bong da xem lai

 • Sự đóng góp
 • Thời gian cập nhật 21/10/2021
 • 3 readings
 • Rating 0
 • great
 • Step on

Giới thiệu về bong da xem lai

truc tiep bong da viet nam

Việc xây dựng Hệ thống Giáo dục Lớp học Thứ hai Dựa trên Sự Trau dồi Khả năng Đổi mới

 • Sự đóng gópChen Shu
 • Cập nhật thời gian2017-10-31
 • Đọc553 lần
 • ghi bàn4
 • tuyệt vời36
 • Bước lên0
Zhang Xingfu Ma Xiaojun Li Chunjiang Liu Guizhen Liang Qiuyan

(Đại học Gia Mộc Tư, Giai Mộc Tư, Hắc Long Giang 154007)

Tóm tắt: Là một phương tiện quan trọng trong các hoạt động giáo dục và giảng dạy của sinh viên đại học, lớp học thứ hai là một cách hiệu quả để nuôi dưỡng sự đổi mới và tinh thần kinh doanh của sinh viên đại học. Xét về thực trạng phát triển lớp học thứ hai cho sinh viên đại học, lấy Đại học Gia Mộc Tư làm ví dụ, hệ thống nội dung lớp học thứ hai như giáo dục tư tưởng và chính trị, giáo dục đổi mới và khởi nghiệp, cuộc thi khoa học và công nghệ, hoạt động phúc lợi công cộng, xã hội các phương pháp thực hành và nhân văn và nghệ thuật đã được xây dựng để nâng cao khả năng đổi mới và tinh thần kinh doanh của sinh viên.

Từ khóa: lớp học thứ hai; hệ thống giáo dục; khả năng đổi mới và khởi nghiệp; khả năng thực hành

Số phân loại thư viện Trung Quốc: G620.0 Mã nhận dạng tài liệu: Adoi: 10.3969 / j.issn.1672-2272.2017.18.014

* Dự án được tài trợ: Dự án trọng điểm lập kế hoạch khoa học giáo dục tỉnh Hắc Long Giang 2017 "Nghiên cứu về mô hình nuôi dưỡng khả năng đổi mới của sinh viên đại học" Kỹ thuật mới "ở các trường đại học và cao đẳng địa phương và Dự án nghiên cứu giảng dạy của Đại học Jiamusi" (2017LGL-007)

Về tác giả: Zhang Xingfu (1970-), nam, phó giáo sư Đại học Gia Mộc Tư, thạc sĩ, hướng nghiên cứu: kinh tế, quản lý giảng dạy; Mã Hiểu Quân (1976-), nam, kỹ sư Đại học Gia Mộc Tư, thạc sĩ giám sát, tiến sĩ kỹ thuật, nghiên cứu hướng: sản xuất hiện đại Thiết kế hệ thống và tự động hóa, quản lý giảng dạy.

Ngày nhận: 2017-08-08

Phòng học thứ hai nằm ngoài kế hoạch giảng dạy, hướng dẫn và tổ chức học sinh thực hiện các hoạt động giáo dục thực hành hoặc giáo dục chất lượng khác nhau. Lớp thứ nhất đưa ra những yêu cầu chung cho việc ươm mầm tài năng và giải quyết những vấn đề chung; lớp thứ hai phát triển chuyên môn của tài năng và giải quyết những vấn đề đặc biệt và riêng lẻ. Cả hai bổ sung cho nhau, hợp tác với nhau và bổ sung cho nhau. Cần phải kết hợp lớp học thứ hai vào hệ thống đào tạo nhân tài, tích hợp sâu rộng lớp học thứ hai và lớp học thứ nhất, trau dồi phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn, khả năng đổi mới và khởi nghiệp của sinh viên, và khả năng thực hành, để tạo ra một dự trữ nhân tài tốt cho một đất nước hùng mạnh với nền giáo dục đại học.

1 Việc xây dựng hệ thống giáo dục lớp học thứ hai

Lấy đại học Jiamusi làm ví dụ, trường lấy sinh viên làm trung tâm, lấy lãnh đạo làm nhiệm vụ cơ bản để trau dồi năng lực đổi mới, khởi nghiệp của sinh viên và nâng cao chất lượng đào tạo nhân tài. Xây dựng hệ thống đào tạo nhân tài hạng hai, tích hợp công tác chính trị tư tưởng, cuộc thi khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, thực hành xã hội, hoạt động phúc lợi công cộng, hoạt động nghệ thuật và hoạt động thể thao theo yêu cầu. Hệ thống giáo dục lớp học thứ hai được thể hiện trong Hình 1. Sau đây lấy hệ thống nội dung làm ví dụ để phân tích.

1.1 Hệ thống giáo dục tư tưởng và đạo đức

Nhà trường coi giáo dục đạo đức là mắt xích trung tâm, lồng ghép công tác chính trị tư tưởng trong toàn bộ quá trình giáo dục và dạy học, thực hiện toàn bộ quá trình giáo dục con người, giáo dục toàn diện, đề cao việc kết hợp giáo dục đạo đức. . Căn cứ vào tình hình thực tế công tác chính trị tư tưởng, Nhà trường đã thực hiện chuỗi hoạt động như “Người mẫu bên em”, “Đối thoại cùng ước mơ, cùng bước đi với tuổi trẻ” Câu lạc bộ sinh viên nghiên cứu lý luận và giao lưu chia sẻ tư tưởng.

1.2 Hệ thống giáo dục khả năng đổi mới và khởi nghiệp

Là một loạt các trường đại học trình diễn đầu tiên ở tỉnh Hắc Long Giang nhằm đào sâu cải cách toàn diện giáo dục đổi mới và khởi nghiệp, trường đã phát động nhiều cuộc thi đổi mới và khởi nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp, khuyến khích giáo viên và sinh viên tích cực tham gia các loại hình cuộc thi đổi mới và khởi nghiệp tại tất cả các cấp ngoài trường. Kết quả xuất sắc trong Cuộc thi Khởi nghiệp “Sáng tạo Thanh niên”, Cuộc thi Khởi nghiệp và Đổi mới Sinh viên “Internet +”, Cuộc thi Mô hình Toán học Sinh viên Đại học Quốc gia, Cuộc thi Thiết kế Điện tử Sinh viên Đại học Quốc gia và các cuộc thi khác nhằm nâng cao hiệu quả cộng tác giáo dục đổi mới và khởi nghiệp trong lớp học thứ nhất và thứ hai.

1.3 Hệ thống giáo dục khả năng thực hành xã hội

Nhà trường hướng dẫn sinh viên kết hợp một cách hữu cơ giữa đào tạo lý thuyết và thực hành thực hành xã hội, tiến hành các hoạt động thực hành xã hội chuyên sâu. Lấy hoạt động phúc lợi công cộng của thanh niên tình nguyện làm người vận chuyển, tổ chức và thực hiện nhiều hoạt động phục vụ thiết thực như “100.000 tình nguyện viên đại học hòa nhập cộng đồng”, “Lớp học đầy màu sắc chăm sóc con em lao động nhập cư”, v.v. để nâng cao hiệu quả của các hoạt động thực hành xã hội, và khám phá các cơ chế mới để tổng kết và thực hành giáo dục con người.

1.4 Hệ thống nuôi dưỡng phẩm chất văn học và nghệ thuật của con người

Nhà trường tích cực vận động, hỗ trợ học sinh phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Thực hiện 10 cuộc thi học tập, 10 cuộc thi thể thao Hoạt động “Double Ten”, tổ chức nhiều bài giảng, biểu diễn, phóng sự, tranh luận có chất lượng nhân văn, tổ chức các lễ hội văn hóa cộng đồng, vận động mạnh mẽ các giá trị chủ đạo, lan tỏa năng lượng tích cực, thúc đẩy sự phát triển hài hòa của cơ thể học sinh và tâm trí.

2Lấy lớp học thứ hai làm người dẫn dắt để làm sâu sắc hơn việc cải cách giáo dục đổi mới và khởi nghiệp

Các cơ sở giáo dục đại học phải thực hiện đầy đủ đường lối giáo dục của Đảng, được định hướng theo triết lý phát triển đổi mới, phối hợp, xanh, cởi mở, chia sẻ, lấy đạo đức và trồng người làm nhiệm vụ cơ bản, kiên định xây dựng trường bằng chất lượng, củng cố nhà trường bằng nhân tài, xây dựng trường có đặc trưng và quản lý trường theo quy định của pháp luật., theo hướng phát triển hiện đại hóa, quốc tế hóa, tin học hóa, theo con đường phát triển chuyên sâu, phấn đấu cung cấp nhân tài, trí tuệ cho kinh tế, xã hội của địa phương. phát triển và nhu cầu quốc gia. Để tiếp tục thúc đẩy cải cách giảng dạy, hãy sử dụng phòng học thứ hai làm phương tiện vận chuyển để làm sâu sắc hơn việc cải cách giáo dục đổi mới và khởi nghiệp, cải thiện hệ thống giáo dục đổi mới và khởi nghiệp, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và giảng dạy.

2.1 Làm rõ định vị chức năng của giáo dục đổi mới và khởi nghiệp

Làm nổi bật vai trò của kênh chính để đào tạo nhân tài và thiết lập một hệ thống đào tạo nhân tài tích hợp giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục chất lượng, giáo dục đổi mới và khởi nghiệp. Trong quá trình giảng dạy, bám sát mục tiêu đào tạo nhân tài, quan tâm bồi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo, ý thức khởi nghiệp, năng lực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của học sinh, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo nhân tài với nhu cầu khởi nghiệp và việc làm.

2.2 Đổi mới phương pháp giáo dục và phương pháp đánh giá

Theo bản chất của khóa học, triển khai các phương pháp giảng dạy theo yêu cầu, phỏng đoán, dựa trên tình huống, có sự tham gia, dự án để kích thích ý thức đổi mới tư duy độc lập của sinh viên, tung ra một loạt các khóa học mở trực tuyến chất lượng cao cho giáo dục đổi mới và khởi nghiệp, hiện thực hóa việc chia sẻ tài nguyên và cải cách nội dung và phương pháp kiểm tra, sử dụng linh hoạt các phương pháp đánh giá, tập trung vào đánh giá quá trình và tập trung vào điều tra phát minh và sáng tạo của sinh viên, đào tạo thực tập và trải nghiệm thực tế.

2.3 Tăng cường xây dựng hệ thống giáo trình

Thực hiện giáo dục phổ thông về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho tất cả sinh viên, đồng thời tích hợp nội dung giảng dạy về các chính sách và quy định về đổi mới và khởi nghiệp của sinh viên đại học và kinh tế vĩ mô vào khóa học giảng dạy "Nền tảng Khởi nghiệp". Thực hiện giáo dục đào tạo thực hành cho sinh viên sẵn sàng đổi mới và kinh doanh, cung cấp cho họ môi trường ươm tạo và các biện pháp bảo vệ, tăng cường giáo dục đổi mới và khởi nghiệp trong liên kết giảng dạy thực tế, làm cho giáo dục đổi mới và khởi nghiệp được thực hiện trong toàn bộ quá trình đào tạo nhân tài, và hình thành sự tích hợp giữa lý thuyết và thực hành, chính sách và khởi nghiệp Một hệ thống giáo trình thống nhất cho giáo dục đổi mới và khởi nghiệp nâng cao hiệu quả chất lượng đào tạo nhân tài.

2.4 Tối ưu hóa cơ cấu đội ngũ giảng viên

Theo nguyên tắc tập trung toàn thời gian, kết hợp chuyên môn và kiêm nhiệm, thành lập đội ngũ giảng viên bán thời gian cho giáo dục đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thông qua “kết hợp giữa trường trong và ngoài trường”, khuyến khích giáo viên chuyên nghiệp tích hợp tinh thần đổi mới sáng tạo và kinh doanh. nhận thức vào lớp học, và hỗ trợ giáo viên tích hợp các thành tựu khoa học và công nghệ đổi mới Chuyển thành các dự án khởi nghiệp.

2.5 Tăng cường thực hành và đào tạo đổi mới và khởi nghiệp

Hỗ trợ sinh viên trường thành lập các hiệp hội đổi mới và khởi nghiệp, câu lạc bộ doanh nhân, tiệm đổi mới và khởi nghiệp, và không gian dành cho người sáng tạo, khuyến khích sinh viên tổ chức các cuộc hội thảo về đổi mới và khởi nghiệp và các hình thức hoạt động khác, phát huy hết vai trò hàng đầu trong đổi mới và khởi nghiệp của sinh viên đại học chương trình đào tạo, đồng thời tích cực hướng dẫn và khuyến khích sinh viên tham gia các hoạt động Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

2.6 Xây dựng hệ thống nền tảng thực hành khởi nghiệp

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nền tảng mạng khởi nghiệp "Internet +", trung tâm dịch vụ việc làm và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên đại học, khu công viên khoa học và công nghệ của trường đại học. Xây dựng các nền tảng thực hành đổi mới và khởi nghiệp như nền tảng cạnh tranh đổi mới và khởi nghiệp, nền tảng dự án đổi mới và khởi nghiệp, nền tảng nhóm đổi mới và khởi nghiệp. Lấy sinh viên làm trung tâm, sử dụng các dự án thử nghiệm mở, dự án nghiên cứu của giáo viên và các chương trình đào tạo đổi mới và khởi nghiệp của sinh viên đại học làm nền tảng, tích hợp các phương pháp giảng dạy dự án vào lớp học thứ hai để trau dồi ý thức đổi mới, sáng tạo và khả năng thực hành của sinh viên. Tập trung vào mục tiêu đào tạo nhân tài, phương pháp dạy học dự án được thực hiện với học sinh là chính, chú trọng đào tạo theo quy trình, khuyến khích học sinh tham gia các cuộc thi theo dự án, thông qua các cuộc thi để học sinh trau dồi khả năng thực hành, thực hành. khả năng, nâng cao chất lượng đào tạo, và cung cấp cho sinh viên chất lượng và kiến ​​thức để có việc làm đầy đủ, Đảm bảo kỹ năng.

2.7 Thúc đẩy cải cách hệ thống quản lý tín chỉ và tình trạng sinh viên

Triển khai một hệ thống học thuật linh hoạt, kéo dài thời gian học của sinh viên và cho phép điều chỉnh tiến độ học tập của họ. Sau khi nhà trường đánh giá, họ có thể duy trì trạng thái sinh viên của mình để tạm ngừng học tập tám năm và bắt đầu kinh doanh. Nghiên cứu, nghiên cứu dự án và các hoạt động khác được công nhận là tín chỉ khóa học thực hành.

Xây dựng các tài năng kinh doanh và giáo dục dựa trên hệ thống giáo dục lớp học thứ hai dựa trên việc trau dồi khả năng đổi mới

Việc xây dựng Hệ thống Giáo dục Lớp học Thứ hai Dựa trên Sự Trau dồi Khả năng Đổi mới

3 Dựa vào nền tảng và hệ thống giáo dục khởi nghiệp và đổi mới toàn diện và toàn quá trình dẫn đầu cạnh tranh

Để cải thiện hệ thống giáo dục đổi mới và khởi nghiệp cho sinh viên đại học và không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và giảng dạy, hãy thiết lập một hệ thống dịch vụ hướng dẫn khởi nghiệp và đổi mới toàn diện và toàn diện, lấy giáo dục làm nền tảng, các hoạt động làm hỗ trợ, cạnh tranh như hướng dẫn, thúc đẩy nhóm, xúc tiến dự án và quảng bá cơ sở. Tích cực xây dựng nền tảng thực tiễn, kết hợp giáo dục đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp với nghiên cứu khoa học, khuyến khích giáo viên lồng ghép các đề tài nghiên cứu khoa học vào giáo dục đổi mới và khởi nghiệp, nâng cao nhận thức đổi mới và sáng tạo của học sinh thông qua nhiều kênh, khuyến khích hình thành đội ngũ, tích cực tham gia các cuộc thi và phấn đấu nâng cao chất lượng của nhà trường Đổi mới chất lượng khởi nghiệp, tạo khí thế mạnh mẽ cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, đẩy việc giảng dạy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp lên một tầm cao mới.

3.1 Thiết lập cơ chế, tái thực hiện và đảm bảo công việc đổi mới và khởi nghiệp mạnh mẽ

Thành lập một nhóm hàng đầu về giáo dục đổi mới và khởi nghiệp của sinh viên đại học, chịu trách nhiệm dẫn đầu về đổi mới và tinh thần kinh doanh, và Văn phòng Học vụ chịu trách nhiệm quản lý hàng ngày về sự đổi mới và tinh thần kinh doanh của sinh viên đại học. Thành lập một tổ chức giáo dục đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp do Phòng Giáo vụ, Ủy ban Liên đoàn Thanh niên, Phòng Tuyển sinh và Việc làm, Phòng Khoa học và Công nghệ, Phòng Công tác Sinh viên, Phòng Sau đại học và tất cả các trường cao đẳng lãnh đạo. Thiết lập hệ thống giám sát và kiểm tra đối với giáo dục đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, đồng thời thường xuyên thực hiện giám sát đặc biệt để thực hiện đổi mới sáng tạo và giáo dục khởi nghiệp. Đối với các dự án khởi nghiệp có triển vọng chuyển đổi, hãy tích cực liên hệ với các quỹ xã hội, các công ty đầu tư mạo hiểm và hỗ trợ tài chính cho họ thông qua huy động vốn từ cộng đồng để thúc đẩy quá trình chuyển đổi thành công của họ.

3.2 Tăng cường đội ngũ giáo viên, thúc đẩy hội nhập và thúc đẩy ổn định đổi mới và giáo dục khởi nghiệp

Theo nguyên tắc tập trung chuyên trách, kết hợp kiêm nhiệm chuyên môn, đào tạo giáo viên chuyên trách, kiêm nhiệm, kiêm chức, cố vấn theo phương thức “kết hợp chuyên môn và không chuyên nghiệp”, “kết hợp giữa công việc và thời gian rảnh rỗi. ", và" kết hợp trường học bên trong và bên ngoài ", đòi hỏi Giáo viên phải tích hợp tinh thần đổi mới và ý thức kinh doanh vào lớp học. Hỗ trợ giáo viên chuyển đổi các thành tựu khoa học và công nghệ dựa trên đổi mới sáng tạo thành các dự án khởi nghiệp, khuyến khích và dẫn dắt sinh viên đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Thiết lập một nhóm cố vấn bán thời gian cho đổi mới và khởi nghiệp, đồng thời thuê những tài năng xuất sắc từ mọi tầng lớp xã hội, chẳng hạn như doanh nhân thành đạt, doanh nhân và nhà đầu tư mạo hiểm, để làm giáo viên hoặc người hướng dẫn cho các khóa học chuyên nghiệp và các khóa học đổi mới và khởi nghiệp.

3.3 Thúc đẩy kép, tập trung vào nội dung, xây dựng hệ thống giáo dục đổi mới và khởi nghiệp "năm trong một"

Triển khai sâu rộng chiến lược phát triển theo định hướng đổi mới, thúc đẩy đổi mới và khởi nghiệp lên quy mô lớn hơn, cấp độ cao hơn và cấp độ sâu hơn, đảm bảo việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh của đào tạo nhân tài. Trong quá trình sửa đổi kế hoạch đào tạo nhân tài, nó tích hợp đổi mới và Các mô-đun giáo dục khởi nghiệp và bổ sung Tỷ lệ liên kết giảng dạy thực hành lớn tích hợp sâu sắc hệ thống giáo trình giáo dục đổi mới và khởi nghiệp với hệ thống giáo trình đào tạo nhân tài để đạt được một hệ thống giáo dục bao quát đầy đủ tất cả các chuyên ngành và không có điểm mù. Xây dựng hệ thống giáo dục khởi nghiệp và đổi mới toàn diện "năm trong một" tích hợp giảng dạy trong lớp học, lớp học thứ hai, thực hành phúc lợi công cộng, thực hành xã hội và thực hành nghệ thuật và thể thao.

3.4 Thiết lập một hệ thống, nhấn mạnh dịch vụ và cố gắng đạt được những kết quả thiết thực trong việc hướng dẫn đổi mới và khởi nghiệp

Từng bước thiết lập một hệ thống dịch vụ hướng dẫn đổi mới và khởi nghiệp toàn diện và toàn diện với giáo dục là nền tảng, các hoạt động là hỗ trợ, cạnh tranh là hướng dẫn, tích hợp nhóm, thúc đẩy dự án và chuyển đổi cơ sở. Trường tích hợp giáo viên lý thuyết và thực hành kinh doanh nội bộ và bên ngoài, đồng thời cung cấp các trợ giảng về kinh doanh cho mỗi nhóm doanh nhân "1 + 1" để theo dõi và hướng dẫn thực hành kinh doanh trong suốt quá trình. Thường xuyên tổ chức các salon khởi nghiệp, tổ chức các buổi diễn thuyết về khởi nghiệp, tổ chức các khóa đào tạo đặc biệt để nâng cao chất lượng và khả năng kinh doanh, phân tích và thảo luận về những khó khăn và vấn đề của doanh nhân, đồng thời chia sẻ những hiểu biết và thành quả kinh doanh. Thông qua nền tảng WeChat của Ban Tuyên giáo Nhà trường, nền tảng WeChat của Ủy ban Liên đoàn Thanh niên, nền tảng WeChat “Tập trung vào Đổi mới kép” của Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên, đài phát thanh của trường, mạng tin tức của trường, trang web đổi mới công nghệ và khởi nghiệp của trường, và trang web của Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên của trường, đăng tải các chính sách khởi nghiệp của sinh viên đại học nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp tiêu biểu của sinh viên đại học và làm rạng rỡ cho gần 20.000 sinh viên đại học.

người giới thiệu

1 Ma Xiaojun, Li Chunjiang, Zhang Ze, et al. Tình trạng phát triển và sự khai sáng của giáo dục đổi mới và khởi nghiệp cho sinh viên đại học kỹ thuật [J]. Science and Technology Entrepreneurship Monthly, 2017, 30 (13).

2 Ma Xiaojun, Li Chunjiang, Zhang Ze, và các cộng sự. Các chiến lược thực hiện để trau dồi khả năng thực hành của sinh viên đại học kỹ thuật [J]. Economist, 2017 (7).

3 Ma Xiaojun, Li Chunjiang, Zhang Ze, và các cộng sự. Xây dựng Mô hình Đổi mới và Khởi nghiệp "Năm trong Một" cho các trường Đại học Toàn diện Địa phương [J]. Economist, 2017 (6).

4 Ma Xiaojun, Li Chunjiang, Pan Hongwei, et al.

5 Ma Xiaojun, Li Chunjiang, Zhang Ze, và các cộng sự. Việc xây dựng nền tảng hệ thống chương trình giảng dạy cho đổi mới kỹ thuật và giáo dục khởi nghiệp trong các trường đại học tổng hợp địa phương —— Lấy Đại học Gia Mộc Tư làm ví dụ [J]. Science and Technology Entrepreneurship Monthly, 2017, 30 (9).

6 Song Dafei. Nghiên cứu về việc xây dựng lớp tốt nghiệp "Lớp thứ hai" dựa trên việc ươm mầm các tài năng sáng tạo và doanh nhân [J]. Giáo dục lý thuyết và tư tưởng, 2017 (4).

7Zhang Zhengyin. Khám phá sự trau dồi khả năng đổi mới và khởi nghiệp của sinh viên đại học dựa trên lớp học thứ hai [J]. Tạp chí của Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Thương mại Sơn Đông, 2017, 17 (1).

8 Li Yuting. Mô hình đào tạo nhân tài đổi mới dựa trên bảng điểm lớp học thứ hai [J]. Hiện đại hóa giáo dục, 2017, 4 (5).

9. Liu Jing, Trau dồi khả năng đổi mới của sinh viên đại học và xây dựng lớp thứ hai [J]. Giáo dục Văn học (Phần 2), 2017 (1).

10 Yuan Weizhong. Suy nghĩ về việc xây dựng phòng học thứ hai cho sinh viên đại học [J]. Triển vọng Khoa học và Công nghệ, 2017, 27 (1).

Trước: Tích hợp liên ngành và xuyên ngành thúc đẩy việc ươm mầm các tài năng sáng tạo
Kế tiếp: Nghiên cứu về Con đường hội nhập của Đổi mới và Giáo dục Khởi nghiệp và Giảng dạy Khóa học Chuyên nghiệp

Chúc các bạn đọc tin bong da xem lai vui vẻ!