tin bong da ngoai hang anh

 • Sự đóng góp
 • Thời gian cập nhật 23/10/2021
 • 3 readings
 • Rating 0
 • great
 • Step on

Giới thiệu về tin bong da ngoai hang anh

tỷ so bong da

Nghiên cứu và Ứng dụng Hệ thống Quản lý Nghiên cứu Khoa học Dựa trên Kiến trúc Phát triển Tích hợp Ext + SSH

 • Sự đóng gópXiao Rui
 • Cập nhật thời gian2015-10-19
 • Đọc khối lượng429 lần
 • ghi bàn4
 • tuyệt vời76
 • Bước lên0

Gao Zhan, Suo Zhihai

(Trung tâm Dữ liệu và Thông tin, Đại học Giao thông Tây An, Tây An, Thiểm Tây 710049)

Tóm tắt: Thông qua phân tích và nghiên cứu hiện trạng quản lý nghiên cứu khoa học trong các trường đại học, sử dụng khung phát triển tích hợp Web nhẹ dựa trên Struts, Spring và Hibernate, kết hợp với công nghệ khách hàng phong phú Ext, bắt đầu từ tổ chức dữ liệu cơ bản của quản lý nghiên cứu khoa học, phân tích kỹ hoạt động kinh doanh nghiên cứu khoa học Quá trình quản lý và các đặc điểm của tương tác thông tin cuối cùng sẽ xây dựng một hệ thống thông tin quản lý nghiên cứu khoa học đại học hiệu quả, linh hoạt và ổn định. Hệ thống hiện thực hóa việc kết nối mạng và số hóa quản lý nghiên cứu khoa học, nâng cao hiệu quả hiệu quả tích hợp thông tin và nâng cao mức độ quản lý tinh chỉnh thông tin nghiên cứu khoa học.

Từ khóa: quản lý nghiên cứu khoa học; SSH; Ext; quản lý tinh

Thư viện Trung Quốc Số phân loại: TN911? 34 Mã nhận dạng tài liệu: A Số bài viết: 1004? 373X (2015) 20? 0052? 03

Nghiên cứu và ứng dụng hệ thống quản lý nghiên cứu khoa học dựa trên Ext + SSH

Khung phát triển tích hợp

GAO Zhan, SUO Zhihai

(Trung tâm Dữ liệu và Thông tin, Đại học Giao thông Tây An, Tây An 710049, Trung Quốc)

Tóm tắt: Trong bài báo này nghiên cứu thực trạng quản lý dự án nghiên cứu trong các trường đại học. khung phát triển dựa trên SSH (Struts Spring Hi? bernate) và công nghệ khách hàng phong phú của Ext. Cuối cùng, một hệ thống quản lý nghiên cứu khoa học dựa trên khung phát triển tích hợp Ext + SSH với các ưu điểm về độ tin cậy, hiệu quả và tính linh hoạt đã được xây dựng. Số hóa và mạng lưới quản lý nghiên cứu khoa học đạt được nhờ hệ thống, giúp nâng cao hiệu quả thông tin trong thời kỳ hội nhập và thúc đẩy trình độ quản lý thông tin nghiên cứu khoa học.

Từ khóa: quản lý nghiên cứu khoa học; SSH; Ext; quản lý món ngon

Việc phát triển khả năng nghiên cứu khoa học của trường là một yếu tố quan trọng hạn chế mức độ vận hành chung của một trường đại học, và nó đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng một "trường đại học nghiên cứu". Trong những năm gần đây, với sự mở rộng nhanh chóng về phạm vi và quy mô của công tác nghiên cứu khoa học trong nhà trường, trao đổi thông tin thường xuyên, tính phức tạp ngày càng cao của hoạt động nghiên cứu khoa học, điều này đòi hỏi sự luân chuyển nhanh chóng và quản lý hiệu quả thông tin nghiên cứu khoa học, đáp ứng thực tế xây dựng hệ thống quản lý nghiên cứu khoa học Cần phải xây dựng hệ thống quản lý nghiên cứu khoa học đại học dựa trên khung phát triển tích hợp nhẹ Struts, Spring, Hibernate và công nghệ khách hàng phong phú Ext, đảm bảo quan trọng cho nghiên cứu khoa học.

1 Giới thiệu về khung SSH và Ext

1.1 Giới thiệu về Khung phát triển hệ thống web dựa trên SSH

SSH là một khung phát triển phần mềm MVC dựa trên công nghệ J2EE, tương ứng với hệ thống nặng J2EE. Khung công tác web nhẹ SSH không chỉ duy trì các ưu điểm của J2EE (chẳng hạn như quản lý giao dịch) mà còn đơn giản hóa việc phát triển Web.[1], Nâng cao hiệu quả phát triển. Khung tích hợp SSH được chia một cách hợp lý thành ba lớp: lớp trình bày, lớp logic nghiệp vụ và lớp duy trì dữ liệu[2]. Sơ đồ kiến ​​trúc hệ thống được thể hiện trong Hình 1. Trong lớp trình bày, Struts, với tư cách là cơ sở hạ tầng tổng thể của hệ thống, sử dụng bộ điều khiển để tách mô hình và khung nhìn, đồng thời tách giao diện người dùng khỏi logic giao dịch, do đó rút ngắn đáng kể thời gian phát triển. Trong lớp lưu trữ dữ liệu, khung công tác Hibernate đóng gói các đối tượng nhẹ JDBC, ánh xạ các bảng cơ sở dữ liệu với các đối tượng thông qua các tệp cấu hình. Người phát triển chương trình không cần quan tâm đến cấu trúc cụ thể của cơ sở dữ liệu, và có thể thao tác trực tiếp với các đối tượng dữ liệu. Spring quản lý Struts và Hibernate. Thông qua cơ chế đảo ngược của Spring, vùng chứa được sử dụng để tạo các đối tượng, nghĩa là, các phụ thuộc của đối tượng được đưa vào các thành phần trong quá trình hoạt động, để mã ứng dụng có thể trực tiếp sử dụng cá thể.

1.2 Công nghệ khách hàng phong phú dựa trên bên ngoài

Ext là một khung ứng dụng máy khách phong phú mã nguồn mở dựa trên công nghệ HTML / CSS + JavaScript thuần túy. Nó không liên quan gì đến công nghệ phát triển back-end và có thể được sử dụng trong việc phát triển và ứng dụng nhiều ngôn ngữ phát triển, làm cho các ứng dụng B / S nhiều hơn mạnh mẽ và quan trọng. Cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng. Ext cung cấp nhiều thành phần giao diện người dùng trên nhiều trình duyệt, sử dụng linh hoạt JSON và XML làm định dạng trao đổi, giúp giảm tải lớp trình bày phía máy chủ, để đạt được ứng dụng RIA của máy khách[3]. Ext cũng cung cấp vô số tài liệu học tập và tài liệu API dễ kiểm tra, thuận tiện cho các nhà phát triển truy vấn và sử dụng.

Ext chủ yếu được sử dụng trong việc phát triển bảy danh mục Ứng dụng, Bộ điều khiển, Chế độ xem, Chế độ xem, Cửa hàng, Mô hình và Dữ liệu[4], Mối quan hệ logic của nó được thể hiện trong Hình 2. Điều khiển ứng dụng Ext để tìm các tệp Javascript tương ứng như Con? Troller và View; Controller được sử dụng để triển khai các sự kiện và hoạt động được kích hoạt trên View và liên kết View, Store và Model tương ứng; Model và Store là các lớp dữ liệu mô hình, chủ yếu là Cung cấp dữ liệu đến lớp View; View chịu trách nhiệm chính về hiển thị trang.

2 Thiết kế và triển khai hệ thống quản lý nghiên cứu khoa học

2.1 Thiết kế mô-đun chức năng của hệ thống quản lý nghiên cứu khoa học Việc thiết kế và phát triển hệ thống quản lý nghiên cứu khoa học lấy "quản lý hiệu quả, phục vụ giáo viên và sinh viên, chia sẻ thông tin, công bằng và cởi mở" làm mục tiêu xây dựng và tập trung vào nội dung và quy trình của quản lý nghiên cứu khoa học. Dưới góc độ phạm vi nội dung quản lý, hệ thống quản lý nghiên cứu khoa học chủ yếu được chia thành quản lý dự án nghiên cứu khoa học, quản lý thành tích nghiên cứu khoa học, quản lý quỹ, quản lý vấn đề nghiên cứu khoa học, quản lý cơ sở nghiên cứu khoa học, chức năng quản lý văn phòng nghiên cứu khoa học, quản lý thống kê , quản lý cơ sở dữ liệu chuyên gia, quản lý cơ sở, v.v. 9 mô-đun chức năng chính. Mỗi mô-đun chức năng tương đối độc lập, nhưng cũng được kết nối với nhau. Dưới góc độ mục tiêu phục vụ, cung cấp đầy đủ các dịch vụ cho năm mục tiêu phục vụ chính là lãnh đạo trường học, cao đẳng, cơ sở nghiên cứu khoa học, giáo viên và cán bộ quản lý nghiên cứu khoa học.

2.2 Thiết kế kiến ​​trúc hệ thống dựa trên khung tích hợp Ext và SSH Việc lựa chọn một kiến ​​trúc tốt có tác động đáng kể đến việc nâng cao hiệu quả phát triển của dự án. Các ứng dụng Web dựa trên Ajax phá vỡ mô hình phát triển chương trình Web truyền thống và cải thiện đáng kể khả năng sử dụng và trải nghiệm người dùng của chương trình.Do đó, sự kết hợp giữa SSH và Ext xây dựng một kiến ​​trúc phát triển hệ thống Web với một hệ thống kiến ​​trúc mạnh mẽ và trải nghiệm người dùng tốt[5].

Nguyên tắc cơ bản của tích hợp kiến ​​trúc tích hợp Ext + SSH được thể hiện trong Hình 3.

Ext triển khai biểu diễn trang và bước nhảy trang trong khung Struts, quản lý các sự kiện hoạt động khác nhau trên giao diện và đưa ra các phản hồi tương ứng cùng một lúc. Bởi vì nó cung cấp các thành phần giao diện người dùng phong phú và sử dụng định dạng dữ liệu JSON để truyền dữ liệu, nó cải thiện hiệu quả Phát triển của lập trình viên[6]. Trong lớp nghiệp vụ, Spring nhận ra sự tách biệt của ba lớp MVC, kiểm soát mỗi lớp chịu trách nhiệm cho các nhiệm vụ khác nhau và hợp tác để hoàn thành một yêu cầu / phản hồi hoàn chỉnh. Trong lớp bền vững dữ liệu, Hibernate thực hiện ánh xạ các bảng cơ sở dữ liệu sang các lớp Java để đơn giản hóa việc quản lý giao dịch cơ sở dữ liệu.

2.3 Hiện thực hóa các công nghệ quan trọng

Khung công tác Ext có vô số thành phần và phương pháp tạo thành phần rất đơn giản. Bạn có thể tạo chúng trực tiếp thông qua từ khóa mới. Ví dụ: để tạo một cửa sổ, bạn có thể sử dụng Ext.window () mới và bạn có thể sử dụng Ext.grid.GridPanel mới để tạo bảng. (). Trong hệ thống này, bảng điều khiển trang chủ sau khi người dùng đăng nhập sẽ hiển thị thông tin cơ bản của người dùng, thông báo thông báo nghiên cứu khoa học, các vấn đề của cơ quan và các thông tin khác. Bạn có thể điều chỉnh chúng bằng cách kéo và thả. Thành phần Ext.ViewPort của Ext được sử dụng tại đây để nhận ra bố cục trang. Nó có thể thích ứng với kích thước của trình duyệt. Một phần của mã lõi như sau:

Dữ liệu nghiên cứu khoa học không chỉ lớn về số lượng mà còn có mức độ liên quan của dữ liệu mạnh mẽ, rất cần thiết lập các mục truy vấn nhanh trên mỗi danh sách dữ liệu, như trong Hình 4.

Hình 4 Thành phần bảng điều khiển của Ext triển khai một trang truy vấn nhanh

Đoạn mã sau là mã để truy vấn nhanh trang bằng thành phần bảng điều khiển của Ext:

3. Kết luận

Hệ thống thông tin quản lý nghiên cứu khoa học được phát triển với kiến ​​trúc tích hợp Ext + SSH có cấu trúc rõ ràng, nhanh chóng và hiệu quả, khả năng bảo trì và tính linh hoạt cao. Hiện tại, hệ thống đã được ứng dụng trong công tác quản lý nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu Khoa học thuộc Đại học Giao thông Tây An. các nhà quản lý, giáo viên và những người dùng khác, và nhận thấy việc kết nối các hệ thống ứng dụng khác của nền tảng thông tin trong khuôn viên trường đã nâng cao năng lực và trình độ quản lý nghiên cứu khoa học của trường.

Mạng Tạp chí Giáo dục http://www.jyqkw.com
người giới thiệu

[1] Shao Xiongkai, Yang Jingtao. Nghiên cứu về khung tích hợp dựa trên Struts, Spring và Hibernate[J]Hướng dẫn phần mềm, 2007 (23): 25-28.

[2] Zhang Wei, Chen Wei. Thảo luận và nghiên cứu dựa trên khung Struts + Spring + Hibernate[J]Tạp chí Đại học Trường Xuân, 2006 (12): 75-80.

[3] Wang Xiaoyan, Song Shaoyun. Nghiên cứu về kiến ​​trúc thành phần của Ext[J]Kiến thức và Công nghệ Máy tính, 2011 (9): 1999-2002.

[4] Tian Jianwei, Li Xi, Liu Xiaoxiao, v.v. Nghiên cứu và ứng dụng hệ thống thông tin sản xuất điện dựa trên khung phát triển Ext và SSH[J]Điện lực Hồ Nam, 2014 (2): 16-19.

[5] Guo Yongle, Liu Liegen, Zhang Yu. Xây dựng ứng dụng web dựa trên khung nhẹ[J]Ứng dụng Công nghệ Điện tử, 2007 (4): 78 ~ 90.

[6] Wang Yuan, Huai Ziguo, Luo Yigui. Nghiên cứu và ứng dụng khung phát triển hệ thống web dựa trên Ext + Spring + Hibernate[J]Máy tính và Hiện đại hóa, 2009 (12): 78-81.

[7] Yu Zhanlin, Li Zhongqiu, Ren Yongchang. Khung SSH để hiện thực hóa nền tảng phần mềm thương mại điện tử của kiến ​​trúc MVC[J]Công nghệ và Phát triển Máy tính, 2012 (10): 169-172.

Vài nét về tác giả: Gao Zhan (1982—), nữ, quê ở Hà Bắc, thạc sĩ. Hướng nghiên cứu là kỹ thuật phần mềm.

Trước: Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp xây dựng đường dây truyền tải ba chiều
Kế tiếp: Thiết kế một loại thiết bị đo từ trường tần số điện năng mới

Chúc các bạn đọc tin tin bong da ngoai hang anh vui vẻ!