bong da aff cup

 • Sự đóng góp
 • Thời gian cập nhật 24/10/2021
 • 3 readings
 • Rating 0
 • great
 • Step on

Giới thiệu về bong da aff cup

so keo bong da

Nghiên cứu về quy trình tạo giấy kiểm tra kỹ thuật điện dựa trên thuật toán di truyền

 • Sự đóng gópHuân Huân
 • Cập nhật thời gian2015-10-19
 • Đọc khối lượng976 lần
 • ghi bàn4
 • tuyệt vời68
 • Bước lên0

Wu Genzhong, Li Jianqing

(Trường Thông tin, Đại học Công nghệ Chiết Giang, Hàng Châu, Chiết Giang 310023)

Tóm tắt: Kỹ thuật điện là một môn học cơ bản quan trọng đối với sinh viên không chuyên về kỹ thuật điện. Do độ khó khác nhau của các đề bài thủ công, sự phân bố các câu hỏi kiểm tra không hợp lý và khối lượng bài tập nặng nề, một chương trình tạo ra các bài báo cho kỹ thuật điện đã được phát triển. Chương trình biên soạn giấy kiểm tra có thể lựa chọn phạm vi câu hỏi kiểm tra, hình thức câu hỏi kiểm tra, biểu điểm câu hỏi và điểm kiến ​​thức của câu hỏi tính toán theo các nội dung dạy học khác nhau, sử dụng thuật toán di truyền để chọn câu hỏi kiểm tra phù hợp từ ngân hàng câu hỏi kiểm tra, đưa ra đề kiểm tra và phiếu trả lời. . Sau khi dùng thử, cho thấy giao diện của chương trình trên giấy thi rất đơn giản và dễ vận hành, có thể đáp ứng được các yêu cầu của khóa học.

Mạng Tạp chí Giáo dục http://www.jyqkw.com
Từ khóa: chương trình giấy kiểm tra; kỹ thuật điện; thuật toán di truyền; lựa chọn câu hỏi kiểm tra

Thư viện Trung Quốc Số phân loại: TN710? 34; TP301.6 Mã nhận dạng tài liệu: A Số bài viết: 1004? 373X (2015) 20? 0078? 03

Nghiên cứu về kiểm tra kỹ thuật điện? Chương trình kết hợp giấy dựa trên thuật toán di truyền WU Genzhong, LI Jianqing

(Cao đẳng Kỹ thuật Thông tin, Đại học Công nghệ Chiết Giang, Hàng Châu 310023, Trung Quốc)

Tóm tắt: Kỹ thuật điện là một khóa học cơ bản quan trọng đối với sinh viên không phải kỹ thuật điện. Để giải quyết các vấn đề về độ khó bằng nhau, phân bố câu hỏi kiểm tra không hợp lý và công việc nặng nhọc bằng cách đặt giấy kiểm tra thủ công truyền thống, chương trình kiểm tra kỹ thuật điện tử kết hợp giấy đã được được thiết kế, có thể lựa chọn loại và phạm vi bài kiểm tra, điểm môn học và kiến ​​thức của câu hỏi theo các nội dung giảng dạy khác nhau. Đề thi và phiếu trả lời được lựa chọn từ cơ sở dữ liệu kiểm tra dựa trên thuật toán ge? netic để tạo ra đề kiểm tra và phiếu trả lời. Kết quả cho thấy chương trình có ưu điểm là ngắn gọn các mặt và vận hành dễ dàng để đáp ứng các yêu cầu của khóa học.

Từ khóa: chương trình tổ hợp giấy thi; kỹ thuật điện; thuật toán di truyền; lựa chọn vật phẩm

0 Lời nói đầu

Kỹ thuật điện là một khóa học rất quan trọng đối với sinh viên không chuyên ngành kỹ thuật điện, đặc biệt là đối với sinh viên chuyên ngành cơ điện tử, tự chủ máy và tự chủ hóa học. Đổi mới mô hình thi cử luôn là một trong những điểm mấu chốt của công cuộc đổi mới dạy học ở các trường cao đẳng và đại học.Hình thức kiểm tra truyền thống thường là giáo viên thay phiên nhau làm bài, vì việc làm bài thủ công sẽ mang tính ngẫu nhiên chủ quan nhất định và không thống nhất về nhiều mặt như độ khó của đề bài, phân bố đề thi, bài làm. về loại câu hỏi và tiêu chuẩn chấm điểm. Chắc chắn, cũng khó thực sự nhận ra sự tách biệt giữa kiểm tra và giảng dạy[1?2]. Việc xây dựng chương trình đề thi trên giấy là một trong những phương pháp hữu hiệu để giải quyết các vấn đề trên, không chỉ giải phóng cho giáo viên khỏi công việc nặng nhọc trong việc soạn bài mà còn tránh cho các câu hỏi của đề thi bị lệch khỏi đề cương, gây khó khăn cho giáo viên. đề thi rất khác nhau và các dạng câu hỏi cũng khác nhau. Vì vậy, việc xây dựng chương trình giấy thi ngày càng được nhiều trường cao đẳng và đại học quan tâm hơn.

1 yêu cầu hệ thống âm lượng

Chương trình chuẩn bị giấy kỹ thuật điện chủ yếu dành cho khóa học kỹ thuật điện. Hiện tại, các khóa học kỹ thuật điện của trường chúng tôi được chia thành hai phần: cơ bản về công nghệ điện (chương 1 đến chương 7) và cơ bản về công nghệ điện tử (chương 8 đến chương 14). Các khóa học được chia thành hai học kỳ, tổng cộng trong 104 giờ, và sách giáo khoa được sử dụng được biên tập bởi giáo viên Gu Weisi "Kỹ thuật điện hiện đại" (Tái bản lần thứ 2)[3].Theo tình hình thực tế giảng dạy của trường chúng tôi, chương trình soạn giấy bắt buộc phải tạo các đề kiểm tra tương ứng theo các nội dung dạy học khác nhau, nếu là đề kiểm tra học kỳ I thì hệ thống sẽ chọn các đề từ chương 1 đến chương 7 để tạo đề kiểm tra. giấy, nếu là học kì II, Hệ thống sẽ chọn các câu hỏi từ chương 8 đến chương 14 để tạo đề thi[4]. Khi thiết kế quy trình thành phần đề thi, những hạn chế chính cần quan tâm là: độ khó của đề bài, tổng điểm của bài thi, phân bố điểm kiến ​​thức, tỷ lệ các dạng câu hỏi, tần suất làm bài. câu hỏi và thời gian làm bài kiểm tra, vv .. Giáo viên có thể tạo ra một bài kiểm tra dựa trên các thông số này.Có năm loại câu hỏi, bao gồm câu hỏi điền vào chỗ trống, câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi đúng sai, câu hỏi trả lời ngắn và câu hỏi tính toán.[4], Giáo viên có thể chọn loại câu hỏi tương ứng và số lượng tương ứng thông qua giao diện giấy kiểm tra tự động. Trong phần cài đặt điểm, mỗi dạng câu hỏi có thể đặt số điểm tương ứng, khi phát giấy thi thì điểm của từng câu hỏi được in trên đề thi cùng với đề thi. Mức độ khó được đảm bảo bởi hai khía cạnh: toàn bộ đề thi có hệ số khó tổng thể, mỗi câu hỏi tính toán có một hệ số khó và phạm vi điểm kiến ​​thức riêng. Thông qua các phương án này, bạn có thể đảm bảo phạm vi đề thi không vượt quá đề cương, kiểm soát được độ khó, chất lượng đề bài được đảm bảo.

2 chức năng hệ thống âm lượng

Hệ thống soạn thảo giấy kiểm tra chủ yếu có các chức năng như đăng ký, đăng nhập, thêm đề kiểm tra, xóa đề kiểm tra, truy vấn đề kiểm tra, sửa đổi đề kiểm tra, truy vấn đề kiểm tra, tự động tạo đề thi, tạo thủ công đề thi và tải đề kiểm tra. Các chức năng của nó như sau:

(1) Đăng ký: Người dùng điền thông tin cá nhân, chẳng hạn như tên người dùng, mật khẩu, v.v.;

(2) Đăng nhập: bạn có thể đăng nhập vào hệ thống theo tên người dùng và mật khẩu đã đăng ký;

(3) Nhập câu hỏi kiểm tra: thực hiện nhập câu hỏi kiểm tra đơn lẻ và đề kiểm tra hàng loạt;

(4) Sửa đổi đề kiểm tra: sửa đổi nội dung và thông tin của đề kiểm tra trong ngân hàng câu hỏi kiểm tra;

(5) Xóa đề kiểm tra: xóa đề kiểm tra khỏi cơ sở dữ liệu;

(6) Câu hỏi truy vấn: kiểm tra nội dung và thông tin của các câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi;

(7) Thành phần giấy kiểm tra tự động: người dùng thiết lập các thông số tương ứng trên giao diện, chẳng hạn như độ khó, chương, loại câu hỏi, v.v. Chương trình giấy kiểm tra sử dụng một thuật toán nhất định để tìm ra các câu hỏi đáp ứng yêu cầu từ cơ sở dữ liệu các yêu cầu đầu vào của người dùng, và sau đó Những câu hỏi này tạo thành một bài kiểm tra;

(8) Thành phần giấy kiểm tra thủ công: người dùng chọn thủ công các câu hỏi kiểm tra trong ngân hàng câu hỏi kiểm tra, và cuối cùng tạo ra các bài kiểm tra;

(9) Tải đề thi và đáp án: Người dùng có thể tải đề thi và đáp án đã tạo.

3 Cơ sở dữ liệu

Theo các ràng buộc và chức năng của chương trình đề thi nêu trên, các bảng cơ sở dữ liệu tương ứng cần được thiết lập trong cơ sở dữ liệu về thông tin người dùng, thông tin đề thi, đáp án đề thi. Dưới đây liệt kê các bảng và cấu trúc cơ sở dữ liệu được sử dụng trong chương trình tạo khối.

(1) Bảng thông tin giáo viên. Bảng thông tin giáo viên có 4 trường, tương ứng đại diện cho số giáo viên, tên người dùng của giáo viên, mật khẩu và quyền hạn. Các trường của bảng thông tin giáo viên được thể hiện trong Bảng 1.

(2) Bảng thông tin câu hỏi kiểm tra. Có 9 trường trong bảng thông tin câu hỏi, lần lượt cho biết số câu hỏi, loại câu hỏi, đơn vị đặt câu hỏi, số đơn vị, độ khó, số lần được chọn, độ dài của văn bản câu hỏi, độ dài của văn bản trả lời và điểm câu hỏi. Các trường của bảng thông tin tiêu đề được hiển thị trong Bảng 2.

(3) Phiếu trả lời câu hỏi kiểm tra. Phiếu trả lời câu hỏi bao gồm 3 trường là mã số câu hỏi, nội dung câu hỏi và nội dung câu trả lời. Các trường của bảng câu trả lời câu hỏi kiểm tra được thể hiện trong Bảng 3.

4 bộ thuộc tính thông số âm lượng

Trong quá trình hình thành giấy thử nghiệm, theo thông số giấy thử nghiệm do người dùng nhập vào, thông tin được truyền xuống nền, sau một loạt tính toán, hệ thống sẽ chọn giấy thử nghiệm đáp ứng yêu cầu của giấy thử nghiệm và sử dụng nó như một Word tài liệu. Đầu ra. Chất lượng của một bài kiểm tra chủ yếu thể hiện ở dạng câu hỏi, độ khó, tỷ lệ lặp lại và mức độ bao quát các điểm kiến ​​thức của bài kiểm tra. Độ khó được chia thành độ khó chung của đề bài và độ khó của từng câu hỏi kiểm tra. Một bài kiểm tra bao gồm nhiều câu hỏi khác nhau và chất lượng của bài kiểm tra được xác định toàn diện theo các thuộc tính của câu hỏi kiểm tra.

(1) Các thuộc tính của câu hỏi kiểm tra. Một câu hỏi kiểm tra thường có các thuộc tính sau:

Chương, độ khó, điểm số, yêu cầu, loại câu hỏi, v.v. Các thuộc tính của các câu hỏi kiểm tra liên quan đến hệ thống này được thể hiện trong Bảng 4.

(2) Thuộc tính giấy kiểm tra. Các thuộc tính của bài kiểm tra thuộc nhóm bài kiểm tra bao gồm: số tờ giấy kiểm tra, độ khó phân bố, độ che phủ và số lần rút thăm. Bảng 5 cho thấy các thuộc tính của các bài kiểm tra tham gia vào hệ thống.

5 thuật toán di truyền

Chất lượng của chương trình khối lượng cũng phụ thuộc vào thuật toán của nó.Hiện nay, các thuật toán thường được sử dụng trong chương trình biên soạn bài báo gồm: thuật toán di truyền, thuật toán di truyền ủ mô phỏng, phương pháp ánh xạ định tính, phương pháp bù thông minh, phương pháp chiết tách ngẫu nhiên, phương pháp thử backtracking, v.v.[5]Mỗi phương pháp đều có những ưu nhược điểm riêng và thuật toán di truyền được sử dụng trong chương trình của nhóm bài này. Các bước vận hành của thuật toán di truyền là mã hóa theo các điều kiện tương ứng, tạo ngẫu nhiên một quần thể ban đầu, xây dựng một chức năng thể dục, thực hiện lặp đi lặp lại các thao tác như chọn lọc, trao đổi chéo và đột biến trên quần thể ban đầu để tạo ra quần thể thế hệ tiếp theo, và cuối cùng có được giải pháp tối ưu và giải mã. Quy trình của thuật toán được thể hiện trong Hình 1.

Thiết kế của hàm thể dục và phương pháp chọn toán tử trong thuật toán di truyền được mô tả dưới đây.

(1) Thiết kế chức năng thể dục. Hàm thể dục có ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ hội tụ của thuật toán di truyền và liệu có thể tìm ra giải pháp tối ưu hay không. Đồng thời, độ phức tạp của thuật toán di truyền chủ yếu được xác định bởi độ phức tạp của hàm phù hợp. Có tính đến tình hình thực tế của chương trình khối lượng thử nghiệm, chức năng thể dục phải càng đơn giản càng tốt. Chức năng thể dục được áp dụng bởi hệ thống này phù hợp với chức năng mục tiêu của vấn đề, cụ thể là:

(2) Toán tử lựa chọn. Trong thuật toán di truyền, quần thể cần được sao chép theo một xác suất chọn lọc nhất định, nói chung, những cá thể có thể trạng tốt hơn sẽ được chọn để tạo ra thế hệ tiếp theo. Để đảm bảo tính đa dạng của quần thể, các cá thể có thể lực kém cũng có thể được chọn. Người điều khiển lựa chọn trong hệ thống này sử dụng thuật toán roulette. Công thức để tính mức độ khỏe mạnh tương đối của một cá nhân là:

Trong công thức: kích thước là quy mô dân số; f là thể lực cá nhân; Qi là thể lực tương đối.

6 bộ giao diện chương trình âm lượng

Theo các yêu cầu và thuật toán trên, giao diện của chương trình khối lượng thử nghiệm cuối cùng được thể hiện trong Hình 2 và Hình 3. Người dùng chọn độ khó, loại câu hỏi và điểm số trong giao diện thành phần bài kiểm tra tự động được hiển thị trong Hình 2 và nhấp vào "Bắt đầu bài kiểm tra" để nhận ra cấu phần bài kiểm tra tự động.

Nhấp vào "Mở rộng" ở phía bên phải của "Kỹ thuật điện 1" hoặc "Mở rộng" ở phía bên phải của "Kỹ thuật điện 2" ở góc dưới bên trái của giao diện trong Hình 2 và bạn có thể nhận thêm giao diện mở rộng điểm kiến ​​thức như trong Hình 3 để thực hiện phạm vi giấy thử Các tùy chọn cụ thể hơn.

7. Kết luận

Trải qua nhiều lần thử nghiệm và sửa đổi, hệ thống giấy kiểm tra đã thực hiện được chức năng định trước. Giấy kiểm tra có thể được tạo tự động thông qua chương trình giấy kiểm tra để chọn loại câu hỏi và điểm của câu hỏi kiểm tra, đồng thời nó cũng có thể chỉ định cách sắp xếp các câu hỏi tính toán. trong một chương nhất định để làm bài kiểm tra Có thể đáp ứng mong muốn của giáo viên ở mức độ lớn hơn.

Mạng Tạp chí Giáo dục http://www.jyqkw.com
người giới thiệu

[1] Yang Qing. Nghiên cứu về vấn đề tự động soạn giấy kiểm tra dựa trên thuật toán di truyền[J].Journal of Jinan University: Natural Science Edition, 2004, 18 (3): 228-231.

[2] Yuan Donghua. Suy nghĩ về việc xây dựng ngân hàng câu hỏi kiểm tra và ngân hàng giấy kiểm tra trong các trường cao đẳng và đại học[J]Giáo dục Hắc Long Giang, 2013 (4): 77? 78.

[3] Gu Weisi. Kỹ thuật điện hiện đại[M].2 Ấn bản. Bắc Kinh: Science Press, 2009.

[4] Khám phá và thực hành cải cách giảng dạy môn "Kỹ thuật điện" của Wu Genzhong và Li Jianqing[J]Giáo dục Điện lực Trung Quốc, 2012 (13): 51? 52.

[5] Huang Ying. Thiết kế và hiện thực hóa thuật toán lựa chọn câu hỏi ngẫu nhiên trong hệ thống ngân hàng câu hỏi kiểm tra[J].Modern Computer, 2010 (3): 198 đến 200.

[6] Yin Guixiang. Thiết kế Hệ thống Ngân hàng Câu hỏi Kiểm tra Tổng quát[J]Công nghệ điện tử hiện đại, 2011, 34 (2): 50? 52.

[7] Zheng Gang. Thiết kế hệ thống giấy kiểm tra dựa trên thuật toán di truyền[J]. Phần mềm và Ứng dụng CD Máy tính, 2012 (5): 192 ~ 193.

Vài nét về tác giả: Wu Genzhong (1965—), nam, đến từ Thượng Ngư, Chiết Giang, phó giáo sư, thạc sĩ. Hướng nghiên cứu là điện tử công suất và điện tự động hóa.

Trước: Nghiên cứu thiết kế hệ thống thông tin quản lý giáo dục cho sinh viên nước ngoài
Kế tiếp: Nghiên cứu về Công nghệ thu thập tự động dữ liệu thử nghiệm cho một loại thiết bị nhất định

Chúc các bạn đọc tin bong da aff cup vui vẻ!