baobong da

 • Sự đóng góp
 • Thời gian cập nhật 24/10/2021
 • 3 readings
 • Rating 0
 • great
 • Step on

Giới thiệu về baobong da

xem bong da binh luan tieng viet

Hệ thống quản lý đa nguồn dựa trên giao tiếp Socket

 • Sự đóng gópSông hồ
 • Cập nhật thời gian2015-10-19
 • Đọc283 lần
 • ghi bàn4
 • tuyệt vời60
 • Bước lên0

Xi Yongguang, Fu Chengwei

(Khoa Vật lý, Đại học Cát Lâm, Trường Xuân, Cát Lâm 130012)

Tóm tắt: Để thích ứng với việc quản lý và điều khiển nhiều đơn vị cung cấp điện trong các điều kiện thử nghiệm phức tạp, một hệ thống quản lý đơn vị cung cấp điện đa năng dựa trên giao tiếp mạng Socket được thiết kế. Để quản lý hiệu quả nhiều đơn vị cung cấp điện, giao tiếp mạng Socket sử dụng kết nối truyền thông không đồng bộ và chế độ giao tiếp truyền thông đồng bộ, đồng thời, dữ liệu nguồn (điện áp, dòng điện) được lưu trữ trong một tệp excel để dễ dàng truy cập và ghi lại. Thực nghiệm đã chứng minh rằng phương pháp này hiệu quả và chính xác hơn các phương pháp truyền thông đồng bộ riêng biệt hoặc không đồng bộ riêng biệt.

Từ khóa: C #; Socket; giao tiếp không đồng bộ; giao tiếp đồng bộ; lưu trữ dữ liệu

Thư viện Trung Quốc Số phân loại: TN86? 34 Mã nhận dạng tài liệu: A Số bài viết: 1004? 373X (2015) 20? 0137? 03

Ngày nhận: 2015? 05? 12

Hệ thống quản lý đa nguồn dựa trên giao tiếp Socket XI Yongguang, FU Chengwei

(Khoa Vật lý, Đại học Cát Lâm, Trường Xuân 130012, Trung Quốc)

Tóm tắt: Để phù hợp với việc quản lý và điều khiển các đơn vị đa nguồn trong điều kiện thí nghiệm phức tạp, một hệ thống quản lý đa đơn vị nguồn dựa trên giao tiếp mạng Socket đã được thiết kế. được áp dụng trong truyền thông mạng Socket và dữ liệu nguồn (điện áp, dòng điện) được lưu trữ trong tệp Excel. Thật thuận tiện để kiểm tra và ghi lại. Kết quả thử nghiệm cho thấy rằng phương pháp này hiệu quả và chính xác hơn so với chỉ giao tiếp không đồng bộ chế độ hoặc chế độ cộng đồng đồng bộ.

Từ khóa: C #; Socket; giao tiếp không đồng bộ; giao tiếp đồng bộ; bảo quản dữ liệu

Để thích ứng với việc quản lý hiệu quả nhiều đơn vị cung cấp điện trong các điều kiện thí nghiệm phức tạp, hệ thống quản lý đa nguồn dựa trên giao tiếp mạng Socket được viết bằng ngôn ngữ C # và dữ liệu của từng đơn vị cung cấp điện có thể được lưu trong bảng Excel để tiện tham khảo và ghi chép. Phương thức giao tiếp đồng bộ của giao tiếp Socket là máy khách phải đợi cho đến khi máy chủ phản hồi sau khi gửi yêu cầu trước khi gửi yêu cầu tiếp theo, đây là một phương thức giao tiếp chặn. Phương pháp này chính xác hơn cho việc quản lý đơn vị cung cấp điện. Tuy nhiên, khi quản lý cùng lúc nhiều bộ cấp nguồn, lâu ngày sẽ xảy ra sự cố không kết nối được. Kết nối không đồng bộ có thể giải quyết rất tốt vấn đề kết nối nhiều tổ máy, nhưng nhược điểm của giao tiếp không đồng bộ là vấn đề rối loạn dữ liệu khi quản lý nhiều tổ máy cấp nguồn. Hệ thống này sử dụng lập trình C # hướng đối tượng, sử dụng cấp nguồn kết nối không đồng bộ Socket, chế độ nhận / gửi dữ liệu giao tiếp đồng bộ để thiết kế, đáp ứng tốt các yêu cầu của hệ thống quản lý đa nguồn.

1 Thiết kế hệ thống

1.1 Nguyên tắc giao tiếp ổ cắm

1.1.1 Các bước ở phía máy chủ

(1) Trước khi sử dụng Socket, đầu tiên hãy khởi tạo Socket, đây là chức năng khởi tạo Socket;

(2) Sau khi khởi tạo xong, Socket của máy chủ có thể được thiết lập và sau đó Sokcet có thể được sử dụng để bắt đầu lắng nghe các yêu cầu kết nối trong toàn bộ mạng;

(3) Khi một yêu cầu kết nối từ máy khách được phát hiện, thông báo rằng yêu cầu kết nối đã nhận được sẽ được gửi đến máy khách và kết nối với máy khách được thiết lập;

(4) Trong quá trình giao tiếp, Socket do máy chủ tạo ra sẽ nhận dữ liệu đến thông qua chức năng trả lời tin nhắn OnReceive, và dữ liệu có thể được gửi bằng Send ();

(5) Khi giao tiếp hoàn tất, máy chủ đóng kết nối Socket với máy khách.

1.1.2 Các bước khách hàng

(1) Tương tự, khởi tạo Socket và thiết lập Socket của máy khách, đồng thời xác định tên máy chủ và cổng của máy chủ sẽ được kết nối;

(2) Gửi yêu cầu kết nối đến máy chủ và chờ thông tin phản hồi của máy chủ;

(3) Sau khi kết nối thành công, tương tác với máy chủ để lấy dữ liệu;

(4) Việc đọc dữ liệu cũng giống như máy chủ, nó cũng được thực hiện thông qua chức năng OnReceive, và dữ liệu được gửi thông qua chức năng Send;

(5) Sau khi dữ liệu được xử lý, đóng kết nối Socket của chính nó.

1.2 Giao tiếp không đồng bộ Socket và giao tiếp đồng bộ

(1) Phương thức giao tiếp không đồng bộ

Khi chương trình được thực hiện để gửi, nhận và giám sát các câu lệnh, nó sẽ tiếp tục thực thi bất kể công việc đã hoàn thành hay chưa. Và khi máy chủ không tồn tại, các công việc tiếp theo vẫn có thể được tiếp tục.

(2) Phương thức giao tiếp đồng bộ

Giao tiếp socket sử dụng giao thức TCP để lập trình. Khi chương trình được thực thi để gửi, nhận và giám sát các câu lệnh, việc thực thi sẽ không tiếp tục cho đến khi công việc chưa hoàn thành, nghĩa là nó đang ở trạng thái chặn và câu lệnh tiếp theo sẽ không được thực thi cho đến khi câu lệnh hoàn thành một tác vụ nhất định. Và máy chủ không tồn tại, vì vậy không thể tiếp tục công việc tiếp theo trước khi ngoại lệ được ném ra.

1.3 Ý tưởng thiết kế chính

1.3.1 Sử dụng giao tiếp đồng bộ

Phương thức giao tiếp đồng bộ được thể hiện như trong Hình 1.

1.3.2 Sử dụng giao tiếp không đồng bộ

Chế độ truyền thông không đồng bộ được thể hiện trong Hình 2.

1.3.3 Sử dụng kết nối không đồng bộ và giao tiếp đồng bộ

Giao diện hệ thống quản lý nguồn điện, theo địa chỉ IP và cổng của mỗi nguồn điện, được kết nối thông qua cổng mạng để giao tiếp không đồng bộ, sau đó nhập dữ liệu điện áp và dòng điện cần thiết trên giao diện và truyền / nhận dữ liệu thông qua đồng bộ thông tin liên lạc, từ đó hoàn thành việc kiểm soát cung cấp điện. Giao diện quản lý cũng có thể lưu dữ liệu về sự thay đổi điện áp và dòng điện của nguồn điện để kiểm tra sau này.

(1) Chương trình phần cung cấp điện kết nối không đồng bộ của ổ cắm

2 thử nghiệm thực tế

2.1 Thông qua giao tiếp đồng bộ

Trong quá trình thử nghiệm, tình huống chỉ có một khối cấp nguồn có thể giao tiếp với khối cấp nguồn tiếp theo có thể được giao tiếp sau khi hoàn tất việc truyền dữ liệu. Một hệ thống quản lý như vậy chỉ có thể xử lý một đơn vị cung cấp điện tại một thời điểm, và không thể thực hiện được vấn đề quản lý đa nguồn điện.

2.2 Sử dụng giao tiếp không đồng bộ

Trong quá trình thử nghiệm thực nghiệm, nó có thể giao tiếp với nhiều bộ cấp nguồn cùng lúc, tuy nhiên trong quá trình liên lạc lại xảy ra các vấn đề về loạn dữ liệu, chậm truyền dữ liệu.

2.3 Sử dụng kết nối không đồng bộ và giao tiếp đồng bộ

Thử nghiệm thực nghiệm, thử nghiệm nhiều đợt và dài hạn đối với các bộ cấp nguồn và nhiều bộ cấp nguồn, hệ thống hoạt động hiệu quả và chính xác, đồng thời việc lưu trữ dữ liệu cũng theo thời gian thực và chính xác, như trong Hình 4.

3. Kết luận

Hệ thống quản lý đơn vị cung cấp điện đa năng có thể quản lý hiệu quả và chính xác nhiều nguồn cung cấp điện. Ưu điểm là:

(1) Trong các điều kiện thí nghiệm phức tạp, nhiều đơn vị cung cấp điện có thể được quản lý một cách hiệu quả và chính xác trong thời gian thực, điều này có thể đơn giản hóa quá trình thí nghiệm và làm cho thí nghiệm hiệu quả và chính xác hơn.

(2) Thuận tiện cho người làm thí nghiệm khi vận hành các thí nghiệm mạch điện phức tạp trong điều kiện đường dài.

(3) Nó có thể lưu dữ liệu chính xác theo thời gian thực, thuận tiện cho việc ghi và tính toán dữ liệu.

Mạng Tạp chí Giáo dục http://www.jyqkw.com
người giới thiệu

[1] Zhou Sheng, Jin Ou, He Jianbiao, v.v. Nghiên cứu về truyền thông mạng của nền tảng không đồng nhất dựa trên ổ cắm[J]Kỹ thuật máy tính và kỹ thuật số, 2006 (5): 4-8.

[2] STEVENS W R.TCP? IP Giải thích chi tiết Tập một: Giao thức[M]Bắc Kinh: Nhà xuất bản Công nghiệp Cơ khí, 2000.

[3] Zhang Wen, Zhao Ziming. Nguyên tắc công nghệ mạng P2P và trường hợp phát triển C ++[M]Bắc Kinh: Báo chí Bưu chính Viễn thông Nhân dân, 2008.

[4] Ma Jun. Hướng dẫn lập trình và ứng dụng C #[M]Bắc Kinh: Báo chí Bưu chính Viễn thông Nhân dân, 2009.

[5] JONES A, OHLUND J. Lập trình mạng Windows[M]Bắc Kinh: Nhà xuất bản Đại học Thanh Hoa, 2002.

[6] Ren Ke. Thiết kế và triển khai Hệ thống quản lý năng lượng lớp học đa phương tiện ZigBee[J]Tạp chí Đại học Quốc gia Tây Nam Bộ: Ấn bản Khoa học Tự nhiên, 2012 (4): 669? 673.

[7] Zhao Yong, Huang Dong, Zhang Tiankai, v.v. Thiết kế hệ thống điều khiển điện từ xa phòng máy tính dựa trên μIP và Socket[J]Kỹ thuật thiết kế điện tử, 2015 (4): 40? 43.

Đôi nét về tác giả: Xi Yongguang (1989—), nam, đến từ Hà Nam, thạc sĩ. Hướng nghiên cứu chính là công nghệ điều khiển cơ điện tử ô tô.

Fu Chengwei (1976—), nam, đến từ Giang Tô, kỹ sư, Tiến sĩ. Chủ yếu tham gia vào nghiên cứu khoa học thiết bị đo, phát hiện và điều khiển tín hiệu, và công nghệ điện tử xe cộ.

Trước: Phân tích phương thức của thiết bị điện tử trong không khí sử dụng ANSYS Workbench
Kế tiếp: Công cụ phát hiện tập lệnh trang web chéo trực tuyến dựa trên PHP

Chúc các bạn đọc tin baobong da vui vẻ!