choi da bong dau to

 • Sự đóng góp
 • Thời gian cập nhật 21/10/2021
 • 3 readings
 • Rating 0
 • great
 • Step on

Giới thiệu về choi da bong dau to

nhan dinh bong da hom nay

Nghiên cứu về hành vi trò chơi của các nhà điều hành trình diễn phương tiện năng lượng mới

 • Sự đóng gópErhan
 • Cập nhật thời gian2017-10-31
 • Đọc884 lần
 • ghi bàn4
 • tuyệt vời52
 • Bước lên0
Han Weiqun 1 Li Zhiguo 2 Zhang Guofang 3 Xiao Jinsheng 3

(1. Trường Nghệ thuật và Khoa học, Đại học Giang Hán, Vũ Hán 430056, Hồ Bắc; 2. Trường Cao đẳng nghề Cơ khí Ô tô Hồ Nam, Zhuzhou 412001, Hồ Nam;

3. Trường Kỹ thuật Ô tô, Đại học Công nghệ Vũ Hán, Vũ Hán 430070, Hồ Bắc)

Tóm tắt: Các cơ quan chính của hoạt động trình diễn phương tiện năng lượng mới của Trung Quốc chủ yếu bao gồm "bốn bộ và ủy ban" quốc gia, các thành phố thí điểm khác nhau, nhiều phương tiện năng lượng mới, các công ty phụ tùng và linh kiện, các công ty vận hành trình diễn và sản xuất cơ sở sạc và các công ty liên quan khác. Phân tích sâu từng đối tượng Trên cơ sở trách nhiệm, chính phủ, doanh nghiệp và người tiêu dùng thiết lập một mô hình hành vi trò chơi trình diễn xe năng lượng mới và phân tích các chiến lược mà doanh nghiệp và người tiêu dùng áp dụng với giả định có chính sách hỗ trợ mạnh mẽ và không có chính sách hỗ trợ, để cung cấp cho thị trường phương tiện năng lượng mới Tạo nền tảng vững chắc cho việc xây dựng các chiến lược và mô hình kinh doanh toàn cầu hóa.

Từ khóa: phương tiện năng lượng mới; hoạt động trình diễn; hành vi trò chơi

Số phân loại thư viện Trung Quốc: F426.471 Mã nhận dạng tài liệu: Adoi: 10.3969 / j.issn.1672-2272.2017.18.008

Ngày nhận: 2017-07-20

0 Lời nói đầu

Trong thời gian qua, hàng loạt chính sách ưu đãi dành cho xe năng lượng mới từ Trung ương đến địa phương như trợ giá, thuế, cấp biển số, giao thông ... được thực hiện đã kích thích sự hào hứng của các doanh nghiệp liên quan và người tiêu dùng đối với phương tiện năng lượng mới và trình diễn các phương tiện năng lượng mới. Động lực thúc đẩy. Sau gần 20 năm phát triển, hoạt động trình diễn và quảng bá phương tiện năng lượng mới của Trung Quốc đã đạt được những kết quả ấn tượng, tính đến cuối năm 2016, lũy kế quảng bá phương tiện năng lượng mới đã vượt 1 triệu chiếc, đứng đầu thế giới. Tuy nhiên, việc trình diễn và quảng bá các phương tiện năng lượng mới vẫn đang trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển. Vẫn còn nhiều vấn đề nghiêm trọng trong việc bảo vệ địa phương của các thành phố trình diễn, sự phát triển không đồng đều của các hoạt động trình diễn và trách nhiệm chưa rõ ràng của các đơn vị hoạt động trình diễn và các chủ thể giám sát và đánh giá.

Hiện tại, có nhiều nghiên cứu về việc trình diễn và quảng bá xe năng lượng mới ở Trung Quốc, một số từ góc độ các chính sách ưu đãi hỗ trợ cho việc trình diễn và quảng bá, một số từ góc độ thị trường hoặc người tiêu dùng. Việc quảng bá sớm các phương tiện năng lượng mới có tác động ngoại lực mạnh mẽ và cần có sự can thiệp và thúc đẩy của các cơ quan hành chính như chính phủ. Do đó, chính phủ hiện đang là chủ thể quan trọng để thúc đẩy việc trình diễn và quảng bá các phương tiện năng lượng mới, và đang cố gắng tập hợp nhiều chủ thể để trình diễn và quảng bá các phương tiện năng lượng mới để nghiên cứu.

Các cơ quan chính của việc xúc tiến hoạt động trình diễn xe năng lượng mới của Trung Quốc bao gồm các thành phố vận hành trình diễn khác nhau, nhiều loại xe năng lượng mới khác nhau, các doanh nghiệp sản xuất phụ tùng, các hoạt động trình diễn khác nhau và các cơ sở sản xuất và các doanh nghiệp liên quan khác. Cơ quan giám sát và đánh giá chính chủ yếu bao gồm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, Bộ Tài chính.

1 Phân tích các thực thể liên quan của hoạt động trình diễn phương tiện năng lượng mới

1.1 Cơ cấu tổ chức và hệ thống trách nhiệm về trình diễn và thúc đẩy năng lượng mới

Có bốn hình thức trình diễn và quảng bá phương tiện năng lượng mới ở Trung Quốc: ①Dành công nghiệp, chẳng hạn như Hợp Phì, Thâm Quyến, Vũ Hán, Thượng Hải và các thành phố khác, nơi có nền công nghiệp ô tô địa phương. Việc trình diễn và quảng bá được tích hợp chặt chẽ với tăng cường phát triển công nghiệp ô tô địa phương. Cường độ và hiệu quả của dự án tương đối tốt; tuy nhiên, màu sắc bảo vệ địa phương tương đối mạnh, và kế hoạch trình diễn và thực hiện chịu ảnh hưởng lớn của các công ty ô tô địa phương; chẳng hạn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến, Nam Kinh và các thành phố khác. Các thành phố này sử dụng Thế vận hội Olympic, Triển lãm Thế giới, Đại hội Thể thao Châu Á, Đại học, Thế vận hội Thanh niên và các sự kiện quy mô lớn khác để tập trung vào việc áp dụng và quảng bá các phương tiện năng lượng mới; ③Demand ứng dụng, chẳng hạn như Hàng Châu, Côn Minh, Đại Liên và các các thành phố hoạt động trình diễn. Các thành phố này đã giới thiệu các phương tiện năng lượng mới do nhu cầu tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, đồng thời thực hiện các hoạt động trình diễn và quảng bá. thiết kế; ④ "Bốn Bộ và Ủy ban" quốc gia dẫn đầu Các hoạt động trình diễn và quảng bá phương tiện năng lượng mới trên toàn quốc chủ yếu đề cập đến dự án trình diễn 1.000 phương tiện của mười thành phố được thực hiện trong năm 2009-2012 và vòng biểu diễn và hoạt động quảng bá phương tiện năng lượng mới trong năm 2013-2015.

Cơ quan chính của tổ chức trình diễn phương tiện năng lượng mới theo ba mô hình: theo ngành, theo sự kiện lớn và theo nhu cầu, với trách nhiệm rõ ràng và dễ dàng quản lý và giám sát. Tuy nhiên, “bốn Bộ và Ủy ban” quốc gia dẫn đầu các hoạt động trình diễn và quảng bá phương tiện năng lượng mới trên toàn quốc với nhiều tổ chức phức tạp. Các đơn vị cấp vĩ mô bao gồm Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công nghiệp và Thông tin. Công nghệ và Ủy ban Cải cách và Phát triển; các tổ chức cấp trung bình bao gồm chính quyền của các thành phố trình diễn khác nhau. Và các bộ phận liên quan; các tổ chức cấp vi mô bao gồm các công ty cung cấp các sản phẩm và dịch vụ vận hành trình diễn: các công ty sản xuất xe, pin và các bộ phận khác, State Grid Corporation, PetroChina, Sinopec và các công ty năng lượng khác, các công ty hỗ trợ cơ sở hạ tầng và các công ty chuyên thực hiện các hoạt động trình diễn hoặc Cá nhân, v.v. Để đảm bảo các hoạt động xúc tiến diễn ra suôn sẻ, cần phải thiết lập một hệ thống bảo đảm hoàn chỉnh về tổ chức hoạt động trình diễn từ Trung ương đến địa phương và các doanh nghiệp để đảm bảo việc điều phối các hoạt động xúc tiến trình diễn.

Việc trình diễn và quảng bá các phương tiện năng lượng mới ở Trung Quốc do "bốn bộ và ủy ban" của đất nước dẫn đầu, với các thành phố trình diễn là cơ quan chính, hợp nhất các đơn vị sản xuất xe, đơn vị vận hành, công ty năng lượng, đơn vị xây dựng cơ sở hạ tầng, trường đại học và khoa học. các cơ quan nghiên cứu để tạo thành một “ngành công nghiệp, học viện, nghiên cứu và ứng dụng của chính phủ” Kết hợp với hệ thống thực hiện của dự án trình diễn phương tiện năng lượng mới, cùng thực hiện các công việc vận hành trình diễn liên quan, như thể hiện trong Hình 1.

1.2 Trách nhiệm của các đơn vị liên quan đến hoạt động trình diễn của các phương tiện năng lượng mới

(1) Trách nhiệm của bốn bộ và ủy ban quốc gia trong việc trình diễn và vận hành các phương tiện năng lượng mới. Trách nhiệm cốt lõi của bốn bộ và ủy ban quốc gia là thực hiện thiết kế cấp cao nhất, bao gồm lập kế hoạch và quản lý vĩ mô, quy hoạch liên quan và ban hành các tiêu chuẩn quản lý; tổ chức đánh giá và đánh giá các hiệu ứng trình diễn và quảng bá trên toàn quốc.

(2) Trách nhiệm của các thành phố thí điểm trong việc trình diễn và vận hành các phương tiện năng lượng mới. Chính quyền địa phương của mỗi thành phố thí điểm là cơ quan chịu trách nhiệm chính và là cơ quan chính thực hiện hoạt động trình diễn phương tiện năng lượng mới. Từ góc độ của dự án, nó là người quản lý dự án của một “tiểu dự án” duy nhất trong quốc gia “Mười Dự án quy mô lớn Cities and Thousand Vehicle ”, thực hiện toàn bộ dự án. Quá trình này đóng vai trò quan trọng như một liên kết giữa quá khứ và tiếp theo. Trách nhiệm chính của tổ chức này là thực hiện một cách tận tâm các yêu cầu của các văn bản liên quan của các bộ và ủy ban quốc gia, nghiên cứu xây dựng các chính sách và biện pháp hỗ trợ liên quan, đồng thời tổ chức hiệu quả các hoạt động trình diễn của các thành phố thí điểm.

(3) Các doanh nghiệp liên quan đến sản xuất các phương tiện năng lượng mới, các bộ phận và linh kiện, các hoạt động trình diễn và các cơ sở sạc. Các công ty liên quan đến sản xuất phương tiện năng lượng mới, linh kiện, hoạt động trình diễn và thiết bị sạc trong hoạt động trình diễn chủ yếu đóng vai trò chính là R&D sản phẩm và cải tiến công nghệ R&D để cải thiện hàm lượng kỹ thuật của sản phẩm; hỗ trợ các doanh nghiệp và ngành công nghiệp thượng nguồn và hạ nguồn. tích hợp chuỗi để cải thiện hệ thống công nghiệp của phương tiện năng lượng mới hỗ trợ thực hiện và dịch vụ sau bán hàng; đẩy nhanh quá trình sản xuất hàng loạt và thị trường hóa sản phẩm.

Tóm lại, trong hoạt động trình diễn các phương tiện năng lượng mới, tất cả các đơn vị liên quan cần thực hiện các nhiệm vụ của mình, thiết lập và liên tục cải thiện các cơ chế điều phối và liên lạc, đồng thời từng bước cải thiện thị trường vận hành trình diễn năng lượng mới.

Nghiên cứu về hành vi trò chơi của các nhà điều hành trình diễn phương tiện năng lượng mới Khởi nghiệp và phát triển kinh tế

Nghiên cứu về hành vi trò chơi của các nhà điều hành trình diễn phương tiện năng lượng mới

2 Trò chơi Phân tích Hoạt động Trình diễn Phương tiện Năng lượng Mới

Mỗi thực thể thị trường trong hoạt động trình diễn các phương tiện năng lượng mới có lợi ích riêng và mỗi thực thể sẽ mong đợi lợi nhuận và quyền tương ứng khi tham gia vào hoạt động trình diễn các phương tiện năng lượng mới. Trong tình hình hiện tại, chính phủ đang ở vị trí dẫn đầu trong việc trình diễn và quảng bá các phương tiện năng lượng mới. “Bốn Bộ và Ủy ban” quốc gia chủ yếu tập trung vào việc xây dựng và chỉ đạo các chính sách kinh tế vĩ mô, và chính quyền địa phương của mỗi thành phố thí điểm. chịu trách nhiệm chính về các chính sách quốc gia và chính sách hỗ trợ của địa phương., Quy định, v.v., và hoạt động thực tế, trong khi các công ty tham gia vào hoạt động trình diễn xe năng lượng mới chủ yếu là những người tham gia thực tế trong hoạt động trình diễn, không chỉ bao gồm hoạt động của cuộc trình diễn phương thức hoạt động, quản lý phương tiện, v.v., mà còn là việc xây dựng các trang thiết bị và cơ sở hạ tầng. Và sử dụng v.v. Người tiêu dùng là khán giả cuối cùng cho việc trình diễn và vận hành các phương tiện năng lượng mới. Bài báo đề cập chung đến các cơ quan chính quyền trung ương và chính quyền địa phương được đại diện bởi "bốn bộ và ủy ban" với tư cách là các tác nhân chính phủ.

2.1 Mối quan hệ trò chơi giữa chính phủ và doanh nghiệp

Chính phủ, với tư cách là người đại diện cho lợi ích quốc gia, một mặt, hoạt động trình diễn của các phương tiện năng lượng mới có thể có tác dụng tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải, đồng thời có tác dụng nhất định đối với việc cải thiện môi trường sinh thái. đạt được; mặt khác, hoạt động trình diễn của các phương tiện năng lượng mới đặt nền tảng cho quá trình thị trường hóa của chúng và là đội tiên phong trong hoạt động quy mô theo định hướng thị trường của các phương tiện năng lượng mới, giúp ích cho sự chuyển đổi của ngành công nghiệp ô tô trong nền kinh tế hiện nay và môi trường xã hội, Để thúc đẩy sự phát triển lâu dài của ngành công nghiệp và thực hiện các trách nhiệm kinh tế của chính phủ.

Các doanh nghiệp tham gia vận hành trình diễn phương tiện năng lượng mới, dù là doanh nghiệp thiết kế, sản xuất và vận hành phương tiện hay doanh nghiệp sản xuất, vận hành thiết bị phụ trợ, với tư cách là các tổ chức kinh tế, đều mong thu được lợi nhuận và có lãi trong hoạt động trình diễn và đạt phát triển sản phẩm. Đổi mới tạo động lực cho sự phát triển của doanh nghiệp và giảm thiểu rủi ro.

Chính phủ hỗ trợ chính sách ưu đãi cho sự phát triển của doanh nghiệp, xây dựng các luật và quy định tương ứng để bảo vệ lợi ích và tính hợp pháp trong hoạt động của doanh nghiệp đồng thời điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp. Và các doanh nghiệp, với tư cách là cơ quan điều hành chính, thực hiện tốt hơn các chính sách, quy định của Chính phủ và các quy hoạch ngành. Đây là trọng tâm của cuộc chơi giữa chính phủ và doanh nghiệp.

2.2 Mối quan hệ trò chơi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp

Người tiêu dùng, với tư cách là khán giả của hoạt động trình diễn các phương tiện năng lượng mới, là nguồn phản hồi cốt lõi về hiệu quả của hoạt động trình diễn. Quan niệm, sở thích và khả năng tiêu dùng của người tiêu dùng ảnh hưởng trực tiếp đến việc thúc đẩy hoạt động trình diễn.

Người tiêu dùng và doanh nghiệp cũng đại diện cho các bên liên quan khác nhau trong các hoạt động trình diễn. Với tư cách là người tiêu dùng, khi mua và sử dụng các phương tiện năng lượng mới, họ hy vọng có được những sản phẩm tốt nhất có thể hoặc nhiều dịch vụ hơn với mức giá mua thấp nhất có thể. Trong hoạt động trình diễn, doanh nghiệp chủ yếu hướng đến mục tiêu là thu được lợi nhuận, để thu được lợi nhuận, ngoài việc kiểm soát chi phí, doanh nghiệp cũng sẽ tăng giá sản phẩm, dịch vụ một cách hợp lý. Đây là trọng tâm của cuộc chơi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp.

2.3 Trò chơi giữa các bộ quốc gia và chính quyền địa phương

Vì “bốn bộ và ủy ban” của nhà nước và chính quyền địa phương đều chịu trách nhiệm giám sát và hỗ trợ chính sách trong việc trình diễn và vận hành các phương tiện năng lượng mới, trong hoạt động thực tế, giữa hai bên cũng có mối quan hệ trò chơi, được thể hiện cụ thể trong các khía cạnh sau đây.

Thứ nhất, vai trò trong việc hoạch định chính sách là khác nhau. Trong việc xây dựng các chính sách và quy định để khuyến khích phương tiện sử dụng năng lượng mới, “bốn Bộ và Ủy ban” quốc gia chủ yếu xây dựng và xúc tiến các kế hoạch phát triển ngành, các chính sách hỗ trợ có liên quan và tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm từ cấp vĩ mô. Chính quyền địa phương chủ yếu đóng vai trò trong việc chuyên môn hóa các chính sách và quy định. Sự khác biệt giữa vị trí của cả hai quyết định sự khác biệt trong hành vi. “Bốn Bộ và Ủy ban” quốc gia đứng trên đỉnh cao của phát triển công nghiệp, và nhấn mạnh ý nghĩa của các chính sách thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô và các lợi ích xã hội như bảo vệ môi trường. Được thúc đẩy bởi lợi nhuận tài chính và các chỉ số hoạt động khác, chính quyền địa phương quan tâm nhiều hơn đến lợi ích kinh tế do các chính sách quốc gia mang lại cho địa phương. OEM và các công ty phụ tùng của sản phẩm. Tuy nhiên, trong thực tế hoạt động của doanh nghiệp, việc sản xuất các phương tiện và bộ phận sử dụng năng lượng mới không được coi là hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp, điều này gây lãng phí lớn nguồn lực phát triển phương tiện năng lượng mới. Do đó, có một mối quan hệ trò chơi giữa hai người.

Thứ hai, các vai trò trong hoạt động thực tế là khác nhau. Trong hoạt động thực tế của các phương tiện năng lượng mới, “bốn bộ và ủy ban” quốc gia chủ yếu đóng vai trò giám sát và giám sát, trong khi chính quyền địa phương là người thúc đẩy thực tế các hoạt động trình diễn. Vị trí của cả hai là khác nhau. "Bốn Bộ và Ủy ban" của nhà nước đã áp dụng một loạt các biện pháp để tạo ra một bầu không khí thị trường công bằng và tốt cho sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô năng lượng mới, trong khi chính quyền địa phương có thể bảo vệ các thương hiệu địa phương hoặc các công ty ô tô dưới hình thức bảo hộ địa phương trong hoạt động trình diễn Hoặc các công ty ô tô năng lượng mới trong khu vực khó tham gia thị trường, do đó phá hủy sự công bằng của thị trường.

2.4 Trò chơi giữa các bên liên quan khác

Ngoài ra còn có các mối quan hệ trò chơi giữa các chính quyền địa phương, giữa các công ty trong chuỗi công nghiệp ô tô năng lượng mới và giữa người tiêu dùng. Trước hết, để phát triển kinh tế địa phương tốt hơn, các chính quyền địa phương đặt ra nhiều vấn đề như nỗ lực tìm nguồn lực phát triển và ưu tiên các chính sách quốc gia. Sự hiểu biết và giải thích của Chính phủ về các chính sách quốc gia cũng như các chính sách ưu đãi có thể đưa ra đều có tác dụng rất lớn đối với việc thúc đẩy đầu tư vào các doanh nghiệp ngành năng lượng mới. Sự chú trọng và lập kế hoạch phát triển của các chính quyền địa phương đối với ngành năng lượng mới có thể giành được nhiều hỗ trợ về chính sách quốc gia hơn cho họ.

Thứ hai, có sự cạnh tranh về nguồn lực sản xuất, chính sách hỗ trợ, nguồn lực thị trường và các khía cạnh khác giữa các công ty trong chuỗi công nghiệp ô tô năng lượng mới. quan tâm đến môi trường bên ngoài và đối thủ cạnh tranh. Phân tích toàn diện và chuyên sâu.

Ngoài ra, còn có các hiện tượng như hiệu ứng nhóm và sự so sánh giữa những người tiêu dùng. Đánh giá của người tiêu dùng về sản phẩm có nhiều khả năng ảnh hưởng đến ấn tượng của nhóm người tiêu dùng tiềm năng xung quanh họ, được phản ánh qua doanh số và danh tiếng của sản phẩm. Người tiêu dùng cũng có những tác động tâm lý như so sánh, và có một tác động tâm lý nhất định đến giá cả và hình thức của sản phẩm đã mua, điều này ảnh hưởng đến việc tiếp thị sản phẩm.

3 Phân tích mô hình trò chơi hành vi của các đối tượng vận hành trình diễn xe năng lượng mới

3.1 Các giả định về điều kiện và cài đặt thông số

Chính quyền địa phương và chính quyền trung ương được phân loại là các thực thể chính phủ, các loại hình doanh nghiệp tham gia vào hoạt động trình diễn được phân loại là các thực thể doanh nghiệp và người tiêu dùng được phân loại là các thực thể tiêu dùng để thiết lập một mô hình trò chơi.

Giả thuyết 1: Giả định rằng hành vi của ba bên, chính phủ, doanh nghiệp và người tiêu dùng, là hoàn toàn hợp lý.

Giả thuyết 2: Giả sử rằng chính phủ có thể lựa chọn hai chiến lược hành vi: hỗ trợ chính sách mạnh mẽ và hỗ trợ chính sách chung. Xác suất để lựa chọn chính sách hỗ trợ mạnh là S0 và lựa chọn chính sách hỗ trợ chung là 1-S0. Các công ty có thể lựa chọn giữa xúc tiến mạnh mẽ và đối phó với xúc tiến. Xác suất để thúc đẩy mạnh mẽ dự án hoạt động trình diễn là S1 và xác suất để đối phó với việc xúc tiến dự án hoạt động trình diễn là 1-S1. Người tiêu dùng có thể chọn xem có chủ động sử dụng các phương tiện sử dụng năng lượng mới hay không, trong đó xác suất sử dụng chủ động là S2 và xác suất sử dụng thụ động là 1-S3.

Giả thuyết 3: Thu nhập bình thường mà công ty có được từ hoạt động quảng cáo là m1 và thu nhập có được bằng cách thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động trình diễn là p1 (trong đó, nếu doanh nghiệp quảng bá mạnh mẽ hoạt động trình diễn và người tiêu dùng sử dụng nó một cách thụ động, thì doanh nghiệp sẽ thu được thu nhập p ′ 1), và nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các chính sách của chính phủ Doanh thu là q1, chi phí phải trả trong hoạt động trình diễn các phương tiện năng lượng mới là c1 và tổn thất do quảng cáo gây ra là w1; thu nhập bình thường của người tiêu dùng sử dụng m2 một cách thụ động là m2, và thu nhập có được khi tích cực sử dụng các phương tiện năng lượng mới là p2 (trong đó Nếu người tiêu dùng tích cực sử dụng và công ty nên xúc tiến hoạt động trình diễn, thì người tiêu dùng thu được thu nhập là p′2), thu nhập thu được từ hỗ trợ chính sách của chính phủ là q2 , chi phí sử dụng phương tiện năng lượng mới là c2, và tổn thất là w2; nguyên nhân của chính phủ Thu nhập thu được từ việc thúc đẩy dự án vận hành phương tiện năng lượng mới là q0 và chi phí phải trả là c0.

Theo các giả định trên, ma trận thu nhập ba bên của chính phủ, doanh nghiệp và người tiêu dùng được thể hiện trong Bảng 1.

3.2 Trò chơi Phân tích Hoạt động Trình diễn Phương tiện Năng lượng Mới Phần thân chính

Như trong Bảng 1, việc trình diễn các phương tiện năng lượng mới đòi hỏi chính phủ, doanh nghiệp và người tiêu dùng hợp tác, tham gia và đóng vai trò của mình để thực hiện thành công việc thị trường hóa các phương tiện năng lượng mới. Đây cũng là việc trình diễn các phương tiện năng lượng mới .Sự biểu hiện của thuyết ngoại diên do các chủ thể có trách nhiệm trong hoạt động. Trong quá trình hoạt động trình diễn, mỗi chủ thể có lợi ích riêng. Do đó, có một công thức cân bằng, đó là, trong một khoảng thời gian nhất định, khi chính phủ lựa chọn chính sách hỗ trợ, chi phí (C) và thu nhập (P) mà doanh nghiệp và người tiêu dùng kỳ vọng sẽ lựa chọn để thúc đẩy phương tiện năng lượng mới đáp ứng các điều kiện sau điều kiện:

Ei (P) ≥Ei (C) (1)

Chính phủ cần hỗ trợ chính sách mạnh mẽ và các điều kiện cần thiết để doanh nghiệp và người tiêu dùng lựa chọn để thúc đẩy mạnh mẽ dự án hoạt động trình diễn là:

3.2.1 Phân tích các lựa chọn chiến lược của doanh nghiệp và người tiêu dùng trong điều kiện chính sách hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ

Tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải là xu hướng phát triển trong tương lai của ngành công nghiệp ô tô. Với vai trò là cơ quan quản lý, các cơ quan ban ngành của chính phủ không chỉ là người hoạch định các kế hoạch và hệ thống phát triển phương tiện năng lượng mới mà còn là động lực bên trong và thúc đẩy sự phát triển. Do đó, chính sách hỗ trợ của chính phủ là các phương tiện năng lượng mới. Trong quá trình trình diễn và vận hành các phương tiện năng lượng mới, chính phủ cần thực hiện các chiến lược hỗ trợ chính sách để điều chỉnh tốt hơn sự phát triển của ngành và các tiêu chuẩn ngành, đồng thời khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Và thông qua việc thiết lập một cơ chế liên lạc và phối hợp để điều phối lợi ích và hành vi của các đơn vị khác nhau tham gia vào hoạt động trình diễn. Giả sử rằng công ty là cơ quan chính 1, công ty chọn thúc đẩy mạnh mẽ các phương tiện năng lượng mới (kịch bản 1) và đối phó với việc quảng bá các phương tiện năng lượng mới (kịch bản 2) với các điều kiện hỗ trợ chính sách của chính phủ. Các lợi ích mong đợi là E11 và E12 tương ứng:

E11 = S1 [S2 (m1 + p1 + q1 - c1) +

(1 - S2) (m1 + p′1 + q1 - c1)](3)

E12 = (1-S1) [S2 (m1-w1) +

(1-S2) (m1-w1)](4)

Khi đó, lợi nhuận kỳ vọng trung bình mà doanh nghiệp thu được dưới sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính sách của chính phủ là:

1 = E11 + E12 = S1S2 (p1 - p′1) +

S1 (m1 + p′1 + q1 - c1) + (1 - S1) (m1 - w1) (5)

Khi một công ty quyết định thúc đẩy mạnh mẽ các dự án xe năng lượng mới (Kịch bản 1), S1 = 1, lợi tức kỳ vọng trung bình 11 là:

11 = S2 (p1 - p′1) + (m1 + p′1 + q1 - c1) (6)

Khi công ty chọn không thúc đẩy các dự án xe năng lượng mới (Kịch bản 2), S1 = 0, lợi nhuận kỳ vọng trung bình của 12 là:

12 = m1 - w1 (7)

Chênh lệch lợi nhuận kỳ vọng là ΔE1:

ΔE1 = 11-12 =

S2 (p1 - p′1) + p′1 + q1 + w1 - c1 (8)

Tương tự, sự khác biệt giữa kỳ vọng của người tiêu dùng về việc lựa chọn và không sử dụng các phương tiện năng lượng mới là:

ΔE2 = S1 (p2 - p′2) + p′2 + q2 + w2 - c2 (9)

Các điều kiện để doanh nghiệp và người tiêu dùng lựa chọn quảng bá chiến lược xe năng lượng mới là:

ΔE1 = S2 (p1 - p′1) + p′1 + q1 + w1 - c1≥0

ΔE2 = S1 (p2 - p′2) + p′2 + q2 + w2 - c2≥0 (10)

Các điều kiện cần đáp ứng để có được p1, p2, w1, w2, c1 và c2 là:

p1 - p′1≥0

p2 - p′2≥0

w1 - c1≥0

w2-c2≥0 (11)

Có thể thấy rằng các biểu thức p1-p′1≥0 và p2-p′2≥0 luôn hợp lệ, nghĩa là p1, p′1, p2 và p′2 không ảnh hưởng đến kết quả. Có thể thấy, với chính sách hỗ trợ mạnh mẽ xe ​​năng lượng mới của Chính phủ, các yếu tố chính ảnh hưởng đến việc đầu tư quảng bá xe năng lượng mới của các doanh nghiệp và người tiêu dùng là: thiệt hại do không tham gia quảng bá xe năng lượng mới và tham gia vào năng lượng mới Chi phí khuyến mại ô tô.

3.2.2 Phân tích các lựa chọn chiến lược của doanh nghiệp và người tiêu dùng trong điều kiện hỗ trợ chính sách chung của Chính phủ

Khi hoạt động trình diễn của các phương tiện năng lượng mới đạt đến một mức độ nhất định và các điều kiện thị trường đã chín muồi, chính phủ nên giảm dần hỗ trợ cho sự phát triển của các phương tiện năng lượng mới, và để thị trường tự điều tiết và thúc đẩy sự phát triển của nó nhiều hơn. Trong các điều kiện hỗ trợ chính sách chung của chính phủ, lợi nhuận kỳ vọng trung bình của doanh nghiệp (đối tượng 1) và người tiêu dùng (đối tượng 2) là:

′ 1 = S1S2 (p1 - p′1) +

S1 (m1 + p′1 - c1) + (1 - S1) m1 (12)

′ 2 = S1S2 (p2 - p′2) +

S2 (m2 + p′2 - c2) + (1 - S2) m2 (13)

Theo cách tương tự, chênh lệch lợi nhuận kỳ vọng ΔE ′ và ΔE′2 để các công ty và người tiêu dùng lựa chọn có nên thúc đẩy dự án hoạt động trình diễn như sau:

ΔE′1 = S2 (p1 - p′1) + p′1 - c1

ΔE′2 = S1 (p2 - p′2) + p′2 - c2 (14)

Trong điều kiện của các chính sách hỗ trợ chung, điều kiện để doanh nghiệp và người tiêu dùng lựa chọn tham gia và thúc đẩy các dự án xe năng lượng mới là:

ΔE′1 = S2 (p1 - p′1) + p′1 - c1≥0

ΔE′2 = S1 (p2 - p′2) + p′2 - c2≥0 (15)

nhưng:

p1 - p′1≥0

p2 - p′2≥0

p′1 - c1≥0

p′2-c2≥0 (16)

Có thể thấy rằng các biểu thức p1-p′1≥0 và p2-p′2≥0 luôn hợp lệ, nghĩa là p1, p′1, p2 và p′2 không ảnh hưởng đến kết quả. Có thể thấy, trong giai đoạn sau của quá trình trình diễn và quảng bá phương tiện năng lượng mới, sau khi chính phủ giảm dần hỗ trợ chính sách, các yếu tố chính ảnh hưởng đến việc doanh nghiệp và người tiêu dùng có lựa chọn tham gia vào các dự án trình diễn xe năng lượng mới hay không là: Thu nhập và chi phí tham gia vào hoạt động trình diễn của các phương tiện năng lượng mới.

4 Đề xuất về cải thiện hành vi của các đơn vị vận hành trình diễn xe năng lượng mới

4.1 Hành động của Chính phủ

Có thể thấy từ kết quả phân tích trò chơi của cơ quan chính của hoạt động trình diễn phương tiện năng lượng mới rằng trong điều kiện được chính phủ hỗ trợ mạnh mẽ, chính phủ nên tiến hành kiểm soát vĩ mô thông qua các chính sách.

(1) Tăng hình phạt đối với các công ty ô tô không tham gia vào việc quảng bá xe sử dụng năng lượng mới thông qua các chính sách và quy định cũng như các ràng buộc khác, để làm tăng thiệt hại mà họ phải chịu do không tham gia vào việc trình diễn và vận hành các phương tiện năng lượng mới; Và khuyến khích của người tiêu dùng, điều này làm tăng thiệt hại của họ từ một góc độ khác, tức là tăng w1 và w2. Ví dụ, khuyến khích xây dựng cơ sở hạ tầng sạc và thay thế, đồng thời thực hiện các chương trình mua sắm của chính phủ cho các phương tiện năng lượng mới có thể tăng động lực cho các công ty tham gia. Sự ra đời của các phương tiện năng lượng mới không bị hạn chế và được hưởng các quyền ưu tiên đã làm tăng lợi ích của người tiêu dùng.

(2) Giảm chi phí của các công ty tham gia vào các dự án xe năng lượng mới thông qua thuế và các chính sách ưu đãi khác, đồng thời giảm chi phí của người tiêu dùng xe năng lượng mới thông qua các khoản trợ cấp của chính phủ, chẳng hạn như trợ cấp mua xe, sạc lại và trợ cấp sau bán hàng thay thế. C1 và c2, để tăng sự nhiệt tình và xác suất tham gia vào các hoạt động trình diễn của cả hai, chẳng hạn như giảm hơn nữa thuế mua xe năng lượng mới và thuế liên kết sử dụng, v.v.

Trong quá trình từng bước chuyển đổi từ hoạt động trình diễn xe năng lượng mới sang thị trường hóa, chính phủ sẽ giảm dần hỗ trợ chính sách và ngành công nghiệp xe năng lượng mới sẽ giảm dần sự phụ thuộc vào các chính sách và tiến hành tự điều chỉnh và cạnh tranh phù hợp với thị trường- các quy tắc và quy định hoạt động có định hướng., và cuối cùng tồn tại ở mức phù hợp nhất. Trong điều kiện chính phủ giảm hỗ trợ chính sách, lợi ích mà doanh nghiệp và người tiêu dùng thu được từ việc tham gia thị trường hóa các phương tiện năng lượng mới có thể bị giảm, tức là p1 và p2 sẽ giảm. Để đảm bảo sự phát triển liên tục của việc trình diễn và quảng bá, chính phủ nên bắt đầu hình thành các biện pháp để giảm chi phí tham gia trình diễn và vận hành các phương tiện năng lượng mới, tức là giảm c1 và c2.

(1) Nâng cao chất lượng nguyên liệu sản phẩm và sản phẩm thông qua các tiêu chuẩn ngành nhằm bảo vệ tốt hơn lợi ích của doanh nghiệp và người tiêu dùng, tránh tăng chi phí sử dụng của người tiêu dùng do vấn đề chất lượng sản phẩm gây ra.

(2) Thúc đẩy sản xuất quy mô lớn các phương tiện năng lượng mới nhằm giảm chi phí sản xuất, để phản ánh đầy đủ lợi thế của chi phí thấp hơn và lợi ích lớn hơn do sử dụng chúng.

(3) Cải thiện quy hoạch và xây dựng các thiết bị và công trình hỗ trợ như thiết bị sạc, mang lại sự thuận tiện cho người tiêu dùng sử dụng ở một mức độ nhất định, giảm sự bất tiện của người tiêu dùng khi sử dụng, tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời cũng giảm các nguồn năng lượng mới. .Những khoản lỗ do doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ô tô gây ra do các yếu tố khác ngoài sản phẩm.

4.2 Hành vi của Công ty

Khi chính phủ ủng hộ mạnh mẽ việc phát triển các phương tiện năng lượng mới, các công ty nên đo lường những tổn thất phát sinh do không tham gia vào hoạt động trình diễn các phương tiện năng lượng mới và chi phí phát sinh khi tham gia vào hoạt động trình diễn. họ nên tích cực đầu tư vào hoạt động trình diễn; ngược lại, hành vi tham gia hoạt động trình diễn có thể được kiểm soát một cách thích hợp. Vì vậy, khi chiến lược phát triển của công ty là theo hướng phát triển và sản xuất các phương tiện năng lượng mới, nhằm giúp công ty hoàn thành tốt việc chuyển đổi sản phẩm và nắm bắt kịp thời hướng phát triển công nghiệp mới, cần phải có sự phát triển của kinh doanh xe năng lượng mới của công ty.

(1) Chú ý theo dõi những thay đổi chính sách của đất nước đối với việc phát triển các phương tiện năng lượng mới, tích cực nỗ lực thực hiện các chính sách quốc gia có lợi cho công ty, cải thiện các lợi thế chính sách, chẳng hạn như trợ cấp, ưu đãi thuế, v.v. và tăng giá trị của w1.

(2) Giảm chi phí vận hành của các cuộc trình diễn xe năng lượng mới bằng cách áp dụng các kết quả R&D và cải tiến quy trình sản xuất. Và tích cực tích hợp các nguồn lực của chuỗi công nghiệp, hiện thực hóa việc sản xuất quy mô lớn các phương tiện năng lượng mới và thị trường hóa các hoạt động trình diễn, mặt khác, giảm chi phí vận hành và giảm giá trị của c1.

Khi chính sách hỗ trợ của chính phủ đối với hoạt động trình diễn của các phương tiện năng lượng mới đang dần giảm xuống, các công ty liên quan đến phương tiện năng lượng mới nên tận dụng đầy đủ các quy tắc thị trường và điều chỉnh hoạt động kinh doanh của họ một cách kịp thời. Tại thời điểm này, các chỉ số để đo lường xem có tích cực tham gia vào hoạt động trình diễn của các phương tiện năng lượng mới hay không là lợi ích có thể thu được khi tham gia vào hoạt động trình diễn của các phương tiện năng lượng mới và chi phí tham gia vào hoạt động trình diễn của các phương tiện năng lượng mới. . Khi cái trước lớn hơn cái sau, các công ty nên tích cực triển khai hoạt động xe năng lượng mới; ngược lại, họ nên giảm đầu tư vào hoạt động xe năng lượng mới và giảm dần việc kinh doanh xe năng lượng mới. Khi doanh nghiệp đang tham gia các hoạt động trình diễn, hãy tăng thu nhập có được từ việc tham gia vào hoạt động trình diễn các phương tiện năng lượng mới. Nắm bắt và vận dụng các chính sách quốc gia có liên quan để phấn đấu hỗ trợ chính sách cho doanh nghiệp; nâng cao hàm lượng công nghệ trong sản xuất, quản lý và sản phẩm, nâng cao trình độ công nghệ, tăng lợi nhuận sản phẩm thông qua giảm giá thành; thực hiện theo chính sách quốc gia để mở rộng thị trường xe năng lượng mới, tăng doanh số, và tăng sự tham gia Lợi ích của hoạt động trình diễn; đồng thời, giảm chi phí của hoạt động trình diễn. Tương tự, giảm giá trị của c1 thông qua sản xuất quy mô lớn, cải tiến công nghệ và tích hợp nguồn lực.

4.3 Hành vi của người tiêu dùng

Tương tự đối với các doanh nghiệp, khi chính phủ ủng hộ mạnh mẽ việc phát triển các phương tiện năng lượng mới, chính phủ sẽ quyết định có tham gia vào hoạt động trình diễn hay không bằng cách đo lường những tổn thất phát sinh do không tham gia vào hoạt động trình diễn của các phương tiện năng lượng mới và chi phí tham gia trình diễn. hoạt động. Khi cái trước lớn hơn cái sau, họ nên có xu hướng mua và sử dụng các phương tiện năng lượng mới, ngược lại, người tiêu dùng có thể giảm việc mua và sử dụng các phương tiện năng lượng mới.

(1) Tăng tổn thất do không tham gia vào hoạt động trình diễn các phương tiện năng lượng mới. Tiếp tục giải thích sâu về các chính sách trợ giá phương tiện năng lượng mới, chính sách trợ giá năng lượng, v.v., để hiểu được mức tiêu thụ thêm của phương tiện năng lượng mới do sử dụng phương tiện truyền thống.

(2) Giảm chi phí sử dụng các phương tiện năng lượng mới. Hiểu rõ tính năng của sản phẩm, làm tốt công việc chăm sóc sản phẩm hàng ngày và giảm chi phí cho các hạng mục bảo trì, chăm sóc khác ngoài bảo hành sản phẩm; hiểu rõ các phương tiện sạc miễn phí do nhà nước đầu tư xây dựng và sử dụng hợp lý các trang thiết bị, phương tiện để giảm chi phí sử dụng các phương tiện năng lượng mới.

Khi sự hỗ trợ chính sách của chính phủ đối với hoạt động trình diễn xe năng lượng mới giảm dần, các chỉ số để đo lường xem có tích cực tham gia vào hoạt động trình diễn xe năng lượng mới hay không là những lợi ích có thể thu được từ việc tham gia vào hoạt động trình diễn xe năng lượng mới , và khoản đầu tư cần thiết để tham gia vào hoạt động trình diễn của các phương tiện năng lượng mới. chi phí. Tương tự như vậy, khi cái trước lớn hơn cái sau, người tiêu dùng nên có xu hướng sử dụng các phương tiện năng lượng mới hơn, ngược lại, họ nên giảm việc mua và sử dụng các phương tiện năng lượng mới. Thông qua việc được hưởng các chính sách ưu đãi quốc gia; việc được hưởng các chính sách như bảo dưỡng phương tiện hàng ngày, sạc và thay thế điện miễn phí, v.v., những lợi ích có thể thu được từ việc tham gia trình diễn các phương tiện năng lượng mới được cải thiện, và giảm chi phí tham gia vào hoạt động trình diễn của các phương tiện năng lượng mới.

5. Kết luận

Trong thực tiễn hoạt động trình diễn phương tiện năng lượng mới của Trung Quốc, chính phủ, doanh nghiệp và người tiêu dùng không phải là mối quan hệ trò chơi hoàn toàn tĩnh, và ảnh hưởng lẫn nhau của chúng phức tạp hơn. Các yếu tố như thiệt hại mà tất cả các tổ chức có liên quan phải gánh chịu do không tham gia quảng bá phương tiện năng lượng mới, chi phí tham gia quảng bá phương tiện năng lượng mới, lợi ích có thể thu được khi tham gia vào hoạt động trình diễn phương tiện năng lượng mới, và chi phí tham gia vào hoạt động trình diễn các phương tiện năng lượng mới. Việc phản ánh điều này ảnh hưởng đến sự thành công của hoạt động trình diễn và quảng bá.

người giới thiệu

1 Yang Meiru. Một nghiên cứu thực nghiệm về hành vi mua ô tô tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường theo Chính sách trợ giá [J]. Tạp chí của Đại học Tây Nam Giao thông (Ấn bản Khoa học Xã hội), 2013 (5).

2 Wang Hui Nghiên cứu về các chính sách tài khóa và thuế nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô năng lượng mới của Trung Quốc [D]. Nanchang: Đại học Kinh tế Tài chính Giang Tây, 2010.

3 Zhang Dongming. Phân tích chính sách và xu hướng về việc thúc đẩy và áp dụng các phương tiện năng lượng mới [J]. Nghiên cứu ngành công nghiệp ô tô, 2015 (1).

4 Cai Jianlin. Phân tích khả năng chống lại việc quảng bá các phương tiện năng lượng mới từ quan điểm của người tiêu dùng [J]. Jiangsu Shanglun, 2012 (4).

5Fu Yuwu. Nghiên cứu và phát triển các ngành công nghiệp mới nổi chiến lược của Trung Quốc [M]. Bắc Kinh: Nhà xuất bản ngành máy móc, 2013.

6 Zhang Jingjing. Phân tích trò chơi đa bên về việc xây dựng và phát triển các phương tiện sạc xe điện [D].

7 Wang Haixiao, Miao Xiaoming. Nghiên cứu trò chơi về trợ cấp R&D cho phương tiện năng lượng mới của Trung Quốc [J]. Soft Science, 2013 (6).

Trước: Phân tích bằng sáng chế cải tiến kỹ thuật của bộ giảm xóc trục khuỷu động cơ ô tô
Kế tiếp: Nghiên cứu về tình hình hoạt động và các chiến lược phát triển sáng tạo của các phương tiện năng lượng mới —— Dựa trên phân tích tài chính của BYD

Chúc các bạn đọc tin choi da bong dau to vui vẻ!