soi kèo bong da

 • Sự đóng góp
 • Thời gian cập nhật 22/10/2021
 • 3 readings
 • Rating 0
 • great
 • Step on

Giới thiệu về soi kèo bong da

k truc tiep bong da

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thương mại điện tử xuyên biên giới của các doanh nghiệp vừa và nhỏ

 • Sự đóng gópZhang Yong
 • Cập nhật thời gian2015-10-13
 • Đọc980 lần
 • ghi bàn4
 • tuyệt vời72
 • Bước lên0

Bởi Yang Nachuan, Wang Lin, Yang Jianzheng

Tóm tắt: Hiện tại, có hai cách chính để các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Trung Quốc phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới, một là thông qua nền tảng giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới của bên thứ ba và hai là thông qua thương mại điện tử độc lập của chính doanh nghiệp họ trang mạng. Dựa trên phân tích của quá trình thương mại điện tử xuyên biên giới, bốn yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn các phương thức thương mại điện tử xuyên biên giới được tìm thấy: tiếp thị trực tuyến, thanh toán điện tử, thông quan điện tử và hậu cần xuyên biên giới; sử dụng Probit Mô hình phát hiện tiếp thị điện tử, thông quan điện tử và hậu cần xuyên biên giới Điểm yếu trong phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới của Trung Quốc trong lĩnh vực hậu cần tạo cơ sở cho việc ra quyết định của doanh nghiệp.

Mạng Tạp chí Giáo dục http://www.jyqkw.com
Từ khóa: thương mại điện tử xuyên biên giới; DNVVN; nghiên cứu thực nghiệm

1. Giới thiệu

Năm 2014, 64,12% tổng ngoại thương của Trung Quốc được tạo ra bởi các doanh nghiệp ngoại thương vừa và nhỏ.[1]Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã phải đối mặt với nhiều khó khăn bên trong và bên ngoài trong quá trình phát triển ngoại thương trong những năm gần đây. Có hai cách chính để các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Trung Quốc phát triển thương mại điện tử, thông qua nền tảng giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới của bên thứ ba hoặc trang web thương mại điện tử độc lập của riêng họ.Việc sử dụng phương thức thương mại điện tử xuyên biên giới nào cho hoạt động ngoại thương cần có sự đánh giá khoa học Vì thương mại điện tử xuyên biên giới là một hoạt động mới trong lĩnh vực ngoại thương nên hầu hết các DNVVN vẫn chưa quen với cơ chế hoạt động và các yếu tố ảnh hưởng của nó.[2]. Qua phân tích quy trình giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới, bài báo nhận thấy giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới bao gồm 4 mắt xích chính: kinh doanh theo mạng (F1), thanh toán điện tử quốc tế (F2), thông quan điện tử (F3 ) và hậu cần xuyên biên giới (F4); Sử dụng mô hình Probit để phân tích tình trạng ứng dụng thương mại điện tử xuyên biên giới của các đơn vị tham gia triển lãm Canton Fair và nhận thấy rằng tiếp thị trực tuyến, thông quan điện tử và hậu cần xuyên biên giới là những liên kết chính.

2. Giả định mô hình và thiết kế bảng câu hỏi

2.1 Quy trình giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới

Quy trình thương mại xuất khẩu truyền thống được chia thành 4 giai đoạn: giai đoạn tiếp thị, giai đoạn thanh toán, giai đoạn làm thủ tục hải quan, giai đoạn hậu cần và giai đoạn phân phối. Trong điều kiện thương mại điện tử xuyên biên giới, các liên kết xuất khẩu cơ bản chưa có những thay đổi lớn, nhưng hình thức và phương thức thì khác.4 giai đoạn ban đầu phát triển thành tiếp thị trực tuyến, thanh toán điện tử xuyên biên giới, thông quan điện tử và hậu cần xuyên biên giới[3].

2.2 Mô tả mô hình

Trong các mô hình kinh tế lượng cổ điển, các biến phụ thuộc thường được coi là các biến liên tục. Tuy nhiên, trong các bài toán kinh tế thực tế thường gặp các biến rời rạc, lúc này không thể sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất để xây dựng mô hình hồi quy mà nên sử dụng mô hình biến phụ thuộc rời rạc. Mô hình được chia thành mô hình lựa chọn nhị phân và mô hình trắc nghiệm theo số lượng tùy chọn của biến phụ thuộc.Sử dụng mô hình Probit trong mô hình lựa chọn nhị phân để phân tích dữ liệu và nghiên cứu tác động của bốn liên kết trong quá trình giao dịch xuyên biên giới đối với sự phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Trung Quốc[4]. Mô hình Probit giả định rằng có một biến chỉ số y * và giá trị của y * có liên quan đến giá trị của x.

Khi y * vượt quá giá trị tới hạn, điều đó có nghĩa là y nhận 1, ngược lại là 0. Đồng thời, xem xét mô hình xác suất của giá trị quan sát để thực hiện phân tích định lượng về các đặc điểm tổng thể và xác suất xuất hiện của sự kiện được kiểm tra, nghĩa là để thiết lập mô hình:

Ưu điểm của mô hình Probit là dựa trên phân phối chuẩn tích lũy, điều này sẽ tránh được các tình huống phi thực tế trong đó ước tính xác suất nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn 1 trong mô hình xác suất tuyến tính và có thể mô tả chính xác hơn việc ra quyết định quy trình của đối tượng nghiên cứu của chúng tôi.

Theo phân tích và xử lý dữ liệu nghiên cứu dựa trên ý tưởng của mô hình Probit, có thể nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình giao dịch xuyên biên giới đến cách thức các DNVVN thực hiện thương mại điện tử. Sử dụng y để chỉ cách các công ty chọn để phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới, bao gồm cả việc sử dụng các nền tảng của bên thứ ba hoặc các trang web độc lập. Các chỉ số chính của 4 liên kết giao dịch được lấy từ trung bình cộng của tất cả các chỉ số phụ (Câu hỏi 11, 12 và 13 đã được xử lý ngược lại). đó là:

3. Phân tích dữ liệu

3.1 Phân tích thống kê

Theo quy trình cơ bản của thương mại điện tử xuyên biên giới, các công ty thương mại điện tử ngoại thương cũng có những điểm chung là “thương mại điện tử xuyên biên giới” và những đặc điểm khác nhau về “phương thức phát triển”. Bảng câu hỏi chủ yếu sử dụng thống kê toàn diện và đa chiều về các chỉ số phụ khác nhau, sau đó sử dụng phương pháp trung bình để tính các chỉ số chính, tức là điểm tổng hợp của bốn mắt xích chính của quá trình giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới. Sử dụng thang đo Likert, khoảng là[1,7]7 có nghĩa là "hoàn toàn đồng ý", và 1 có nghĩa là "hoàn toàn không đồng ý".

Bảng câu hỏi khảo sát này đến từ Hội chợ Canton mùa thu 2014. 1031 bảng câu hỏi đã được trả lại, 11 bảng câu hỏi không hợp lệ bị loại và tổng số 1020 bảng câu hỏi hợp lệ đã được trả lại. Xét theo quy mô doanh nghiệp thì bao gồm các doanh nghiệp siêu lớn, lớn, vừa và nhỏ, dưới góc độ công nghiệp thì bao gồm các ngành sản xuất, lưu thông, dịch vụ và các ngành khác. Đã hình thành 5 bộ dữ liệu mẫu cho 4 chỉ số liên kết giao dịch (xem Bảng 1).

Việc áp dụng các quan điểm điện tử để thiết lập mô hình Probit để xử lý dữ liệu có thể thu được kết quả thống kê của 4 chỉ số. Trong đó, thời hạn không đổi của mối quan hệ thanh toán điện tử quốc tế là không đáng kể, tức là khả năng sử dụng thanh toán điện tử quốc tế của các DNVVN không ảnh hưởng đáng kể sự phát triển xuyên biên giới của các doanh nghiệp Con đường thương mại điện tử. Do đó, nó bị loại bỏ khỏi mô hình, và mô hình Probit được thiết lập lại, và Bảng 2 thu được.

Từ việc phân tích kết quả trong Bảng 2, có thể thấy rằng ba yếu tố chính của tiếp thị trực tuyến, thông quan điện tử và hậu cần xuyên biên giới đều vượt qua bài kiểm tra F, cho thấy tiếp thị trực tuyến, thông quan điện tử và xuyên - Logistics đơn hàng có ảnh hưởng lớn đến quyết định lựa chọn nền tảng của doanh nghiệp Mô hình Probit là:

3.2 Phân tích kết quả mô hình

Hệ số hồi quy của chỉ số liên kết kinh doanh theo mạng (F1) là -0,23, cho thấy rằng với việc cải thiện khả năng tiếp thị theo mạng của công ty, các công ty có nhiều ưu tiên hơn đối với thương mại điện tử xuyên biên giới trên các trang web độc lập của họ. Phân tích dữ liệu cho thấy tỷ lệ các công ty rút khỏi các nền tảng dịch vụ thương mại điện tử xuyên biên giới truyền thống của bên thứ ba ngày càng tăng và ngày càng nhiều công ty mở rộng thị trường ra nước ngoài thông qua các trang web thương mại điện tử độc lập của riêng họ. Tình hình này đặt ra một thách thức mới đối với nền tảng dịch vụ thương mại điện tử xuyên biên giới truyền thống của bên thứ ba: cần phải cung cấp nhiều hơn và tốt hơn các dịch vụ tiếp thị trực tuyến có giá trị gia tăng để có thể phát triển hơn nữa khi khách hàng mở rộng hoạt động kinh doanh của họ.

Hệ số hồi quy của thanh toán điện tử quốc tế (F2) là 0,24, điều này phản ánh rằng liên kết thanh toán của thương mại điện tử xuyên biên giới đã tương đối chín muồi. Trong những năm gần đây, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin mạng, sự hoàn thiện hơn nữa của bộ phận thị trường dịch vụ thanh toán và việc đưa ra các chính sách thúc đẩy liên quan của chính phủ, một loạt các phương thức thanh toán mới, bao gồm thanh toán bằng thẻ ngân hàng, thư tín dụng điện tử, thứ ba- thanh toán bên, thanh toán qua WeChat, v.v., đã được áp dụng hiệu quả trong thương mại điện tử xuyên biên giới, giảm bớt hiệu quả áp lực dịch vụ kinh doanh của các ngân hàng và tổ chức tài chính, nâng cao hiệu quả thanh toán xuyên biên giới và cung cấp môi trường thanh toán tốt cho -đặt hàng mua bán.

Hệ số hồi quy chỉ số của thông quan điện tử (F3) là -0,47. Có thể thấy, việc thông quan điện tử của doanh nghiệp thành thạo có tác động đáng kể đến mô hình phát triển của các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có năng lực thông quan điện tử mạnh hơn sẽ thích sử dụng các trang web độc lập của riêng họ để thực hiện thương mại điện tử xuyên biên giới, trong khi các công ty còn lại trên nền tảng của bên thứ ba thường có khả năng thông quan điện tử yếu hơn. Cơ quan hải quan cần tăng cường đào tạo doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp khai báo, thông quan trực tuyến, nâng cao mức độ ứng dụng thông quan điện tử của doanh nghiệp; các nhà cung cấp dịch vụ thương mại điện tử xuyên biên giới bên thứ ba cũng cần rà soát tình hình và chủ động cung cấp đầy đủ nhiều loại hình dịch vụ thông quan điện tử nhằm mang lại sự thuận tiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hệ số hồi quy của chỉ số liên kết logistics xuyên biên giới (F4) là -0,58 cho thấy tác động của logistics xuyên biên giới đối với mô hình nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới của doanh nghiệp cao hơn nhiều so với các chỉ số khác. Logistics luôn là điểm nghẽn trong sự phát triển của thương mại điện tử, đặc biệt là thương mại xuyên biên giới. Các công ty thành thạo hơn trong lĩnh vực hậu cần xuyên biên giới có xu hướng thích các trang web độc lập, trong khi các công ty sử dụng nền tảng của bên thứ ba để phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới thường có mức độ hậu cần xuyên biên giới thấp. Trước nhu cầu lớn của các doanh nghiệp về logistics thương mại điện tử xuyên biên giới, Chính phủ cần khuyến khích các doanh nghiệp logistics thực hiện việc sắp xếp lại tài sản thông qua nhiều hình thức khác nhau và xây dựng một nhóm các doanh nghiệp logistics xuyên biên giới lớn hiện đại, có trình độ dịch vụ xuất sắc, khả năng cạnh tranh quốc tế mạnh mẽ. và hàm lượng công nghệ cao. Nền tảng của bên thứ ba cũng nên tích cực hợp tác với các công ty hậu cần xuyên biên giới khác nhau để giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao mức độ quản lý kho hàng điện tử, giảm chi phí vận chuyển và mở rộng khối lượng xuất khẩu trên quy mô toàn cầu.

4. Tóm tắt

Trong giai đoạn đầu của thương mại điện tử xuyên biên giới, các doanh nghiệp vừa và nhỏ nên sử dụng mối quan hệ kinh doanh của các nền tảng của bên thứ ba để hiểu thị trường quốc tế và mở rộng thị trường quốc tế. Sau khi đã có một số khả năng tiếp thị thương mại điện tử xuyên biên giới, họ nên thiết lập các trang web thương mại điện tử xuyên biên giới của riêng họ và tiếp tục Nâng cao khả năng sử dụng thương mại điện tử xuyên biên giới của doanh nghiệp. Các nền tảng dịch vụ thương mại điện tử xuyên biên giới của bên thứ ba cần phải nâng cao toàn diện khả năng cung cấp dịch vụ thương mại xuyên biên giới của nền tảng. Các nền tảng của bên thứ ba nên tối ưu hóa các quy trình thương mại nước ngoài, mở rộng hơn nữa thương mại điện tử xuyên biên giới hỗ trợ các dịch vụ giá trị gia tăng, cung cấp các dịch vụ "một cửa" thương mại điện tử xuyên biên giới, tăng ảnh hưởng trong và ngoài nước của nền tảng, đồng thời giúp các doanh nghiệp nhỏ và các doanh nghiệp quy mô vừa cải thiện việc sử dụng các nền tảng dịch vụ thương mại điện tử xuyên biên giới Khả năng và trình độ.

Mạng Tạp chí Giáo dục http://www.jyqkw.com
người giới thiệu

[1] Bộ Thương mại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Báo cáo Thương mại Điện tử Trung Quốc 2013[J]Bắc Kinh: Báo chí Kinh doanh Trung Quốc, 2014: 13-15.

[2] Wang Lin, Yang Jianzheng. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động logistics quốc tế —— Dựa trên hai lý thuyết thị trường và mô hình phương trình cấu trúc[J]Kinh tế tuần hoàn Trung Quốc, 2014, 05: 50-55.

[3] Wang Lin, Yang Jianzheng. Một nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu quy tắc thương mại điện tử xuyên biên giới[J].Quản lý kinh tế đương đại, 2014, 09: 18-23.

[4] Liu Juan. Thảo luận về sự trỗi dậy và phát triển của thương mại điện tử ngoại thương nhỏ xuyên biên giới: đổi mới thương mại điện tử và dịch vụ hậu cần trong thời kỳ hậu khủng hoảng tài chính[J]Thực tiễn Kinh tế và Thương mại nước ngoài, 2012 (2): 12-15.

Đôi nét về tác giả: Yang Nachuan, tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Khoa học và Công nghệ Thượng Hải, sở thích nghiên cứu: khoa học quản lý, thương mại điện tử. Wang Lin, Đại học Khoa học và Công nghệ Thượng Hải, nghiên cứu sinh, hướng nghiên cứu: thương mại điện tử, khoa học quản lý, thiết kế cơ chế, (tác giả tương ứng). Yang Jianzheng, Đại học Khoa học và Công nghệ Thượng Hải, giáo sư, tiến sĩ giám sát, hướng nghiên cứu: thương mại điện tử, thương mại quốc tế, luật quốc tế.

Trước: Phân tích các chiến lược đổi mới của quản lý hậu cần trong môi trường thương mại điện tử
Kế tiếp: Nghiên cứu về việc xây dựng hệ thống giảng dạy thực tế về thương mại điện tử chuyên ngành thương mại điện tử trong các trường cao đẳng nghề —— Lấy trường dạy nghề cao hơn Lianyungang về tài chính và kinh tế làm ví dụ

Chúc các bạn đọc tin soi kèo bong da vui vẻ!