn, hướng dẫn đào tạo thực hành và sổ tay đào tạo thực hành; thuê nhân viên kỹ thuật trong ngành cho một phần- thời gian giảng dạy, nhận sinh viên đến thực tập và làm việc. Với nền văn hóa trưởng thành, công nghệ và thiết bị tiên tiến, quản lý doanh nghiệp hoàn hảo và nguồn việc làm dồi dào, công ty đã trở thành đối tác chiến lược đáng tin cậy cho sự hợp tác giữa trường học và doanh nghiệp. Ví dụ, Khoa Giáo dục Mầm non của trường dựa vào Tập đoàn Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Mầm non Vũ Hán, đã vượt qua đánh giá của các chuyên gia các cấp và được chấp thuận đảm nhận các tư cách cho "Kỳ thi tuyển sinh Cao đẳng Kỹ năng Nghiệp vụ Giáo dục Mầm non tỉnh Hồ Bắc ".

3.4 Phát huy lợi thế so sánh của các chuyên ngành đặc trưng của trường cao đẳng, phục vụ xã hội của thành phố

Trường là “Trường Sư phạm Tiên tiến” do Bộ Giáo dục đặt tên, Trường Sư phạm Mầm non và Trường Cao đẳng Sư phạm Tiểu học đã phát huy hết lợi thế của “Sư phạm Giáo dục” và đã đào tạo ra một số lượng lớn các tài năng giáo dục cơ bản xuất sắc. cho tỉnh Hồ Bắc, đặc biệt là thành phố Vũ Hán.Hơn 80% giáo viên, giáo viên chủ chốt nổi tiếng trên thế giới là sinh viên tốt nghiệp của trường, trong đó có nhiều người là lãnh đạo các cơ quan quản lý ngành giáo dục. Trường Kỹ thuật ô tô, Trường Cơ điện tử và Trường Viễn thông thực hiện dự án “Cơ sở đào tạo kỹ năng nghề thành phố”. , nhà thiết kế khuôn mẫu, máy tiện CNC, và thợ điện bảo trì. Trường Cao đẳng Quần vợt Chuyên nghiệp và Trường Cao đẳng Ngoại giao và Ngoại ngữ phục vụ tích cực cho các giải đấu WTA đỉnh cao. Trước khi trận đấu diễn ra, Học viện Tennis đã tiến hành huấn luyện hơn 600 tình nguyện viên cho sự kiện này, thầy và trò toàn Học viện đã tham gia toàn diện, lên kế hoạch và thực hiện thành công kế hoạch tập luyện. Các giáo viên và sinh viên chuyên ngành tòa nhà thông minh từ Trường Viễn thông đã tham gia Cộng đồng Changqing Garden của "Cộng đồng thí điểm khu dân cư đô thị xuất sắc quốc gia" để tìm hiểu về đường xá, nước và điện tiêu chuẩn cao của cộng đồng cũng như các hệ thống quản lý và giám sát điện tử hiện đại, và giúp đỡ duy trì hệ thống giám sát cộng đồng; tham gia cộng đồng. và mạng lưới, đồng thời phát huy hết khả năng chuyên môn kỹ thuật để cung cấp dịch vụ cho cộng đồng đô thị.

3.5 Xây dựng đội ngũ giảng dạy “song giáo” để thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực

Để nâng cao năng lực công nghiệp, doanh nghiệp và xã hội của giáo viên, nhà trường đã rất nỗ lực xây dựng đội ngũ giảng dạy “song thân”, hàng năm cử hơn 120 giáo viên đến doanh nghiệp rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm làm việc và nâng cao khả năng thực hành. Đồng thời, chúng tôi mời các "thợ thủ công lành nghề" và "chuyên gia kỹ thuật" trong ngành và doanh nghiệp vào lớp học, và thiết lập một "máy trạm tổng thể dịch vụ" cho các thạc sĩ trong ngành, và mời họ đến cơ sở thực hành thường xuyên để dạy cho sinh viên cách học. kỹ năng. Việc nâng cao năng lực thực hành của giáo viên đã phát huy tốt hơn khả năng phục vụ xã hội và ý thức phục vụ của họ, đồng thời mở rộng lĩnh vực phục vụ xã hội.

3.6 Giáo viên của trường tham gia tích cực vào các dự án nghiên cứu phát triển công nghệ và dịch vụ xã hội của doanh nghiệp

Nhà trường quan tâm đến dự án như một mắt xích, đồng thời tích cực phát triển các dịch vụ kỹ thuật và phát triển khoa học công nghệ. Thông qua phát triển khoa học và công nghệ không chỉ phục vụ kinh tế khu vực mà còn rèn luyện khả năng giảng dạy thực tế của giáo viên, khả năng phục vụ doanh nghiệp, khả năng hướng dẫn kỹ thuật, khả năng nghiên cứu và phát triển dự án. Trường Kỹ thuật Cơ điện đã ký hợp đồng dịch vụ kỹ thuật với Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Cơ khí Cảng thuộc Chi nhánh Vũ Hán Giao thông để phụ trách Dự án Lập kế hoạch và Phân tích Hệ thống Logistics Ro-Ro cho Ô tô Ngoại quan Zhangjiagang. Trường Trung cấp Kỹ thuật Xây dựng đã ký kết với Công ty TNHH Xây dựng Tập đoàn Xinbajian lập phương án thi công công trình đo đạc và định vị khán đài của Trung tâm Quần vợt Vũ Hán giành giải Nhì Công trình Xây dựng Quốc gia. Thầy giáo Khoa Kinh tế Tài chính làm chủ nhiệm đề tài nghiên cứu thị trường của Công ty TNHH Công nghệ thông tin Kusi Thượng Hải. Các giáo viên của Trường Nghệ thuật Sáng tạo tham gia vào việc lập kế hoạch, tổ chức và quản lý sự kiện WTA và công việc quảng bá nền tảng của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thể thao Vũ Hán. Các giáo viên của Trường Cao đẳng Ô tô đã tham gia vào sự hợp tác của Công ty TNHH Công nghệ Wuhan Zebang trong việc thiết kế và phát triển các loại xe và phụ tùng dòng Qiling, đồng thời biên soạn các tài liệu kỹ thuật sau bán hàng (hướng dẫn bảo dưỡng, danh mục phụ tùng và hướng dẫn vận hành). Các giáo viên của Khoa Cơ Điện đã tham gia cùng phát triển phần mềm "Mô phỏng giảng dạy và đào tạo nghề hàn" do các giáo viên công nghệ hàn và nhân viên của Kema thực hiện. Các giảng viên từ Học viện Khách sạn cung cấp đào tạo và tư vấn kỹ thuật cho nhiều khách sạn nổi tiếng. Trường cũng đã thực hiện một dự án studio. Ví dụ, "studio chi phí" của Trường Kiến trúc và Kỹ thuật đảm nhận các dự án chi phí kỹ thuật. Trạm làm việc "China Service Master (Hồ Bắc)" của quản lý khách sạn cung cấp dịch vụ tư vấn tiếp thị, lập kế hoạch khai trương, đào tạo nhân sự, hướng dẫn kỹ thuật, phân tích kinh doanh, tư vấn quản lý, quảng bá chuỗi nhà hàng và các dịch vụ khác cho ngành khách sạn; cung cấp xác minh kỹ năng chuyên nghiệp và bộ phận khách sạn -công việc thời gian cho sinh viên chuyên nghiệp, Thực hành giảng dạy và các dịch vụ khác. Trường luôn hỗ trợ các trường cao đẳng và giáo viên chuyên nghiệp tích cực dựa vào các dự án “ngành-đại học-nghiên cứu” để phục vụ các nơi.

Giáo dục nghề nghiệp đặc sắc Trung Quốc đã bước vào một thời kỳ phát triển mới. Mô hình phát triển theo đuổi mở rộng học sinh đã trở thành lịch sử. Để phát triển các trường cao đẳng nghề hiện đại. Theo xu hướng thực tế, trường Cao đẳng nghề thành phố Vũ Hán sẽ nâng cao hơn nữa ý thức cạnh tranh, chủ động thích ứng với nhu cầu phát triển kinh tế và xã hội của khu vực, tìm kiếm cơ hội phát triển mới trong lĩnh vực dịch vụ và nâng cao tính toàn diện thế mạnh của trường trong dịch vụ.

Mạng Tạp chí Giáo dục http://www.jyqkw.com
người giới thiệu

1 Wang Lichao. Phục vụ phát triển kinh tế khu vực - xây dựng mô hình đào tạo các tài năng sáng tạo và khởi nghiệp trong các trường cao đẳng nghề địa phương[J]. Giáo dục nghề nghiệp đương đại, 2012 (12)

2 Shi Xiaoying. Thảo luận về các biện pháp nâng cao khả năng của các trường cao đẳng nghề phục vụ xây dựng kinh tế khu vực[J]. Tạp chí của Trường Cao đẳng Giáo dục Giai Mộc Tư, 2013 (2)

3 Lei Jiuxiang. Nghiên cứu về Chiến lược Cải thiện Khả năng Phục vụ Xã hội của các Trường Cao đẳng Nghề[J]. Lý thuyết giảng dạy và nghiên cứu, 2012 (36)

4 Li Hui. Suy nghĩ về các trường cao đẳng nghề phục vụ sự phát triển kinh tế của Hồ Bắc[J]. Doanh nhân Khoa học và Công nghệ hàng tháng, 2013 (11)

5 Wang Xia. Cách thức và phương pháp để cao đẳng nghề phục vụ xây dựng kinh tế vùng[J]. Diễn đàn Công nghiệp và Công nghệ, 2012 (13)

6 Fu Yichao. Hiện trạng, các vấn đề và biện pháp đối phó của các trường cao đẳng và đại học Hồ Bắc phục vụ sự phát triển kinh tế và xã hội[J]. Khoa học xã hội Hồ Bắc, 2010 (6)

7 He Jianmin, Guo Yongqiang. Xây dựng một hệ thống giáo dục khởi nghiệp mới trong các trường cao đẳng và đại học địa phương[J]. Giáo dục đại học ở Trung Quốc, 2010 (21)

(Phụ trách biên tập Gao Ping)

Trước: Nghiên cứu về việc xây dựng hệ thống giảng dạy thực hành đổi mới về quản lý tài chính chuyên ngành trong các trường đại học ứng dụng
Kế tiếp: Tối ưu hóa việc phân bổ các nguồn tài chính để hỗ trợ hiện đại hóa nông nghiệp: một trường hợp hỗ trợ tài chính của Quận Hefeng cho các cơ sở kinh doanh nông nghiệp mới

Chúc các bạn đọc tin bong da 3s vui vẻ!